Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แก้เกณฑ์ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
      

แก้เกณฑ์ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.

          ให้อำนาจก.ค.ศ.เลือก-กันบล็อคโหวต
          ห้าม'ล้างมลทิน'-เริ่มใช้คัดเขตมัธยมฯ

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.... และให้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.... ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยสาระสำคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. โดย 1.ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยได้รับความยินยอมพร้อมระบุเขตพื้นที่ฯที่จะเป็นผู้แทนคุรุสภา เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตละ 2 คนและ 2.ให้เขตพื้นที่ฯรับสมัคร แล้วตั้งสมาชิกคุรุสภาในเขตพื้นที่ฯเป็นคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือเขตละ 4 คน ส่งให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดให้เหลือเขตละ2 คน แล้วให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อตามข้อ 1 และ 2 รวมเขตละ 4 รายชื่อ ไปยังก.ค.ศ.ภายใน 15 วัน โดยให้ ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ 7 คน ทำหน้าที่คัดเลือกให้เหลือเขตละ1 คน เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ทั้งนี้ เพื่อจะได้คนดีมีความสามารถและป้องกันไม่ให้มีการบล็อคโหวต ซึ่งจะทำให้การคัดเลือกมีความโปร่งใสมากขึ้น ทั้งนี้ เปลี่ยนจากหลักการเดิมที่ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้คัดเลือกเขตละ 1 คนส่งให้ ก.ค.ศ.รับรอง ซึ่งเกิดเป็นปัญหาว่าถ้าคณะกรรมการคุรุสภาไม่เสนอรายชื่อเข้ามา ก็จะไม่มีอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.ส่วนการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.และอนุกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.จะยังคงหลักการเดิม
          แหล่งข่าวระดับสูงในก.ค.ศ. เปิดเผยว่า สาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังได้กำหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.จะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งเท่ากับว่าผู้ที่เคยถูกลงโทษแม้ได้รับการล้างมลทินแล้ว ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติ จากเดิมที่ระบุว่าไม่ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งเกิดเป็นปัญหาให้ตีความได้ว่าถ้าได้รับการล้างมลทินแล้วก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติ สำหรับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งที่ผ่านมามองกันว่ามีการบล็อคโหวตกัน รวมถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรรมการคุรุสภาชงเองกินเองเพราะกรรมการคุรุสภาแต่ละท่านมีสิทธิในการเสนอรายชื่อ อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ก.ค.ศ. ประธานคณะกรรมการคุรุสภาได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ ก.ค.ศ. โดยแจ้งมติคณะกรรมการคุรุสภาวันที่ 16 กันยายน ว่าบอร์ดคุรุสภากำหนดให้การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภามาโดยทางเดียว คือให้เขตพื้นที่ฯรับสมัครและตั้งคณะกรรมการคัดให้เหลือเขตละ 4 คน ส่งให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตละ 1 คน แล้วเสนอ ก.ค.ศ. รับรองเลย คือเท่ากับว่ายอมให้กรรมการคุรุสภาแต่ละท่านหมดสิทธิเสนอรายชื่อ แต่ขอให้บอร์ดคุรุสภายังคงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเสนอรายชื่อแล้วให้ ก.ค.ศ.เป็นแค่ผู้รับรอง แต่ความเห็นในที่ประชุมก.ค.ศ.แตกเป็น 2 ฝ่าย โดยผู้แทนครูสนับสนุนแนวทางที่คุรุสภาเสนอ จึงต้องมีการโหวตซึ่งที่สุดที่ประชุมก.ค.ศ.เสียงข้างมากสนับสนุนให้ยืนตามร่างหลักเกณฑ์ฯที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยเมื่อที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบแล้ว ถือว่าหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทันที โดยจะใช้เป็นครั้งแรกในการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา43 เขต ส่วนที่มีการคัดเลือกไปแล้วใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ โดยเฉพาะที่ยังเป็นปัญหาในผู้แทนคุรุสภาในอ.ก.ค.ศ. 2 เขตที่ยังไม่ลงตัวนั้น หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลัง

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 53   อ่าน 11413 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มอ.วางเป้า10ปีพัฒนา3จว.ใต้ผลิตงานวิจัยสร้างสังคมภูมิคุ้มกัน
23 พ.ค. 54 | อ่าน 52258 ครั้ง
เปิดวงเสวนา “การพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์สู่ศตวรรษที่ 21 : จากการเรียนรู้ร่วมกันสู่นโยบาย” จะไปทางไหนดี
02 มี.ค. 61 | อ่าน 313 ครั้ง
ชงเกณฑ์คัด’ป.ตรี5ปี-หลักสูตร4+1’เสนอบอร์ดครูพันธุ์ใหม่24พ.ค.นี้มก.รุกเปิด’ตรีควบโท
09 พ.ค. 54 | อ่าน 57215 ครั้ง
ศธ.เปิดศูนย์ซ่อมรถยนต์กระทรวงศึกษาธิการ
07 ธ.ค. 54 | อ่าน 54632 ครั้ง
สสอท.จี้แก้รับตรง-รับรองวิทยฐานะ ’สุชาติ’ สั่ง สกอ. รื้อกฎผุดระบบแข่งขันเท่าเทียม
19 มี.ค. 55 | อ่าน 8138 ครั้ง
ศธ.เพิ่มมาตรการสกัด'เด็กฝาก'-เช็คชื่อน.ร.'ร.ร.ดัง'ก่อน-หลังเปิดเรียน
10 ก.พ. 54 | อ่าน 10546 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.