Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แก้เกณฑ์ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.
      

แก้เกณฑ์ผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.

          ให้อำนาจก.ค.ศ.เลือก-กันบล็อคโหวต
          ห้าม'ล้างมลทิน'-เริ่มใช้คัดเขตมัธยมฯ

          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
          (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างกฎก.ค.ศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.... และให้นำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา การกำหนดคุณสมบัติอื่น วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. อนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.... ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยสาระสำคัญได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ. โดย 1.ให้กรรมการคุรุสภาเสนอชื่อบุคคลโดยได้รับความยินยอมพร้อมระบุเขตพื้นที่ฯที่จะเป็นผู้แทนคุรุสภา เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตละ 2 คนและ 2.ให้เขตพื้นที่ฯรับสมัคร แล้วตั้งสมาชิกคุรุสภาในเขตพื้นที่ฯเป็นคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกให้เหลือเขตละ 4 คน ส่งให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดให้เหลือเขตละ2 คน แล้วให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาแจ้งบัญชีรายชื่อตามข้อ 1 และ 2 รวมเขตละ 4 รายชื่อ ไปยังก.ค.ศ.ภายใน 15 วัน โดยให้ ก.ค.ศ.ตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจ 7 คน ทำหน้าที่คัดเลือกให้เหลือเขตละ1 คน เสนอให้ ก.ค.ศ.พิจารณาแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ทั้งนี้ เพื่อจะได้คนดีมีความสามารถและป้องกันไม่ให้มีการบล็อคโหวต ซึ่งจะทำให้การคัดเลือกมีความโปร่งใสมากขึ้น ทั้งนี้ เปลี่ยนจากหลักการเดิมที่ให้คณะกรรมการคุรุสภาเป็นผู้คัดเลือกเขตละ 1 คนส่งให้ ก.ค.ศ.รับรอง ซึ่งเกิดเป็นปัญหาว่าถ้าคณะกรรมการคุรุสภาไม่เสนอรายชื่อเข้ามา ก็จะไม่มีอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภาใน อ.ก.ค.ศ.ส่วนการได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ.และอนุกรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.จะยังคงหลักการเดิม
          แหล่งข่าวระดับสูงในก.ค.ศ. เปิดเผยว่า สาระสำคัญของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังได้กำหนดคุณสมบัติของอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าผู้ที่จะมาเป็นอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.จะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งเท่ากับว่าผู้ที่เคยถูกลงโทษแม้ได้รับการล้างมลทินแล้ว ก็ถือว่าขาดคุณสมบัติ จากเดิมที่ระบุว่าไม่ถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งเกิดเป็นปัญหาให้ตีความได้ว่าถ้าได้รับการล้างมลทินแล้วก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติ สำหรับสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา ก็เพื่อป้องกันไม่ให้คณะกรรมการคุรุสภามีอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งที่ผ่านมามองกันว่ามีการบล็อคโหวตกัน รวมถึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ากรรมการคุรุสภาชงเองกินเองเพราะกรรมการคุรุสภาแต่ละท่านมีสิทธิในการเสนอรายชื่อ อย่างไรก็ตาม ในการประชุม ก.ค.ศ. ประธานคณะกรรมการคุรุสภาได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการ ก.ค.ศ. โดยแจ้งมติคณะกรรมการคุรุสภาวันที่ 16 กันยายน ว่าบอร์ดคุรุสภากำหนดให้การได้มาของอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภามาโดยทางเดียว คือให้เขตพื้นที่ฯรับสมัครและตั้งคณะกรรมการคัดให้เหลือเขตละ 4 คน ส่งให้คณะกรรมการคุรุสภาคัดเลือกให้เหลือเขตละ 1 คน แล้วเสนอ ก.ค.ศ. รับรองเลย คือเท่ากับว่ายอมให้กรรมการคุรุสภาแต่ละท่านหมดสิทธิเสนอรายชื่อ แต่ขอให้บอร์ดคุรุสภายังคงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการเสนอรายชื่อแล้วให้ ก.ค.ศ.เป็นแค่ผู้รับรอง แต่ความเห็นในที่ประชุมก.ค.ศ.แตกเป็น 2 ฝ่าย โดยผู้แทนครูสนับสนุนแนวทางที่คุรุสภาเสนอ จึงต้องมีการโหวตซึ่งที่สุดที่ประชุมก.ค.ศ.เสียงข้างมากสนับสนุนให้ยืนตามร่างหลักเกณฑ์ฯที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยเมื่อที่ประชุม ก.ค.ศ.เห็นชอบแล้ว ถือว่าหลักเกณฑ์ฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในทันที โดยจะใช้เป็นครั้งแรกในการคัดเลือกอนุกรรมการผู้แทนใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา43 เขต ส่วนที่มีการคัดเลือกไปแล้วใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ โดยเฉพาะที่ยังเป็นปัญหาในผู้แทนคุรุสภาในอ.ก.ค.ศ. 2 เขตที่ยังไม่ลงตัวนั้น หลักเกณฑ์ฉบับนี้ไม่มีผลย้อนหลัง

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 53   อ่าน 11385 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สอศ.สนองพระราชดำริ’พระเทพ’ จับมืออาชีวะจีนสอนอาชีพเด็กไทย
03 พ.ค. 56 | อ่าน 425 ครั้ง
สถานี ก.ค.ศ.: การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
18 มี.ค. 56 | อ่าน 576 ครั้ง
’มฟล.’นำร่องมหา’ลัยพี่เลี้ยงรร.ได้ผลน่าพอใจ
03 ต.ค. 54 | อ่าน 48389 ครั้ง
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
14 ก.ค. 58 | อ่าน 316 ครั้ง
ทุจริตสอบGAT/PAT หมดสิทธิ์แอดมิชชั่น
18 มี.ค. 54 | อ่าน 35731 ครั้ง
ผลวิจัย มธ.ชี้ค่า "น้ำ-ไฟร.ร." พุ่ง ต้องโปะเพิ่ม 1พันล้าน/ปี
17 ส.ค. 59 | อ่าน 311 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.