Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


4 มหาลัยร่วมวิจัยหาวิธีพัฒนาอาชีวศึกษา
      

4 มหาลัยร่วมวิจัยหาวิธีพัฒนาอาชีวศึกษา

          จาตุรนต์มอบม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นแม่งานดึง3มหาลัย ร่วมทำวิจัยพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย หวังยกระดับคุณภาพมาตรฐานช่างฝีมือ รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีวะให้สอดคล้องความต้องการของประเทศ
          วานนี้(21ส.ค.)นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการอาชีวศึกษาว่า มีความสำคัญอย่างมาก เพราะต้องผลิตและพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ แต่ปัจจุบันการจัดการอาชีวศึกษายังมีข้อจำกัดในด้านต่าง ๆ ทั้งความเหมาะสม ความทันสมัยในสาขาวิชา มาตรฐานองค์ความรู้ และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งผลให้จำนวนผู้เรียนอาชีวศึกษาลดลง ขณะที่ความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษามีมากขึ้น ตนจึงมอบหมายให้มีการทำความร่วมมือศึกษาสถานการณ์อาชีวศึกษาและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์บทบาท พันธกิจ สภาพการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการอาชีวศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์อาชีวศึกษาอย่างรอบด้าน รวมถึงดูปัจจัยความสำเร็จของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศสิงคโปร์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศให้เดินไปอย่างถูกทาง สอดรับกับนโยบาย ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น 50ต่อ 50 ด้วย
          ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. กล่าวว่า การอาชีวศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในด้านอุตสาหกรรม ดังนั้นต้องมาช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะผลิตกำลังคนระดับฝีมือและเทคนิค เพื่อป้อนสู่ภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมเกษตร อย่างไรก็ตามการพัฒนาการอาชีวศึกษาจะต้องอ้างอิงข้อมูลการวิจัยที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษา ซึ่งมจพ. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) ได้รับดำเนินการศึกษาวิจัยทิศทางการผลิตและพัฒนาการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และเปิดให้มีการประชาพิจารณ์ภายในเดือนตุลาคม
          ด้านดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) กล่าวว่า สอศ.มีภารกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาระดับ ปวช.และปวส. ซึ่งต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของ รมว.ศึกษาธิการที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสายสามัญ เป็น 50ต่อ 50 และการผลิตแรงงานที่มีคุณภาพ ภายในระยะเวลา 2 ปี ดังนั้นอาชีวศึกษาจึงต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย โดยประเมินสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ ประเด็นตามนโยบายต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยมาปรับแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2557 ต่อไป

ที่มา: http://www.dailynews.co.thโพสเมื่อ : 22 ส.ค. 56   อ่าน 846 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะสร้างอาชีพเป็นราชพลี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง
29 พ.ย. 53 | อ่าน 10303 ครั้ง
"ออมสิน" แย้มแพคเกจสางหนี้นอกระบบ
20 เม.ย. 59 | อ่าน 901 ครั้ง
ชะลอ "เงินกู้ช.พ.ค.7" หลังเบี้ยวหนี้อื้อ
26 มิ.ย. 58 | อ่าน 560 ครั้ง
ชี้ปฏิรูปการศึกษา ต้องเริ่มที่ครู รอบรู้รอบด้าน
02 ก.พ. 58 | อ่าน 555 ครั้ง
ศธ.สั่งเข้มมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
12 ม.ค. 61 | อ่าน 623 ครั้ง
(ร่าง) กำหนดการ สอบคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
24 ส.ค. 58 | อ่าน 911 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.