Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม
      

เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม

 

          โรงเรียนบ้านหนองผักชี อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนทั้งหมด 194 คน เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีครูผู้สอนรวมทั้งผู้บริหารจำนวน 10 คน เป็นโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาโดยชุมชนให้ความร่วมมือทั้งด้านวิชาการและการปลูกฝังจิตสำนึกทั้งในด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเยาวชน มีกิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน อย่างเช่น โครงการคุณธรรมสำนึกดี, โครงงานเยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง และโครงงาน เปลี่ยนสิ่งไร้ค่าจากขยะ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
          นายวินัย พันธุ์มี ประธานเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักชี เล่าว่า ชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้นำท้องถิ่นให้ความร่วมมือ ครูมีความใส่ใจ และผู้ปกครองก็ช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมี นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ผ่านมาโรงเรียนได้สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับนักเรียน ได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม โดยเน้นสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือการมีจิตสาธารณะ จนทำให้เกิดกลุ่ม เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ในโรงเรียน เป็นการบูรณาการหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม ให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จริงด้วยการลงมือปฏิบัติ มีฐานการเรียนรู้ ให้เด็กได้ดู ได้ทำ ได้รับผิดชอบ รวมถึงเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนและโรงเรียนทั้งใกล้และไกล ได้รับรางวัลการันตีระดับจังหวัด และระดับชาติอย่างมากมาย
          ครูนินัฎชา พันธุ์มี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองผักชี เล่าว่า โรงเรียนได้จัดกิจกรรม โดยมีฐานการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนหรือผู้สนใจ อาทิ ฐานธนาคารขยะ ฐานสุขาน่าใช้ ฐานถังดักไขมันแบบประยุกต์ ฐานพลังน้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานสมุนไพรใกล้ตัว ฐานปุ๋ยน้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ฐานเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ฐานฆนเอาถ่าน เป็นต้น โรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า และได้รับทุนสนับสนุนจากฮอนด้าในการดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2554 ด้วยความร่วมมือของครู นักเรียน และผู้นำชุมชน ตลอดทั้งผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง ทำให้โรงเรียนผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมรับโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในปี 2552 และปี 2555 และเป็นโรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน ให้เข้ารับการประเมินมาตรฐานเป็น 1 ใน 7 โรงเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ โรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 (2555-2556 ) จัดโดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้สานต่อแนวคิด ตามรอยเท้าพ่อ...กับฮอนด้า ที่มุ่งเน้นการเพาะความคิด ปลูกจิตสำนึกที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชน และสังคมไทย
          อาจารย์เกื้อกูล ดีประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการประเมินของ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านหนองผักชี ได้ผ่านมาตรฐานโครงการฯ ระดับประถมศึกษา เป็น 1 ใน 11 ที่ได้รับรางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้รับพิจารณาให้เป็น 1 ใน 7 โรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ กทม./โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย และโรงเรียนบ้านอาราง จ.ศรีสะเกษ/โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ จ.สุโขทัย/โรงเรียนบ้านน้ำมิน จ.พะเยา/โรงเรียนวัดหนองหล่ม (วัดราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านหนองผักชี จ.ชัยภูมิ เพื่อเข้ารับการประเมินมาตรฐานให้ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับประถมศึกษา ทั้งประเทศจำนวน 1 โรง โดยจะประกาศผลช่วงปลายเดือนมีนาคม 2557 นี้
          นับว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการเรียนรู้ ที่ชุมชนให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเข้ามามีส่วนร่วมให้ความร่วมมือ จนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และได้รับรางวัลพระราชทาน อันทรงคุณค่าอย่างภาคภูมิใจสูงสุด

         

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 57   อ่าน 307 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มข.แก้ปัญหายากจนคนอีสาน
18 เม.ย. 57 | อ่าน 316 ครั้ง
สคช.ยกมาตรฐานผู้บริหารศึกษา จัดทดสอบสมรรถนะยื่นขอคุณวุฒิวิชาชีพ
25 ส.ค. 59 | อ่าน 269 ครั้ง
เพิ่ม’สพม.’1จังหวัด1เขตโยก’สพป.’ผนึกรวมด้วย
19 ต.ค. 54 | อ่าน 54707 ครั้ง
‘หมอธี’ชี้ต่างชาติเปิดมหาลัย ช่วยพัฒนาประเทศ อาชีวะจี้สถาบันเพิ่มคุณภาพ
21 พ.ค. 60 | อ่าน 162 ครั้ง
"60กศจ.-สศศ."รับสมัครครูผช.2.5พันคน "55"กลุ่มวิชา รับสมัคร 15-21 สิงหาฯ นี้
10 ส.ค. 59 | อ่าน 1115 ครั้ง
สมศ.เผยประเมินรอบสี่เริ่ม ต.ค. นี้แน่นอน
22 เม.ย. 58 | อ่าน 888 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.