Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช. ดึงแกนนำ นร.-นศ.อาชีวฯ ร่วมกิจกรรม
      

สช. ดึงแกนนำ นร.-นศ.อาชีวฯ ร่วมกิจกรรม

        นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (ผอ.สช.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สช. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เสนอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวให้มีคณะกรรมการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวง กรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ร่วมทำกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาแกนนำ จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๖๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยแบ่งเป็น ๕ รุ่น รุ่นละ ๑๕๐ คน ดังนี้ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรีsaleยุ้ย awปอแบ่งเป็น ๕ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓รุ่นที่ ๔ วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และ รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๙-๒๑พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดย รมว.ศธ. และผู้บริหารองค์กรหลักร่วมให้โอวาทแก่นักเรียนนักศึกษาเหล่านี้ก่อนไปจัดกิจกรรมร่วมกันณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์        
        ผอ.สช. กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้นำนักเรียน นักศึกษาในส่วนของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำที่ดีที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ฝึกความมีวินัยในตนเองมีคุณธรรม จริยธรรม รู้รัก สามัคคี รู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อตนเองและส่วนรวมคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีเครือข่ายในการร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและยุติการใช้ความรุนแรงให้ลดน้อยลง รู้จักนำสันติวิธีมาสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างสถาบันให้เกิดขึ้น
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 24 ก.ย. 53   อ่าน 14732 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เตรียมเปิดชิง 70 เก้าอี้ผอ.สพท.
13 พ.ย. 56 | อ่าน 677 ครั้ง
ระบบผลิตครูจริงจัง
06 ก.พ. 57 | อ่าน 664 ครั้ง
ว 5/62 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
04 มี.ค. 62 | อ่าน 707 ครั้ง
หมอกำจรเผยแม่พิมพ์มี
26 ก.พ. 59 | อ่าน 466 ครั้ง
กกศ.ผ่านร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่
02 เม.ย. 56 | อ่าน 619 ครั้ง
ศธ.ดัน 3 วิชา PISA 500 คะแนนในปี 61
17 ม.ค. 57 | อ่าน 543 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.