Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สำนักงานเลขาธิการแต่งตั้งที่ปรึกษา ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาและรองเลขาธิการคุรุสภา          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 ท่าน คือ ดร.ดิเรก พรสีมา ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานวิชาชีพ และ นายเกษม กลั่นยิ่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวิชาชีพ
          นอกจากนี้ คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 13/2556 มีมติแต่งตั้งรองเลขาธิการคุรุสภา จำนวน 4 คน เพื่อรับผิดชอบงาน  ดังนี้
          1. นายสนอง ทาหอม รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ และสำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ
          2. ดร.สำเริง กุจิรพันธ์ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักอำนวยการและสำนักจรรยาบรรณ วิชาชีพและนิติการ
          3. นายสุรินทร์ อินทรักษา รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักมาตรฐานวิชาชีพ และสำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
          4. นายก๊ก ดอนสำราญ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักนโยบายและแผน และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศคุรุสภาจัดประกวดคำขวัญวันครู  ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557
          ในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 58 วันที่ 16 มกราคม 2557 โดยกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษากับประชาชนในการพัฒนา การศึกษาของชาติและสังคม อีกทั้งเพื่อดำรงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะ ในการประกอบวิชาชีพครู
          คุรุสภาขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญวันครู ข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู และบทร้อยกรอง เทิดเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันคร พ.ศ. 2557
          ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติ วิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยวงเล็บผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้มุมซอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ และจะประกาศผลให้ทราบ ภายในเดือน ธันวาคม 2556
          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มยกย่องวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2281 4843 หรือ www.ksp.or.th
          คุรุสภา
          สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาCall Center : 0-2304-9899 www.ksp.or.th
          ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจะหมดอายุในปี พ.ศ. 2557
          ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุไม่น้อยกว่า 180 วัน

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 10 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--


โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 56   อ่าน 523 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ครม.อนุมัติแล้วจ่ายทุนครูอาชีวะ
05 ต.ค. 55 | อ่าน 771 ครั้ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย...กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
01 ธ.ค. 57 | อ่าน 415 ครั้ง
เข้มเพิ่มคะแนนอังกฤษคัดเรียนครู
18 ก.พ. 57 | อ่าน 251 ครั้ง
ศธ.เร่งร่างมาตรฐานวิชาชีพอิงอาเซียน เน้นความรู้คู่จิตวิญญาณครู-นำพัฒนาหลักสูตร
15 ส.ค. 59 | อ่าน 267 ครั้ง
ยันยึดเกรดกู้ กยศ.เพื่อเด็ก-ขอยกเว้นมีเกณฑ์ชัดเจน
29 ส.ค. 59 | อ่าน 240 ครั้ง
ความปลอดภัยในรถโรงเรียน ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
19 มิ.ย. 56 | อ่าน 742 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.