Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.ดันแผนพัฒนาสอน’ภาษาจีน’ เริ่มป.4-ม.6เรียน2-6คาบ/สัปดาห์
      

สพฐ.ดันแผนพัฒนาสอน'ภาษาจีน' เริ่มป.4-ม.6เรียน2-6คาบ/สัปดาห์

 

          เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการมอบนโยบายในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเฉพาะภาษาจีน ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด ศธ.เปิดสอนภาษาจีน 1,524 แห่ง มีผู้เรียน 863,056 คน ถือเป็นความนิยมอันดับสองรองจากภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้เป็นวิชาสาระเพิ่มเติม แต่บางโรงเรียนกำหนดให้เป็นวิชาเลือกบังคับ หรือกึ่งบังคับเรียน จึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร การเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผล ต้องสอนทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ และการสอนภาษาที่ดีต้องเรียนจากการสื่อสาร จะทำให้แตกฉานมากขึ้น โดยต้องมีวิชาสนทนาที่มีจำนวนผู้เรียนที่เหมาะสม แต่ขณะนี้บางโรงเรียนบอกว่ามีวิชาสนทนา แต่ผู้เรียนในห้องมีจำนวนมากเกิน 45 คนนั้น ไม่ถือว่ามีวิชาสนทนา เพราะผู้เรียนจะไม่ได้ฝึกสนทนาทุกคน ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่นเดียวกับการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แต่ภาษาจีนเขียนยากกว่า ดังนั้น ต้องเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนภาษาจีน โดยกำหนดเป้าหมายว่าต้องการสอนแบบไหน จำนวนผู้เรียนเท่าใด และจะให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้อย่างไร ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าจำนวนผู้เรียนภาษาจีนจะลดลง เมื่อปรับการเรียนการสอนให้เข้มข้นขึ่น และจะไม่บังคับเรียน แต่อยากให้ได้นักเรียนที่สนใจเรียนอย่างจริงจัง และรู้แตกฉานจนประกอบอาชีพได้
          นางอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.กำลังจัดทำร่างแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ปี 2556-2557 เพื่อผลักดันการเรียนการสอนภาษาจีน แบ่งเป็น 6 มาตรการ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การพัฒนาหลักสูตรภาษาจีน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีน การวัดและประเมินผล การพัฒนาครูสอนภาษาจีน และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ได้กำหนดเป้าหมายการเรียนภาษาจีนให้เริ่มเปิดสอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นต้นไป และในกรณีที่โรงเรียนใดมีความพร้อมให้เปิดได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยปรับสาระการเรียนรู้ เป้าหมาย และตัวชี้วัดในแต่ละระดับชั้น ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้
          นางอ่องจิตกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้กำหนดจำนวนคาบเรียน และจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดให้เรียนเป็นวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 2 คาบ/สัปดาห์ จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 20 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดให้เรียนเป็นวิชาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 4 คาบ/สัปดาห์ โดยกำหนดผู้เรียนไม่เกิน 25 คน/ห้อง และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กรณีให้จัดเรียนเป็นแผนภาษาจีน ไม่ต่ำกว่า 6 คาบ/สัปดาห์ ส่วนวิชาเพิ่มเติม ไม่ต่ำกว่า 4 คาบ/สัปดาห์ และกำหนดจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 30 คน/ห้อง อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาฯเสร็จ จะประกาศใช้ทันที

 

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 56   อ่าน 803 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มนุษย์เงินเดือนเฮ! จ่อลดภาษีบุคคล คลังชงครม.-รายได้ต่ำ3หมื่นไม่ต้องเสีย
07 ม.ค. 59 | อ่าน 490 ครั้ง
ประกวดสื่อนิวมีเดียต้านเหล้า
29 เม.ย. 57 | อ่าน 589 ครั้ง
อึ้ง!อีกแล้ว คะแนนเฉลี่ยสอบ GAT-PAT เกือบทุกวิชาไม่ถึงครึ่ง GAT/PAT 4 ต่ำสุดศูนย์
12 ม.ค. 59 | อ่าน 618 ครั้ง
โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
25 ก.พ. 57 | อ่าน 555 ครั้ง
เปิดสเปกแท็บเล็ตป.1 - ม.1 ลอตใหม่
11 มี.ค. 56 | อ่าน 709 ครั้ง
ชงเติมเต็มงบฯรายหัว ร.ร.เอกชน 100%
07 มี.ค. 61 | อ่าน 784 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.