Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ความรู้คือโอกาส ’ห้องเรียนออนไลน์’ โซเชี่ยลเชื่อมโลก-ยกระดับไทย                                 

ความรู้คือโอกาส 'ห้องเรียนออนไลน์' โซเชี่ยลเชื่อมโลก-ยกระดับไทย

          พงษ์ผกา ภวภูตานนท์ฯ
          สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มุ่งส่งเสริมการลงทุนทางปัญญา หวังสร้างศักยภาพใหม่ให้เยาวชนไทยแข่งขันได้บนเวทีโลก
          จัดงานยิ่งใหญ่มหกรรมความรู้ 2556  ความรู้คือโอกาส ที่โรงภาพยนตร์ไอแม็กซ์ สยามพารากอน
          นายทรงศักดิ์ เปรมสุข ประธานกรรมการบริหาร OKMD กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมในงานมหกรรมความรู้ 2556 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของการลงทุนด้านความรู้-ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้แข่งขันได้ใน เวทีโลก
          งานมหกรรมความรู้ หรือ OKMD Knowledge Festival เป็นมหกรรมความรู้ครั้งสำคัญของประเทศไทย จัดโดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ร่วมกับหน่วยงานภายในทั้งสามแห่ง ได้แก่ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI)
          สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้หัวข้อ ความรู้ คือ โอกาส
          มุ่งกะเทาะความรู้ใหม่ในยุคเศรษฐกิจปัจจุบันจากนักคิดผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
          ทรงศักดิ์เผยถึงความหมายของคำว่า ความรู้คือโอกาส ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานในปีนี้ ระบุว่า
          เป้าหมายของ OKMD คือการเตรียมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ของไทยสู่ความเป็นมืออาชีพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ด้วยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยแก่เยาวชนไทย
          การส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่มีความรู้ จะทำให้พวกเขามองเห็นโอกาส โดยเฉพาะโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต และสามารถเดินเข้าหาโอกาสนั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
          ถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องเอาจริงกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พร้อมๆ ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร OKMD กล่าว
          ในส่วนของเป้าหมายการจัดงานมหกรรมความรู้ 2556 ทรงศักดิ์เผยด้วยว่า มีเจตนาจะฉายภาพให้ผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี การลงทุนทางปัญญา ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่
          รวมถึงจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ
          โดยภายในงานมหกรรมความรู้ 2556 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นการ เสวนาวิชาการ โดยนักคิดและนักสร้างสรรค์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับกระแสและแนวโน้มที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเรียนรู้ของโลกยุคใหม่
          ในประเด็นการเสวนา มองอนาคต พลิกโฉมการศึกษาคน รุ่นใหม่
          นายเรย์มอนด์ ราวาเกลีย รองคณบดีและผู้อำนวยการ Stanford Pre-Collegiate Studies กล่าวว่า
          การศึกษาทางไกล หรือห้องเรียนออนไลน์ เกิดขึ้นจากการผสานกันของหลากปัจจัย
          คำถามคือหากครูกับนักเรียนอยู่คนละสถานที่กันจะสร้างห้องเรียนได้อย่างไร จนกระทั่งในปี 2533 อินเตอร์เน็ตและสื่อมัลติมีเดียกลายเป็นสิ่งที่มีราคาถูกลง ทำให้เรากลับมามองว่าใน ยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟู จะสามารถหยิบเอาส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร จึงนำเอาคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีการเรียนรู้ตามแนวทางของ ตัวเอง
          รูปแบบการเรียนการสอน คือ การเรียนร่วมกันผ่านห้องเรียนออนไลน์ มีครู 1 คน กำลังสอนนักเรียนอีกราว 2-3 คน โดยสั่งการบ้านให้เด็กนักเรียนไปอ่านหนังสือมาก่อน
          เมื่อถึงช่วงเวลาการเรียนก็จะเป็นการที่ให้นักเรียนมาถกกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติ รวมถึงให้อิสระในการศึกษาอย่างเต็มที่ ภายใต้มุมมองที่หวังนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจต่อกันมากขึ้น
