Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ตามรอยพระยุคลบาท ’ครูแห่งแผ่นดิน’
      

ตามรอยพระยุคลบาท 'ครูแห่งแผ่นดิน'

 

          ผู้คนทั่วโลกขนานพระนามพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า The Great King แล้วเพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงทำงานและทรงเสียสละพระองค์เองตลอดเวลา คนทั่วโลกก็ขนานพระนามพระองค์ว่า Working Monarchเพราะพระองค์ทรงทำงานด้วยความเหนื่อยยาก โดยเมื่อวันที่ 16 มกราคม2554 ที่ผ่านมา ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
          ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม2556 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิมพ์หนังสือ ตามรอย พระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดินที่วางอยู่บนแผงวันนี้ราคา120 บาทจะทำเป็นของขวัญปีใหม่ก็ดีทีเดียว ผลงานเขียนโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านมากว่า 35 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความรู้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนและทรงปฏิบัติให้ดู เพื่อให้ประชาชนชาวไทยเดินตามรอยพระยุคลบาท
          ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็น ครู ที่สั่งสอนคนไทยมาโดยตลอดความเป็นครูของพระองค์ คือทรงทำให้ดู ดังนั้นพระองค์จะทรงเน้นการปฏิบัติให้ลูกศิษย์ดู และทรงจูงใจให้นักเรียนมาสนใจ แต่ไม่เคยทรงสั่งหรือบังคับให้ทำ จะทรงสอนอย่างละเอียดให้เข้าใจในทุกแง่มุม และที่สำคัญจะทรงเน้นย้ำเสมอว่า การสอนควรยึดรากฐานเดิมของสังคมไทยไว้ ไม่ควรคัดลอกจากต่างประเทศมากเกินไปแต่อาจนำหลักการมาเปรียบเทียบปรับปรุงได้เพราะมิเช่นนั้นจะทำให้ขาดความเป็นตัวของตัวเอง
          ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมากซึ่งถ้า
คนไทยสนใจศึกษาโครงการ ที่พระองค์พระราชทานนั้น ก็จะได้รับความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตนำไปสู่ความสุขได้ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิประเทศและวิถีชีวิตของคนไทย
          ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้เขียน กล่าวในฐานะลูกศิษย์ของพระองค์ว่า การได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์ ทำให้ได้รับความรู้ที่พระองค์ได้สอนในเรื่องของแผ่นดิน สอนให้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติการใช้ชีวิต การทำงานเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่น ถ้าพลาดในเรื่องใด จะทรงแนะนำ ทรงตักเตือน ทรงนำเอกสารให้อ่าน และทรงอธิบายสม่ำเสมอ ซึ่งไม่มีตำราใดๆ และไม่มีมหาวิทยาลัยแห่งใดที่จะสอนได้ครบถ้วนดังเช่นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอน ด้วยความสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่พระองค์ทรงสอนขึ้นมาผ่านหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาท...ครูแห่งแผ่นดิน
          หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูแห่งแผ่นดินในหลากหลายแง่มุมที่เป็นประโยชน์แก่คนไทย และควรค่าแก่การศึกษาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ซึ่งจะทำให้ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการครอง
แผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรพระองค์ทรงเป็นผู้นำประเทศที่สอนให้คนไทยรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีชีวิตของคนไทย พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อเกษตรกรก่อให้เกิดการพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดำริโครงการในพระราชดำริของพระองค์ล้วนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนไทยและประเทศอย่างแท้จริง
          ดร.สุเมธ ได้กล่าวต่อไปว่า ประชาชนชาวไทยมีความชื่นชมศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เมื่อถามลึกลงไปว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงทำอะไรอยู่ทรงสอนอะไร ก็ไม่มีใครตอบได้ แน่นอนว่าเราชอบได้ยินรับสั่งของพระองค์โดยเฉพาะในวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งจะรับสั่งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปีทุกคนฟังถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ วันรุ่งขึ้นก็ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ แต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ทุกคนก็จะลืมไปหมดแล้วว่าพระองค์ได้สอนอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง เพราะพระองค์ทรงเป็นครู ทรงสอนมากว่า 60 ปี ถ้านำมาถ่ายทอดเป็นตำราเรียนก็จะมีมาก แต่จะมีสักกี่คนที่จะอ่านแล้วทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
          นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ยังเปิดเผยความประทับใจในการถวายงานว่า ในฐานะส่วนตัวผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อตัวผม และในฐานะเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ผมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติ พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วประเทศ ผมสังเกตเห็น ความยากลำบากที่ทรงตรากตรำพระวรกาย ถ้าตรงจุดไหนในราชอาณาจักรไทยมีปัญหา พระองค์ทรงพร้อมที่จะเสด็จฯ ไปแก้ไขด้วยพระองค์เอง
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักแผ่นดิน ทรงรักประชาชน ทรงทำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินไทย ให้ประชาชนชาวไทย ขณะที่เสด็จฯ แปรพระราชฐานได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ของประชาชน ทรงรับฟังปัญหาจากปากคำของพสกนิกรด้วยพระองค์เอง และทรงเข้าไปแก้ไข ไม่ทรงวางเฉย แม้ในขณะที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ก็จะทรงติดตามงานทุกเรื่องทุกด้านตลอดเวลาทุกวัน ทำให้เห็นได้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง คนไทยแม้ในเวลาที่ทรงพระประชวร
          ถ้าคนไทยได้ศึกษาทำความเข้าใจคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งแล้ว จะพบว่า คำสอนของพระองค์ล้วนเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวิถีความเป็นไทย เป็นหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถลงมือทำได้ และถ้าได้นำมาปฏิบัติและยึดถือเป็นแบบอย่างแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขบนความพอเพียงอย่างยั่งยืน
          การได้เกิดมาอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาท นับเป็นบุญอย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทย เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม โดยการใช้ธรรมะที่ชื่อว่า ทศพิธราชธรรม ในการครองแผ่นดิน ทรงครองแผ่นดินด้วยความรักและความเมตตาต่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด อีกทั้งยังทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่เป็นแบบอย่างและสอนให้คนไทยรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันจะยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่แผ่นดินและพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้สถิตในดวงใจของประชาชนคนไทย เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ--

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 56   อ่าน 574 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรฯ
12 ก.พ. 57 | อ่าน 493 ครั้ง
เอกชนจับมืออาชีวะจัดงานเอ๊กซโป
18 ม.ค. 55 | อ่าน 39239 ครั้ง
มติ ทปอ.ยันแยก สกอ.จาก ศธ.แต่ไม่ตอบคำถาม ‘ดาว์พงษ์’ ช่วยคุณภาพบัณฑิตดีขึ้น-แก้ปัญหาธรรมาภิบาลได้จริง
01 พ.ย. 59 | อ่าน 357 ครั้ง
"สมเด็จพระเทพ" ทรงหนุนลูกเสือปลูกสามัคคี
02 ก.ค. 54 | อ่าน 66012 ครั้ง
เด็กไทยแจ่ม!คว้า11เหรียญทองคณิตฯนานาชาติ
26 ต.ค. 54 | อ่าน 90168 ครั้ง
"ณรงค์" ห่วงครอบครัวครูที่เสียชีวิตเหตุน้ำป่าพัดที่เชียงราย
04 ก.ย. 57 | อ่าน 538 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.