Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ศธ.แก้เกณฑ์ใบวิชาชีพครูต่างชาติ
      
ศธ.แก้เกณฑ์ใบวิชาชีพครูต่างชาติ          น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศ ว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ฯ เสนอให้แก้ไขปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547 เพื่อให้หลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของชาวต่างประเทศมีความรัดกุม และได้มาตรฐานสามารถคัดเลือกชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นครูได้จริงๆ เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาสถบันการศึกษารับชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่เหมาะสมมาเป็นครู
          สำหรับรายละเอียดของร่างข้อบังคับฯ ที่ปรับปรุง กำหนดว่า ผู้ที่จะขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ ต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีวุฒิทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง หรือมีคุณวุฒิปริญญาอื่น และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากต่างประเทศ หรือมีคุณวุฒิประกาศนียบัตร บัณฑิตด้านการศึกษาที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีวุฒิปริญญาอื่น และสอบผ่านรายวิชาชีพครู จากสถาบันการศึกษาที่คุรุสภารับรอง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐหรือองค์กรวิชาชีพ ที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของประเทศนั้น พิจารณาแล้วเทียบได้ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
          ขณะเดียวกันยังต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คุรุสภากำหนด อาทิ ภาษาไทยและวัฒนธรรม กฏหมายเกี่ยกวบการประกอบอาชีพ ปรัชญาการศึกษาไทย เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของสังคมไทย นอกจากนั้นที่ประชุมยังขอให้คุรุสภาไปจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินการสอนของชาวต่างชาติที่ได้รบใบอนุญาตด้วย เพื่อให้ได้คนที่อยากเป็นครูจริงๆ มาสอนในประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องนำร่างข้อบังคับดั่งกล่าวเสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ก่อนประกาศใช้ต่อไป          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57   อ่าน 571 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยสารพัดปัญหานักเรียน สพฐ.เดินหน้าสะสาง
14 ส.ค. 58 | อ่าน 739 ครั้ง
แนะครูยึดหลัก "เอ๊ะ อ้อ อ้าว" สอนภาษาไทยยุคดิจิทัล
31 ก.ค. 58 | อ่าน 663 ครั้ง
สสวท. เดินหน้าผลิตครูสควค. ระยะที่ 3 เปิดตัวทุนระดับปริญญาโทโฉมใหม่
30 ต.ค. 55 | อ่าน 1270 ครั้ง
คอลัมน์: เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์: พันธุ์เก่ากับพันธุ์ใหม่
20 ม.ค. 54 | อ่าน 10596 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 34 ราย
02 เม.ย. 62 | อ่าน 1270 ครั้ง
ทปอ.ขอทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ชี้มหาวิทยาลัยต้องมีอิสระทางวิชาการ “ธีระเกียรติ” รับหารือ สกอ.
23 ก.พ. 59 | อ่าน 566 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.