Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ไม่ส่งเด็กเรียนต้องถูกดำเนินคดีตาม กม.
      

ไม่ส่งเด็กเรียนต้องถูกดำเนินคดีตาม กม.

          ตรัง/ นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
          นายธวัชชัย เปิดเผยต่อไปว่า จึงประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ดังนี้ ให้บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ส่งเด็กในความปกครองไปเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะเรียบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก
          เมื่อบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กคนใด ได้รับแจ้งการจัดสรรโอกาสระหว่างสถานศึกษาแล้ว ไม่ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนต่อ หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี นายธวัชชัย กล่าว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 57   อ่าน 338 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพม.เผยรับม. 1 - 4 ไร้ที่เรียนอื้อ
15 พ.ค. 55 | อ่าน 1048 ครั้ง
ประกาศกำหนดการนำนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2557
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 298 ครั้ง
ม.เกษตรตั้งเป้าผลิตสัตวแพทย์ให้เป็นหนึ่งในเอเชีย เพื่อการเรียนการสอนในระดับนานาชาติภายใน 10 ปี
24 ก.ค. 57 | อ่าน 402 ครั้ง
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
29 พ.ค. 58 | อ่าน 532 ครั้ง
เรียนภาษาผ่านการแสดง
29 ม.ค. 57 | อ่าน 758 ครั้ง
ศธ.ส่งครูเข้าปฏิบัติธรรมลดพฤติกรรมเสี่ยง
04 ก.ค. 55 | อ่าน 1804 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.