Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพป.ขอนแก่น เขต 5 จุดประกาย ’ชุมแพโมเดล’ แนะเรียนรู้สู่อาชีพ
      

สพป.ขอนแก่น เขต 5 จุดประกาย 'ชุมแพโมเดล' แนะเรียนรู้สู่อาชีพ

          ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาดังที่ได้แถลงต่อรัฐสภาในการที่จะปฏิรูประบบการเรียนรู้ จึงจำเป็นต้องยกเครื่องการศึกษาไทย ซึ่ง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศไว้เป็นวาระแห่งชาติ ให้ปี 2556 เป็นปีแห่งการ รวมพลังยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ซึ่งหมายความว่า กระทรวงศึกษาธิการจะทำตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยพลังสังคมและมวลชน มาช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้งนี้ได้กำหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ เรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็น โดยภายในปี  2558 ให้ผลการจัดอันดับการศึกษาไทยดีขึ้น มีสัดส่วนผู้เรียนอาชีวะต่อสายสามัญเปลี่ยนเป็น 51:49 และให้มีการกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น
          ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  รับผิดชอบพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีนักเรียนที่กำลังจะเรียนจบ ม.3 ในปีการศึกษานี้ทั้งสิ้น 4,914 คน โดยแยกเป็นสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5  (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) 1,662 คน สังกัด สพม.25 จำนวน  2,549 คน สังกัด โรงเรียนเอกชน 60 คน สังกัด อบจ.ขอนแก่น 488 คน สังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ 66 คน และสังกัดโรงเรียนปริยัติธรรม 89 คน จึงได้เล็งเห็นความสำคัญตามนโยบายที่ให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 51 ต่อ 49  ทาง สพป.ขอนแก่น เขต 5 จึงได้ออกสำรวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีนักเรียนตั้งใจจะเรียนสายอาชีวศึกษาจากทุกสังกัดเพียง 30% จะเรียนสายสามัญสูงถึง 53% และยังมีนักเรียนที่ยังไม่ตัดสินใจอีกกว่า 17%  จึงเห็นว่า หากยังใช้วิถีปฏิบัติแบบเดิม ๆ ให้สถาบันที่เปิดสอนสายอาชีวศึกษา ตระเวนไปแนะแนวที่โรงเรียนทุกสังกัดทั้ง 106 โรง ใน 7 อำเภอ การบรรลุตามเป้าหมายของนโยบายย่อมเป็นไปได้ยาก ทาง สพป.ขอนแก่น เขต 5 จึงชักชวนโรงเรียนทุกสังกัด ให้มาจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้ชื่อ ชุมแพโมเดลแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพ มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังนี้ 1. เป็นการแนะแนวเชิงรุก โดยพานักเรียนทั้งหมดมารับการแนะแนวจากสถานศึกษาอาชีวศึกษา แทนการให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาตระเวนไปหานักเรียน 2. เป็นการแนะแนวผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักเรียน ได้แก่ ผู้ปกครองครูประจำชั้น และครูแนะแนว 3. เป็นการแนะแนวที่มองเห็นอาชีพในอนาคต จากสถานประกอบการจริง และศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ
          ด้าน ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5   เปิดเผยว่า ชุมแพโมเดล แนะ แนวการเรียนรู้สู่อาชีพ เป็นกิจกรรมที่ดี ที่เกิด จากความร่วมมือกันของหน่วยงานด้านการศึกษาประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ  กศน.อำเภอทั้ง 7 อำเภอ โรงเรียนสังกัด สพม.25 ทั้ง 19 โรง โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมแพ และโรงเรียนเอกชน  โดยมี สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นแกนนำหลัก โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้น ม.3 ในสังกัดอื่น เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์ การปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ซึ่งในหน่วยงานเหล่านี้จะมีโรงเรียนในสังกัดเปิดสอนในระดับชั้น ม.3 ซึ่งหมายถึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการที่จะให้ข้อมูล แนะแนวการเรียนการสอน และความรู้เปิด โลกทัศน์ให้มองเห็นว่า การศึกษาสายอาชีพมีประโยชน์อย่างไร ในขณะเดียวกันก็เชิญผู้ปกครองหรือผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจของ เด็กได้ร่วมกิจกรรมรับฟังการแนะแนวการเรียนการสอน โดยจัดให้มีขึ้นในที่ที่เดียว ซึ่งจากเดิม ทางวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านสายอาชีพจะทำการออกไปแนะแนวตามโรงเรียนต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว สำหรับชุมแพโมเดล ที่จัดทำขึ้นนี้มีรูปแบบไม่เหมือนใคร การดำเนินกิจกรรมตามโมเดล สามารถที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเรียนต่อสายอาชีพได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ในการที่จะ ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้ประสบผลสำเร็จต่อไปได้
          ถือเป็นโอกาสที่ดีของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้มีโอกาสเข้ามารับการอบรม แนะแนว ชี้แนะแนวทางในการตัดสินใจว่าตนเองควร จะเลือกศึกษาต่อในทิศทางใดตามความถนัด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของตนเองในการ ศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต.

 

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 9 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 57   อ่าน 483 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.แจงพร้อมรับประเมิน
27 ก.ค. 58 | อ่าน 746 ครั้ง
มรภ.สงขลาเตรียมจัดใหญ่ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 2557
12 ก.พ. 57 | อ่าน 312 ครั้ง
เชิญปฏิบัติธรรม
05 มี.ค. 57 | อ่าน 365 ครั้ง
เล็งปรับเงินอุดหนุน’รายร.ร.’แทนดัดหลังโรงเรียนใหญ่รับเด็กไม่อั้น
05 พ.ย. 56 | อ่าน 580 ครั้ง
อปท.ก็เฮ! ครม.อนุมัติเงินอุดหนุน สองหมื่นกว่าล้านบาท
10 ธ.ค. 57 | อ่าน 338 ครั้ง
นครตรังผุดโครงการฝึกอบรม เยาวชนภาคฤดูร้อนด้านกีฬา
31 มี.ค. 57 | อ่าน 340 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.