Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ม.รามฯยกระดับ ’ตลาดวิชา’ มุ่งคุณภาพรับเปิดเสรีอาเซียน
      

ม.รามฯยกระดับ 'ตลาดวิชา' มุ่งคุณภาพรับเปิดเสรีอาเซียน

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาที่ผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานและถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ ในวันนี้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีประชากรเด็กเกิดน้อยทำให้ปริมาณนักศึกษาลดลงทำให้มหาวิทยาลัยต้องปรับนโยบายรองรับรวมไปถึงการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้
          อาจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง บอกว่าต้องปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งในเรื่องของปริมาณนักศึกษาที่ลดลงมาจากหลายสาเหตุตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างประชากรที่อัตราการเกิดคงที่มา 15 ปี นอกจากนี้ยังมีนักเรียนที่จบม.ปลายไม่มากอีกทั้งในต่างจังหวัดก็มีมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นทางเลือกให้นักศึกษาเข้าเรียนมากขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีกองทุนกู้ยืมช่วยทำให้นักศึกษาที่ในอดีตเคยเลือกเรียนรามฯจำนวน 6-7 หมื่นคน ลดลงเหลือประมาณ 5.6 หมื่นคนซึ่งรวมวิทยาเขตทั้งหมด 22 แห่ง กระจายทั่วทุกภูมิภาค
          ในอนาคตอาจจะวิกฤติมากขึ้นโดยเฉพาะสถาบันราชภัฏ เพราะว่าเด็กจบม.ปลาย น้อยลง และเรียนระดับปริญญาตรีน้อยลงเพราะมุ่งสู่ด้านอาชีพมากกว่า
          ส่วนแนวความคิดกระทรวงศึกษาที่เอาเรื่องของการทำงานไปผูกติดกับการศึกษาทำให้ปริมาณนักเรียนที่จบ ม.ปลายไม่เข้าเรียนระดับปริญญาตรีนั้น อาจารย์วุฒิศักดิ์ บอกว่า ไม่ค่อยถูกต้องนัก แม้ว่าจะถูกต้องในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องของการสร้างคนให้ ให้มีวิธีคิดและมีสติปัญญามีความรู้ต้องเรียนรู้ในเรื่องหลักวิชาการเพราะในประเทศที่เจริญแล้วจะแยกสองเรื่องออกจากกัน เนื่องจากในเรื่องของการทำงานเป็นเรื่องของประสบการณ์เวลาทำงานประเทศพัฒนาในหลายประเทศจึงไม่ได้เอาวุฒิการศึกษามาเป็นตัวตั้ง  ถ้าสมัครงานในอเมริกาเขาไม่ถามว่าจบอะไร แต่เขาจะถามหาประสบการณ์มาจากไหนซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยเห็นด้วยในเรื่องนี้มากนักเพราะระบบการศึกษาที่ดีควรจะทำให้คิดเป็นและเป็นปัญญาชน
          อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าคงไม่สามารถจะย้อนกลับไปในอดีตได้แล้ว จำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคงไม่เหมือน 40 ปีที่ผ่าน เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องเน้นแนวทางที่ไม่เหมือนเดิมคือการเน้นการทำงานในเชิงลึกมากขึ้น และเน้นคุณภาพมากขึ้น ซึ่งอาจารย์วุฒิศักดิ์ บอกว่า การเน้นเรื่องคุณภาพไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงฯๆ ไม่มีคุณภาพ  แต่ทำให้โดดเด่นในเรื่องนี้มากขึ้นเช่น ใน คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์
          ความจริงแล้วเรามีอาจารย์เก่งๆ จำนวนมาก แต่ไม่ได้ชูขึ้นให้เป็นจุดเด่น ยกตัวอย่างเช่น มีอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านไลเคนที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกแต่เราไม่ได้พูดถึงคือไม่ได้เน้นในเรื่องวิชาการแต่หลังจากนี้จะพยายามเน้นในเรื่องคุณภาพที่เจาะลึกมากขึ้นในเรื่องนี้
          ส่วนหลักการเดิมจะไม่ทิ้ง คือการเป็นตลาดวิชา  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการทำให้คนไทยรู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือแม้ว่าจะทำงานหรืออยู่วัยไหนก็ตาม เพราะว่ากลุ่มคนทำงานแล้วขณะนี้มีจำนวนมากดังนั้นกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยจะเข้าไปดูแลมากขึ้น เพราะตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เน้นเรื่องการเรียนรู้สามารถทำได้ในทุกเวลาเพราะมีระเบียบให้คนที่มีประสบการณ์เป็นราชการ รัฐวิสาหกิจทำงานมา 5 ปีไม่ต้องจบ ม.ปลายก็สามารถเรียนได้
          ข้อเด่นของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เหมือนมหาวิทยาลัยอื่น คือการเปิดกว้าง ทำให้กลไกนี้สร้างคนเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ในประเทศเช่นการกระจายอำนาจหรือการปฏิรูปที่ผ่านมา ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯจะไม่สามารถหาคนมาทำงานนี้ไม่แน่ใจจะหาปลัด อบต.ได้ที่ไหน หรือกระทั่งในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯได้สร้างนักบัญชีจำนวนมากโดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯผลิตบัณฑิตประมาณ 3 หมื่นคนในแต่ละปีจากทั้งหมดประมาณ 3 แสนคน
          ส่วนเรื่องรายได้ของมหาวิทยาลัยจาก นักศึกษาใหม่ประมาณ 80-90 ล้านบาทแต่ละเทอม และรายได้จากค่าหน่วยกิตของนักศึกษาเก่าประมาณ 100 กว่าล้านบาทต่อเทอม แต่ละปีละมหาวิทยาลัยจะมีรายได้จากค่าหน่วยกิตประมาณ 300 ล้านบาท ไม่ได้รวมโครงการพิเศษ ซึ่งหลักสูตรพิเศษที่เปิดขึ้นเพื่อบริการกลุ่มนักศึกษาที่ทำงานมีเวลาเรียนไม่มาก
          โครงการพิเศษ เป็นการตอบสนองคนอีกกลุ่มหนึ่งมันไม่เหมือนโครงการปกติ ทำให้คนไม่สะดวกมาเรียนตอนเย็นและเสาร์อาทิตย์เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้มีโอกาสได้เรียนตามความต้องการได้ ซึ่งในเรื่องของราคาหน่วยกิตไม่ได้สูงหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
          สำหรับการปรับตัวรองรับอาเซียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เริ่มทำมานานแล้วโดยเปิดสถาบันนานาชาติ ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศมาเรียน 2,000 คน มีนักศึกษาประมาณ 80%  โดยเปิดคณะบริการธุรกิจ  รัฐศาสตร์  และสื่อสาร  ส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากเยอรมัน และจีน โดยการเรียนการสอนจะใช้อาจารย์จากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้เรียนจบระดับปริญญาตรีไปแล้วกว่า 2 รุ่น
          นอกจากนี้ในการเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องของภาษามากขึ้น โดยให้มีการเรียนการสอนให้มี 2 ภาษาและพยายามทำคู่มือในเรื่องของภาษาอาเซียน พร้อมกันนี้จะปรับให้นักศึกษารู้เรื่องไอที เพราะว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงฯมีปัญหาในเรื่องการเข้าถึง ไอทีเนื่องจากมีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้ ทำให้ในปลายปีนี้ จะเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์จากคนต่างชาติที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วมาให้นักศึกษาใช้โดยเปิดเป็นศูนย์บริการให้กับนักศึกษา
          การขยายวิทยาเขตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  อาจารย์วุฒิศักดิ์บอกว่า ได้มีความพยายามไปติดต่อกับทั้งลาวที่สุวรรณเขตกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติของลาว ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการหารือว่าจะทำงานด้านการศึกษาร่วมกันในลักษณะใดได้บ้างทั้งในเรื่องความร่วมมือระหว่างหลักสูตร หรือการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน โดยเบื้องต้นต้องการไปเปิดมหาวิทยาลัยที่นั่น แต่ต้องขออนุญาตจากรัฐบาลลาว ซึ่งห้ามบางสาขาวิชาเช่นรัฐศาสตร์ แต่สามารถเปิดคณะบริหารธุรกิจและ คณะศึกษาศาสตร์ แต่ทั้งหมดยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้หรือไม่
          ในเรื่องเปิดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดอยู่แล้ว 30 ประเทศ เป็นลักษณะการเรียนทางออนไลน์ เพราะอาเซียนจึงเป็นทั้งโอกาสซึ่งเรามีความพร้อมและปูทางในเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วแต่ในประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานตามแนวตะเข็บชายแดน มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯได้เปิดวิทยาเขตเพื่อรองรับนักศึกษาของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ หนองคาย หรือ อุดรธานี ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาจากลาวเข้ามาเรียนและให้ทุนการศึกษาเข้ามาเรียนในส่วนกลางอย่างกรุงเทพมหานครด้วย
          อย่างไรก็ตาม อาจารย์วุฒิศักดิ์บอกว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยึดวัตถุประสงค์ในการเป็นตลาดวิชาการที่สร้างให้คนมีวิธีคิดและสร้างปัญญาชนให้กับประเทศต่อไป
          'ข้อเด่นรามคำแหงไม่เหมือนแห่งอื่น คือการเปิดกว้าง ทำให้กลไกนี้ สร้างคนเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ ในประเทศ'

