Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


16 มกราคม วันครู คุรุสภาร่วมระลึกถึงพระคุณครู "รักครู กลับไปคารวะครู"
      

16 มกราคม วันครู คุรุสภาร่วมระลึกถึงพระคุณครู รักครู กลับไปคารวะครู

 

          จากปี 2499  มีครูจำนวนมากต้องการชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญของครูและอาชีพครู  จากความต้องการของครู ดังกล่าว  จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา กิตติมศักดิ์ ได้นำความเห็นดังกล่าวไปเสนอในที่ประชุมผู้แทนคณะครูทั่วประเทศ ในการประชุมสามัญของคุรุสภา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2499  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มี วันครู เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน  และควรกำหนดให้เป็นวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภา  มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอรัฐบาล  และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 กำหนดให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู  การจัดงานวันครูจึงเริ่มจัดครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500  นับถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 58
          กิจกรรมหลักที่จัดเป็นประจำตามหลักการและวัตถุประสงค์เดิมสืบมา คือ  พิธีทำบุญตักบาตร  พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  โดยผู้ที่อยู่ในพิธีร่วมกันอ่านโองการอัญเชิญบูชาบูรพาจารย์และสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  ทำนองสรภัญญะ  และที่สำคัญจะมีพิธีปฏิญาณตนเพื่อการเป็นครูที่ดี  เพื่อย้ำเตือนถึงภารหน้าที่อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของครู ด้วยถ้อยคำดังต่อไปนี้
          ข้าขอปฏิญาณตนว่า
          ข้อ 1 ข้าจะบำเพ็ญตนให้สมกับได้ชื่อว่าเป็นครู ข้อ
          2 ข้าจะตั้งใจฝึกสอนศิษย์ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ
          ข้อ 3 ข้าจะรักษาชื่อเสียงของคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็น
          ประโยชน์แก่สังคม
          นอกจากนี้  กิจกรรมที่คุรุสภาให้ความสำคัญกับครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ การมอบรางวัลคุรุสภา  คุรุสภาสดุดี ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ของวิชาชีพที่ดีจนถือเป็นแบบอย่างได้  และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด  เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปัจจุบัน  ถือเป็นรางวัลที่อยู่คู่กับวันครูมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          สำหรับการมอบรางวัลในงานวันครูที่ 16 มกราคม 2557 นี้ คุรุสภายกยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด  ได้รับการสรรหาจากคณะอนุกรรมการ สมควรได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ ให้ได้รับรางวัล คุรุสภา และเข็มเชิดชูเกียรติ คุรุสภาสดุดี ประจำปี  2556 จำนวน 9 คน โดยรับรางวัลจากนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพครู 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ผู้บริหารการศึกษา 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน
          ครูที่ได้รับรางวัลคุรุสภา จำนวน  5  คน คือ 1) นางชญานี ขัตติยะมาน ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลสงขลา 2) นางระพีพร  คิ้วทวีวิวัฒน์  ครูโรงเรียนวัดสัมมาราม จังหวัดราชบุรี  3) ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย  ธิตะจารี ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี  4) นายสมบัติ  จันทร์ผ่องศรี  ครูชำนาญการ พิเศษ  โรงเรียนพะเยาพิทยาคม  จังหวัดพะเยา  และ 5) นายสุรชัย  งามชื่น  ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา จำนวน 2 คน คือ 1) นางสมประสงค์ มั่งอะนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  2) นายสมพงค์  จตุทอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้บริหารการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา คือ นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  และ ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับรางวัลคุรุสภา  คือ นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คุรุสภา ขอยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้ง 9 ท่าน
          คุรุสภา
          สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาCall Center : 0-2304-9899 www.ksp.or.th
          ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มีอายุใช้ได้ 5 ปี  และจะต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยว่า 180 วัน   ท่านที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในวันที่ 8 ธันวาคม 2557    จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2557

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 9 ม.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 57   อ่าน 629 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อนุรักษ์ตัวอักษรไทยน้อยรากเหง้าทางภาษาของคนอีสานปัจจุบัน
13 ก.พ. 57 | อ่าน 620 ครั้ง
ศธ.สั่งล้อมคอกสอนเด็กหนีรอดหากถูกลืมในรถ
16 พ.ค. 56 | อ่าน 694 ครั้ง
แฉวัฒนธรรมใน ร.ร.เอื้อคุกคามทางเพศ จี้สร้างค่านิยมเคารพสิทธิ
08 ก.พ. 61 | อ่าน 1193 ครั้ง
อธิการฯมรช.เผยแนวคิดเพื่อท้องถิ่น พัฒนาอาจารย์-สร้างบัณฑิตเชื่อมชุมชนไปสากล
29 ม.ค. 56 | อ่าน 1154 ครั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ข้างเด็ก เลื่อน GAT/PAT
15 ม.ค. 62 | อ่าน 5595 ครั้ง
ศธ.ยกระดับคะแนน PISA
27 มี.ค. 57 | อ่าน 730 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.