Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.พ.อ.ชงครม.ขอ7.6หมื่นล.ยก’มาตรฐาน-บุคลากร’52มหา’ลัยใหม่ เล็งขอเพิ่ม2.3พันล.ขึ้นงด
      

ก.พ.อ.ชงครม.ขอ7.6หมื่นล.ยก'มาตรฐาน-บุคลากร'52มหา'ลัยใหม่ เล็งขอเพิ่ม2.3พันล.ขึ้นงด.อาจารย์8%

          นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้พิจารณาเรื่องการทบทวนขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ 52 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ให้ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบโครงการ และงบ 76,679,729,765 บาท เห็นว่าเป็นโครงการที่จะพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ได้อย่างดี อย่างไรก็ตาม เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการ ก.พ.อ.และประธานกรรมการการอุดมศึกษา ไปปรับปรุงรายละเอียด เพื่อความชัดเจน และความสมบูรณ์ก่อนเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณาในครั้งต่อไป
          นายทศพรกล่าวต่อว่า สำหรับการพิจารณาการเสนอขอปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน เนื่องจากเป็นบุคลากรสายผู้สอนเหมือนกัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยพิจารณาให้เสนอขอรับการจัดสรรงบเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นของข้าราชการครูฯ เป็นเงิน 2,332,990,173.55 บาท ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554-30 กันยายน 2557
          กรณีที่ศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีหนังสือรายงานข้อมูลความเหลื่อมล้ำ เพื่อขอความเป็นธรรมให้บุคลากรในสถา บันอุดมศึกษา ทั้งปัญหาพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องเดียวกับข้อเรียกร้องของเครือข่ายพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีปัญหาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และกรณีปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมเห็นควรดำเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... จากกรรมการ ก.พ.อ. สภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สภาคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเสนอที่ประชุม ก.พ.อ.พิจารณา เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีรูปแบบที่เหมาะสม เกิดความเป็นธรรม ส่วนปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ในสถาบันอุดมศึกษา เห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแนวทางในการดำเนินการที่เหมาะสมก่อนนำเสนอ ก.พ.อ.พิจารณาต่อไป นายทศพรกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 56   อ่าน 657 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ชอบของใหม่
20 ก.ค. 58 | อ่าน 377 ครั้ง
’สุชาติ’ตีกลับ 4 แคนดิเดต ปธ.คุรุสภา
22 ต.ค. 55 | อ่าน 678 ครั้ง
จันทรเกษม ประสบความสำเร็จ ฝึกอาจารย์สอนแอพฯบนแท็บเลต
31 ส.ค. 55 | อ่าน 1059 ครั้ง
สทศ.จัดสอบทุกวิชาตามแผน
07 ธ.ค. 53 | อ่าน 19117 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย" ผุดไอเดียสอบตกเป็นช่วงชั้น เตรียมเพิ่มมาตรฐานสอบซ่อมเข้มข้นก่อนให้ซ้ำชั้น
22 ธ.ค. 58 | อ่าน 354 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. 2562
22 พ.ค. 62 | อ่าน 214 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.