Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตามรอยพระยุคลบาท ’ครูแห่งแผ่นดิน’
      

ตามรอยพระยุคลบาท 'ครูแห่งแผ่นดิน'

 

          ผู้คนทั่วโลกขนานพระนามพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า The Great King แล้วเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงทำงานและทรงเสียสละพระองค์เองตลอดเวลา คนทั่วโลกก็ขนานพระนามพระองค์ว่า Working Monarchเพราะพระองค์ทรงทำงานด้วยความเหนื่อยยาก โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม2554 ที่ผ่านมา ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
          ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม2556 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ ตามรอย พระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดินที่วางอยู่บนแผงวันนี้ราคา120 บาทจะทำเป็นของขวัญปีใหม่ก็ดีทีเดียว ผลงานเขียนโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านมากว่า 35 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความรู้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนและทรงปฏิบัติให้ดู เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเดินตามรอยพระยุคลบาท
          ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น ครู ที่สั่งสอนคนไทยมาโดยตลอดความเป็นครูของพระองค์ คือทรงทำให้ดู ดังนั้นพระองค์จะทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดู และทรงจูงใจให้นักเรียนมาสนใจ แต่ไม่เคยทรงสั่งหรือบังคับให้ทำ จะทรงสอนอย่างละเอียดให้เข้าใจในทุกแง่มุม และที่สำคัญจะทรงเน้นย้ำเสมอว่า การสอนควรยึดรากฐานเดิมของสังคมไทยไว้ ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศมากเกินไปแต่อาจนำหลักการมาเปรียบเทียบปรับปรุงได้เพราะมิเช่นนั้นจะทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง
          ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมากซึ่งถ้า
คนไทยสนใจศึกษาโครงการ ที่พระองค์พระราชทานนั้น ก็จะได้รับความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตนำไปสู่ความสุขได้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิประเทศและวิถีชีวิตของคนไทย
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียน กล่าวในฐานะลูกศิษย์ของพระองค์ว่า การได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ ทำให้ได้รับความรู้ที่พระองค์ได้สอนในเรื่องของแผ่นดิน สอนให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติการใช้ชีวิต การทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ถ้าพลาดในเรื่องใด จะทรงแนะนำ ทรงตักเตือน ทรงนำเอกสารให้อ่าน และทรงอธิบายสม่ำเสมอ ซึ่งไม่มีตำราใดๆ และไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดที่จะสอนได้ครบถ้วนดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอน ด้วยความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่พระองค์ทรงสอนขึ้นมาผ่านหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน
          หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูแห่งแผ่นดินในหลากหลายแง่มุมที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย และควรค่าแก่การศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการครอง
แผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรพระองค์ทรงเป็นผู้นำประเทศที่สอนให้คนไทยรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิตของคนไทย พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเกษตรกรก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริโครงการในพระราชดำริของพระองค์ล้วนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนไทยและประเทศอย่างแท้จริง
          ดร.สุเมธ ได้กล่าวต่อไปว่า ประชาชนชาวไทยมีความชื่นชมศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อถามลึกลงไปว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรอยู่ทรงสอนอะไร ก็ไม่มีใครตอบได้ แน่นอนว่าเราชอบได้ยินรับสั่งของพระองค์โดยเฉพาะในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งจะรับสั่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปีทุกคนฟังถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ วันรุ่งขึ้นก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็จะลืมไปหมดแล้วว่าพระองค์ได้สอนอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นครู ทรงสอนมากว่า 60 ปี ถ้านำมาถ่ายทอดเป็นตำราเรียนก็จะมีมาก แต่จะมีสักกี่คนที่จะอ่านแล้วทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
          นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ยังเปิดเผยความประทับใจในการถวายงานว่า ในฐานะส่วนตัวผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตัวผม และในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศ ผมสังเกตเห็น ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำพระวรกาย ถ้าตรงจุดไหนในราชอาณาจักรไทยมีปัญหา พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จฯ ไปแก้ไขด้วยพระองค์เอง
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักแผ่นดิน ทรงรักประชาชน ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย ให้ประชาชนชาวไทย ขณะที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของประชาชน ทรงรับฟังปัญหาจากปากคำของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง และทรงเข้าไปแก้ไข ไม่ทรงวางเฉย แม้ในขณะที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ก็จะทรงติดตามงานทุกเรื่องทุกด้านตลอดเวลาทุกวัน ทำให้เห็นได้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง คนไทยแม้ในเวลาที่ทรงพระประชวร
          ถ้าคนไทยได้ศึกษาทำความเข้าใจคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งแล้ว จะพบว่า คำสอนของพระองค์ล้วนเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวิถีความเป็นไทย เป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถลงมือทำได้ และถ้าได้นำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นแบบอย่างแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขบนความพอเพียงอย่างยั่งยืน
          การได้เกิดมาอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท นับเป็นบุญอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทย เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม โดยการใช้ธรรมะที่ชื่อว่า ทศพิธราชธรรม ในการครองแผ่นดิน ทรงครองแผ่นดินด้วยความรักและความเมตตาต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด อีกทั้งยังทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่เป็นแบบอย่างและสอนให้คนไทยรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้สถิตในดวงใจของประชาชนคนไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ--

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 56   อ่าน 998 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ห้ามพลาด! งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ 29 มี.ค.-8 เม.ย.นี้
26 มี.ค. 56 | อ่าน 1292 ครั้ง
สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ กศน.ผุดหลักสูตรชนเผ่า ’มละบริ’ เน้นวิถีชาติพันธุ์
20 มี.ค. 55 | อ่าน 8230 ครั้ง
ไทยพาณิชย์ ร้อนวิ่งแก้ตัวให้วุ่น
02 ก.ค. 58 | อ่าน 914 ครั้ง
สกอ.ไฟเขียวให้ปริญญานศ.เอไอที อธิการบดีแจงต้องใช้กฎบัตรใหม่เพราะระดมทุนช่วงหลังฝืดยอดบริจาคลด
14 ธ.ค. 55 | อ่าน 1212 ครั้ง
สั่งปลด 30 ครูผู้ช่วย-ขึ้นบัญชีดำ
18 มิ.ย. 56 | อ่าน 912 ครั้ง
"สมพงษ์"ชี้ลดเวลาเรียนพลิกการศึกษาครั้งใหญ่
03 ก.ย. 58 | อ่าน 995 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ เว็บโรงเรียนสำเร็จรูป | รับทำเว็บโรงเรียน | รับทำเว็บไซต์ 2010.