Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.แจ้งเอาผิดม.สันติภาพ ชง’ดีเอสไอ’ฟันอีก 2 มหา’ลัย          'รองเลขาฯ กกอ.'เข้ากล่าวโทษ ม.สันติภาพโลก อย่างเป็นทางการ ก่อนตามเอาผิด'ม.โรชวิลล์- อดัมสัน'ไม่ขออนุญาตผิด กม.
          เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยความคืบหน้าการติดตามแก้ปัญหามหาวิทยาลัยเถื่อน ซึ่งไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งและเปิดการเรียนการสอนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่ได้รับการรับรองปริญญาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่า ในกรณีของมหาวิทยาลัยอดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ ที่นายจุฑาพงษ์ รัตนโชติ ผู้ประสานงานศูนย์พบกลุ่มที่ปรึกษานักศึกษา ม.อดัมสัน ประจำศูนย์ จ.สมุทรปราการ ชี้แจงว่ามีหลักฐานการรับรองจาก ม.อดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ ให้เปิดศูนย์ดังกล่าวในลักษณะโครงการความร่วมมือการจัดโครงการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา (Doctor of philosophy in Education) พร้อมระบุว่ามีการอนุญาตจากสำนักงานการอุดมศึกษาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (COMMISSION ON HIGHER EDUCATION) อย่างถูกต้อง รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ของไทยมีการรับรอง ม.อดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์อย่างถูกต้องนั้น แม้ว่าสำนักงาน ก.พ.จะให้การรับรอง ม.อดัมสัน ของประเทศฟิลิปปินส์ แต่ถ้ามาเปิดศูนย์จัดการเรียนการสอนในไทยก็ต้องขออนุญาตจาก สกอ.ก่อน ไม่เช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย
          รองเลขาธิการ กกอ.กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีมหาวิทยาลัยโรชวิลล์ (Rochville University) จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ สกอ.กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนั้น พบว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน และเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต และเท่าที่ทราบมีคนใช้วุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปใช้เป็นอาจารย์แล้วจำนวนมาก สกอ.จึงจะขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่อไป หากพบว่ามีใครใช้วุฒิจากมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก สกอ.เป็นอาจารย์ ถือว่าไม่ถูกต้อง
          ปัญหาของ ม.อดัมสัน และ ม.โรชวิลล์ จะแตกต่างจากกรณีของ ม.สันติภาพโลก ที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการที่ชัดเจน ขณะนี้มีเพียงแต่ผู้ประสานงานประจำศูนย์เท่านั้น ซึ่ง สกอ.จะตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นจะเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) รับไปตรวจสอบเช่นเดียวกับ ม.สันติภาพโลก นพ.กำจรกล่าว
          นายบัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ในฐานะนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) กล่าวว่า เคยส่งรายชื่ออาจารย์ที่จบปริญญาเอกจาก ม.อดัมสันไปให้ สกอ.รับรองวุฒิการศึกษาในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตร แต่ สกอ.รับรองวุฒิต่ำกว่าปริญญาเอก ดังนั้น จึงให้ออกจากการเป็นอาจารย์ทันที เพราะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ ซึ่งเชื่อว่ามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งอื่นๆ ก็จะให้ออกเช่นกัน ที่ผ่านมายอมรับว่ามีอาจารย์และข้าราชการจำนวนมากที่จบมาจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้ และไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยในประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นที่มีปัญหาลักษณะดังกล่าว ยังมีมหาวิทยาลัยจากประเทศอินเดียอีกหลายแห่งที่ สกอ.ไม่รับรอง แต่ใช้วิธีโฆษณาชวนเชื่อ ใช้ระบบการตลาดดึงดูดคนเข้าเรียน โดยไม่ได้จัดการศึกษาจริง ทั้งนี้ เท่าที่ทราบ ม.อดัมสันไปเปิดศูนย์เรียนในจังหวัดทางภาคใต้ด้วย และมีคนสนใจเรียนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะข้าราชการที่อยากได้วุฒิการศึกษาสูงขึ้น เพื่อนำไปปรับตำแหน่ง ฉะนั้น อยากให้ สกอ.ตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะทำให้การศึกษาไทยตกต่ำไปด้วย จะเห็นได้จากปัจจุบันมีคนจบปริญญาเอกจำนวนมาก แต่คุณภาพการศึกษากลับแย่ลง
