Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ไม่ส่งเด็กเรียนต้องถูกดำเนินคดีตาม กม.
      

ไม่ส่งเด็กเรียนต้องถูกดำเนินคดีตาม กม.

          ตรัง/ นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เปิดเผยว่า
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556
          นายธวัชชัย เปิดเผยต่อไปว่า จึงประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ดังนี้ ให้บิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2557 ส่งเด็กในความปกครองไปเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดของสถานศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะเรียบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรืออายุย่างเข้าปีที่สิบหก
          เมื่อบิดา มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือ ผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเด็กคนใด ได้รับแจ้งการจัดสรรโอกาสระหว่างสถานศึกษาแล้ว ไม่ส่งเด็กนั้นเข้าเรียนต่อ หรือกระทำการด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เข้าเรียนในสถานศึกษาโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท แล้วแต่กรณี นายธวัชชัย กล่าว

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 57   อ่าน 393 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’ชินภัทร’ยันซื้อเราท์เตอร์488ล้านมั่นใจกรรมการทำสเปกโปร่งใส
29 มิ.ย. 54 | อ่าน 22102 ครั้ง
แนะ สมศ.ประเมินสถานศึกษาเน้นความร่วมมือ-ไม่ใช่ชิงเด่น
08 พ.ย. 56 | อ่าน 886 ครั้ง
รมว.ศธ. ค้านฟื้นใช้ไม้เรียวลงโทษนร. แนะควบคุมวินัยตนเองดีที่สุด
14 ม.ค. 54 | อ่าน 10129 ครั้ง
ส.ค.ศ.ท.จี้รื้อมติคุรุสภาค้านจบทุกคณะเป็นครู
01 มิ.ย. 55 | อ่าน 1215 ครั้ง
มมส.อบรมเขียนอักษรเบรลล์ภาษาลาวพร้อมรับประชาคมอาเซียน
05 มี.ค. 57 | อ่าน 451 ครั้ง
สพป.สตูลเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนพร้อมมอบทุนการศึกษา
25 ส.ค. 54 | อ่าน 79270 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.