          ทั้งยังมี ห้องเรียนจริง ที่ให้นักเรียนออกมาร่วมกิจกรรมกันเป็นกลุ่ม โดยเน้นการลงมือทำตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนมากกว่าการเปิดหนังสือเรียน
          หลายคนคิดว่าห้องเรียนออนไลน์ด้อยความสำคัญกว่าห้องเรียนปกติ ทั้งที่จริงแล้วหัวใจสำคัญสำหรับห้องเรียนออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเทคโนโลยีแต่อยู่ที่การสร้างบรรยากาศความเป็นห้องเรียนที่เกิดการเรียนรู้ขึ้นจริงต่างหาก
          ราวาเกลีย เผยสถิติของนักเรียนที่เข้าเรียนกับทาง Stanford Pre-Collegiate Studies พบว่า
          นักเรียนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการเข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
          ทั้งยังเสนอว่าโครงการศึกษาทางไกล หรือการเรียนออนไลน์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากนำมาประยุกต์และปรับใช้กับการศึกษาไทย
          ช่วยตัดอุปสรรคระยะทาง เวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างความใกล้ชิดระหว่างนักเรียนกับผู้สอนได้ทั่วถึงกว่าในห้องเรียนปกติ
          เนื้อหาการเสวนายังตามมาด้วยแง่มุมน่าสนใจในหัวข้อ IT และ Social Media เปลี่ยนชีวิตเราอย่างไร โดย ดร.ริชาร์ด บารานิกผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการการศึกษาแบบไร้พรมแดน Connexions and OpenStax College มหาวิทยาลัยไรซ์กล่าวว่า
          เราสามารถสร้างระบบนิเวศแห่งความรู้ ที่ช่วยให้คนทุกคนในโลกที่มีความสามารถและต้องการเป็นนักเขียน สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองแบ่งปันและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
          ความท้าทาย หรือจะเรียกได้ว่าเป็นปัญหาการเรียนรู้ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ ก็คือ สังคมที่ไม่สามารถนำความรู้มาจัดเรียงเป็นระบบเพื่อง่ายต่อการตอบโจทย์และหยิบมาใช้ไม่ค่อยได้
          ดร.บารานิก ยกตัวอย่างให้เราเห็นความสำคัญของการแบ่งปันความรู้ผ่านโลกออนไลน์
          โดยโลกยิ่งพัฒนาความรู้ข่าวสารยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น องค์ความรู้ต่างกระจัดกระจาย
          หน้าที่ของระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้บนโลกออนไลน์คือ การเชื่อมโยงและร้อยเรียงความรู้ต่างๆ ขึ้นมาเป็นเครือข่ายความรู้ที่เป็นระบบ
          โดยผู้สอนสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาเมื่อใดก็ได้
          ส่วนนักเรียนก็สามารถเข้าถึงความรู้นั้นๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกัน ส่งผลให้เกิดการสังเคราะห์ความรู้ ตกผลึก เกิดเป็นนักเรียนผู้ถ่ายทอดความรู้รุ่นใหม่ และจะหมุนเวียนกันเป็นเครือข่ายแห่งการผลิตความรู้อยู่ตลอดเวลา โดยทุกศาสตร์จะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหมด
          ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยไรซ์ เปิดให้บริการแหล่งความรู้ออนไลน์สาธารณะ ประกอบด้วยหนังสือเรียนกว่า 1,300 เล่ม บล็อกเกี่ยวกับความรู้กว่า 22,000 บล็อก ซึ่งแตกต่างกันไปถึง 40 ภาษา
          มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ยกว่าล้านคนต่อเดือน จาก 190 ประเทศ ภายใต้แนวคิดลดข้อจำกัดกรอบทางกฎหมายแบบเดิมลง
          ต่อให้มีหนังสือดี หรือครูที่เก่งขนาดไหนหากไม่มีการกระตุ้น การเรียนรู้ที่มากพอก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ได้ ดร.บารานิกย้ำ
          ปิดท้ายด้วย นายฮวัง แด ยุน หรือ แดริน ผู้จัดการบริษัท ไลน์ (LINE) แห่ง ไลน์ พลัส คอร์ปอเรชั่น และหัวหน้าฝ่ายงานขายและปฏิบัติการไลน์ ประเทศไทย เผยเบื้องหลัง ความสำเร็จของ แอพพลิเคชั่น โซเชี่ยลเน็ตเวิร์กชื่อกระฉ่อนโลกยี่ห้อนี้
          ปัจจุบันมียอดผู้ใช้ไลน์ในไทยปัจจุบันกว่า 20 ล้านคน และทะยานสู่ผู้ใช้งานกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 19 เดือน
          ขณะที่ทวิตเตอร์ใช้เวลา 49 เดือน และเฟซบุ๊กใช้เวลาถึง 54 เดือนกว่าจะได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเทียบเท่ากัน
          คำถามคือ ไลน์ ทำได้อย่างไร!?
