Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก.พ.อ.ผ่าน 2 หมื่นทุนพัฒนาอจ. ใช้ 4.7 หมื่นล.หวังปั๊ม’ป.เอก-ศ.’เพิ่ม          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาฯของ สกอ.หารือร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ว่าจะมีนโยบายด้านอุดมศึกษาด้านใดบ้างที่ต้องมาทำร่วมกันระหว่าง ก.พ.อ.และ กกอ.เช่น การพัฒนามหาวิทยาลัยไทยให้ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเพิ่มขึ้น เพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ระดับศาสตราจารย์ (ศ.) มากขึ้น เพื่อจะได้กำหนดเป็นนโยบายในภาพรวม แบ่งบทบาท และหน้าที่ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
          นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และมีมติเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2558-2567 เพื่อจะนำมาพัฒนาอาจารย์ โดยจัดสรรทุนเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.ให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 16,000 ทุน ใช้งบประมาณ 43,530,000,000 บาท 2.จัดสรรสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เพื่อสร้างองค์ความรู้ 3,275 ทุน ใช้งบ 3,712,300,000 บาท และ 3.ทุนสนับสนุนสมรรถนะด้านวิชาชีพการบริหารจัดการ 1,500 ทุน ใช้งบ 372,500,000 บาท รวมทั้งหมด 20,775 ทุน นอกจากนั้น จะมีกิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ ใช้งบ 147,900,000 บาท รวมใช้งบทั้งหมด 47,762,700,000 บาท
          เป้าหมายของโครงการเพื่อต้องการให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มเก่า คือมหาวิทยาลัยในสังกัดรัฐ 24 แห่ง มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นเป็น 76% จากปัจจุบันมีเพียง 52% และให้อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่ หรือแยกตัว หรือหลอมรวมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัด สกอ. อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ให้มีวุฒิปริญญาเอก 56% จากปัจจุบันมีแค่ 15%  อีกทั้งให้มี ผลงานทางวิชาการ และนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 20,000 เรื่อง ในเวลา 15 ปี อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นว่าควรพัฒนาอาจารย์ระดับปริญญาเอกให้ได้ 100% ในเวลา 13 ปีจากนี้ และมี ศ.เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ นายจาตุรนต์กล่าว
          นายจาตุรนต์กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.อ.เสนอให้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการของผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่ง ศ.ก่อนเสนอให้ ครม.เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศ.จำนวน 3 ราย ดังนี้ รศ.กาบแก้ว สุคนธสรรพ์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็น ศ.สาขาวิชาปรสิตวิทยา รศ.รัตนะ บัวสนธ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็น ศ.สาขาวิชาวิจัยและการพัฒนาการศึกษา และ รศ.วรากร เกษมสุวรรณ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็น ศ.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 56   อ่าน 840 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
จบนะ! รัฐบาล ยืนยัน ข่าวลือ ไม่มีเพิ่มหยุด 29-30 ธันวาคม
24 ธ.ค. 57 | อ่าน 680 ครั้ง
ข้าราชการประเภทอื่น จะขอโอนมาเป็นครู
24 มี.ค. 58 | อ่าน 1530 ครั้ง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
19 ต.ค. 59 | อ่าน 1076 ครั้ง
’ชินวรณ์’แจงวุฒิสภาฯยันรับน.ร.ปี’54โปร่งใส
23 พ.ย. 53 | อ่าน 8191 ครั้ง
"ครูเอกชน"แก้มปริ ได้ค่าครองชีพเพิ่ม
01 พ.ย. 53 | อ่าน 10477 ครั้ง
จัดให้ฟรี! มข.ทุ่ม 5 ล.หนุนเด็กเก่งแต่จนสอบโควตาฟรี
28 ก.ค. 59 | อ่าน 487 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.