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 56   อ่าน 1066 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตอบโจทย์ทุกข์ครูประถม "เด็กอ่านไม่ออก...เขียนไม่ได้" ด้วยรถบรรทุกความรู้คู่ปัญญา-ภูมิปัญญา
11 ม.ค. 55 | อ่าน 84577 ครั้ง
ผอ.สพม.19 ลั่นโอเน็ตต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมเอาปิ๊บคลุมหัว
30 ม.ค. 58 | อ่าน 525 ครั้ง
’วิจิตร’ค้านปิดการสอนนอกที่ตั้ง
04 ก.ค. 54 | อ่าน 52938 ครั้ง
’นริศรา’ รับลูก ’สอท.’ แจงแรงงานขาดแนะ’อาชีวะ’ปรับหลักสูตร-มุ่งป
15 พ.ย. 53 | อ่าน 14159 ครั้ง
กสศ.ร่วมศธ.-พม.จับมือ 20 จังหวัด ช่วยเด็กนอกระบบศึกษา พ้น 3 วงจรเสี่ยง
23 ก.ย. 62 | อ่าน 430 ครั้ง
เสมา 1 ลงนามตั้งกก.สอบโกง ’พิษณุ’เร่งชงผล’เสริมศักดิ์’
20 ก.พ. 56 | อ่าน 652 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.