Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.พ.อ.ชงครม.ขอ7.6หมื่นล.ยก’มาตรฐาน-บุคลากร’52มหา’ลัยใหม่ เล็งขอเพิ่ม2.3พันล.ขึ้นงด
      

ก.พ.อ.ชงครม.ขอ7.6หมื่นล.ยก'มาตรฐาน-บุคลากร'52มหา'ลัยใหม่ เล็งขอเพิ่ม2.3พันล.ขึ้นงด.อาจารย์8%

          นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาเรื่องการทบทวนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 52 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบโครงการ และงบ 76,679,729,765 บาท เห็นว่าเป็นโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ ก.พ.อ.และประธานกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับปรุงรายละเอียด เพื่อความชัดเจน และความสมบูรณ์ก่อนเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณาในครั้งต่อไป
          นายทศพรกล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาการเสนอขอปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน เนื่องจากเป็นบุคลากรสายผู้สอนเหมือนกัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยพิจารณาให้เสนอขอรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นของข้าราชการครูฯ เป็นเงิน 2,332,990,173.55 บาท ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554-30 กันยายน 2557
          กรณีที่ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีหนังสือรายงานข้อมูลความเหลื่อมล้ำ เพื่อขอความเป็นธรรมให้บุคลากรในสถา บันอุดมศึกษา ทั้งปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดียวกับข้อเรียกร้องของเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีปัญหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกรณีปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นควรดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... จากกรรมการ ก.พ.อ. สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณา เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม ส่วนปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมก่อนนำเสนอ ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป นายทศพรกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56   อ่าน 587 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: อาชีวะ...สร้างสรรค์: เที่ยวงานเทียนนานาชาติเมืองอุบลฯ ชมผลงานนศ.อาชีวะ
26 ก.ค. 55 | อ่าน 960 ครั้ง
การเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป
28 ส.ค. 58 | อ่าน 520 ครั้ง
สพฐ.ตั้ง 2 อนุกก.ใหญ่เร่ง’ปฏิรูปศึกษา’
20 พ.ย. 56 | อ่าน 382 ครั้ง
สำรวจข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ./ผอ.รร. ที่ยังไม่ผ่านก
04 ม.ค. 59 | อ่าน 450 ครั้ง
ม.นอร์ทกรุงเทพรับสมัครบอลหญิง
08 เม.ย. 57 | อ่าน 463 ครั้ง
สปช.ขานรับแผนปฏิรูปการศึกษา
12 มี.ค. 58 | อ่าน 378 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.