          แดรินระบุว่า ไลน์มีคำขวัญ ไม่มีไลน์ ไม่มีเรา
          จุดสำคัญของไลน์คือ การเชื่อมโยงเราเข้าด้วยกัน เพราะยิ่งไลน์คุยกันมากเท่าไหร่ยิ่งเหมือนกับว่าคำว่า เรา นั้นจะชัดเจนและใกล้ชิดกันมากกว่าที่เคย ด้วยความที่โปรแกรมไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์นั้น สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
          ทั้งเคล็ดลับอีกข้อที่ทำให้ไลน์ได้รับความนิยมในเวลาอันรวดเร็ว คือ สติ๊กเกอร์ไลน์ ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวการ์ตูนน่ารักเท่านั้น
          แต่เบื้องหลังของสติ๊กเกอร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจาก ทีมออกแบบ ที่ทำงานกันอย่างหนักในการระดมความคิดว่า มนุษย์มีการแสดงออกทางอารมณ์เช่นใดบ้าง
          จุดเด่นที่ไลน์ก้าวไปได้ไกลและเร็วกว่าโซเชี่ยลเน็ตเวิร์กชนิดอื่น ได้แก่ การเชื่อมโยงผ่านการแสดงความรู้สึกต่อกันมากกว่าคำพูด จึงทำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกที่ใกล้กันกว่าที่เคย ความเป็นไปไม่ได้ คือความเป็นไปได้ แดรินกล่าว
          นับเป็นตัวอย่างบทเรียนความรู้ในโลกแห่งเทคโนโลยีออนไลน์-ไอที ที่เยาวชนไทยมีโอกาสเรียนรู้ผ่านผู้มีประสบการณ์จริง และหวังว่าจะเกิดแรงบันดาลใจนำความรู้ที่ได้มายกระดับศักยภาพของประเทศ

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด


โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 56   อ่าน 814 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รมว.ศึกษาธิการเผย 6 จังหวัดร้องฝากเด็กเข้าโรงเรียนประจำจังหวัด
29 มี.ค. 54 | อ่าน 50050 ครั้ง
เปิดโครงการ’โรงเรียนสุจริต’ นำร่องจากทุกภาค 225 โรงเรีย นปลูกจิตสำนึก’ต้านคอรัปชั่
12 มี.ค. 56 | อ่าน 1243 ครั้ง
วอนไม่สอบใหม่แม้ข้อสอบมศวผิดจริง
28 เม.ย. 58 | อ่าน 679 ครั้ง
จี้ศธ.ใช้ครูเอกประถมสอนประถมศึกษา
29 พ.ย. 59 | อ่าน 677 ครั้ง
ปลัด ศธ.เตรียมตั้งคณะทำงานรวบรวมประมวลผลงานวิจัย และข้อเสนอแนะด้านการศึกษา
23 ธ.ค. 54 | อ่าน 97314 ครั้ง
"สุรวาท" วอนใจเย็นรอดูผลปฏิรูปครู
13 พ.ย. 57 | อ่าน 640 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.