          ที่ จ.ยโสธร นายไตรสรณ์ สุวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยา อ.กุดชุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้สัมภาษณ์ว่า เป็นประธานบัณฑิตรุ่นที่ 1 ของ ม.อดัมสัน ประเทศฟิลิปปินส์ ที่มาเปิดศูนย์เรียนที่โรงแรมปทุมรัตน์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา หลักสูตร 2 ปี 60 หน่วยกิต เสียค่าใช้จ่ายการเรียนประมาณ 450,000 บาท เริ่มเรียนตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เหลือเวลาอีก 7 เดือน หรือ 3 ภาคเรียนก็จะจบหลักสูตร โดยรุ่นแรกมีผู้เรียนทั้งห้อง 27 คน มีทั้งผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูในเขต จ.ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ ครั้งแรกเปิดสอนที่โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ แต่เนื่องจากอาจารย์ที่เดินทางมาสอนจากฟิลิปินส์ไม่สะดวก จึงย้ายไปเปิดสอนที่ จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ ในรุ่นที่ 2 มีผู้มาสมัครเรียนแล้วกือบ 20 คน เป็นคนในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ที่สมัครเรียนเพราะเห็นว่า ก.พ.รับรองแล้ว จะเรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือจะเป็นวันที่อาจารย์ฟิลิปปินส์สะดวกมาสอน โดยจะลงเครื่องบินที่ จ.อุบลราชธานี
          ที่ จ.สุรินทร์ นายสงวน ศาลางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ลงเรียนระดับปริญญาเอกของ ม.อดัมสัน ที่ศูนย์เรียน จ.อุบลราชธานี เรียนมาได้ปีกว่าแล้ว เป็นรุ่นแรก จะจบในปี 2557 เสียค่าเรียนไปแล้ว 446,000 บาท มีผู้อำนวยการโรงเรียนจาก จ.สุรินทร์ สมัครเรียน 3 คน คือ นางญาณี  สืบสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสนวนกลาโหม ต.จรัส อ.บัวเชด และ น.ส.พรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง (กรป.กลางอุปภัมถ์) ที่สมัครเรียนเพราะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแจ้งว่า ก.พ.รับรองแล้ว ส่วนกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยังไม่รับรองก็ไม่เป็นไร จะว่าหลอกลวงก็ไม่น่าจะใช่ แต่อะไรจะเกิดก็ให้เกิดไป เพราะไม่ได้คิดว่าจะเอามาใช้ประโยชน์ในการยกระดับตัวเองให้สูงขึ้น
          น.ส.พรทิพย์กล่าวว่า ตนพร้อมเพื่อนผู้บริหารโรงเรียนใน จ.สุรินทร์ สมัครเข้าเรียนจริง เสียค่าเทอม 430,000 บาท เคยไปศึกษาดูงานที่ประเทศลาว และนักศึกษาต้องให้ที่ปรึกษาตรวจสอบผลงานวิจัยว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน ดังนั้น ในฐานะนักศึกษายืนยันว่ายังมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในสถาบันแห่งนี้ เพราะนอกจากเรียนที่ สาขาอุบลราชธานีแล้ว ยังจะได้ไปเรียนที่ ม.อดัมสัน ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงใกล้จบในปี 2557 ด้วย
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า การนำวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งไม่ถูกต้องมาใช้ประโยชน์ต่างๆ เป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาในฐานะที่เป็นสถาบันด้านมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องเข้าไปควบคุมคุณวุฒิต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยงานที่ใช้บุคลากรครู ทำได้แค่เพียงว่าเมื่อพบความไม่ถูกต้องก็จะรายงานให้คุรุสภาดำเนินการต่อไป
          ที่ จ.เชียงใหม่ นายสวัสดิ์ บรรเทิงสุข ผู้ก่อตั้งและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้เชิญดีเอสไอมาสอบปากคำที่ จ.เชียงใหม่ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบ้านส่วนตัว โดยทางดีเอสไอได้ตอบรับมาสอบปากคำในวันเวลาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยากให้ดีเอสไอสอบพยาน 1,200 คนตามที่กล่าวหาว่าได้รับปริญญากิตติมศักดิ์จาก ม.สันติภาพโลก ทั้งที่ได้มอบปริญญาไปเพียง 300 คนเท่านั้น และหลังให้ปากคำกับดีเอสไอแล้วอาจขอลี้ภัยทางการศึกษาไปต่างประเทศชั่วคราว เพื่อไปพักผ่อน แต่ไม่ได้หนีคดี เพราะไม่ใช่อาชญากรร้ายแรง หากดีเอสไอและ สกอ.อยากสอบปากคำเพิ่มเติม ก็จะเดินทางกลับมาตามกำหนดแน่นอน
          นายสุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า ตนได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก ม.สันติภาพโลกจริง แต่ไม่ได้นำไปใช้ โดยเหตุที่รับเพราะเห็นว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และคิดว่าไม่น่ามีอะไรเสียหาย จึงยอมรับและยืนยันว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนจะคืนปริญญาหรือไม่นั้น ยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูก ดังนั้น จะรอให้เรื่องนี้มีความชัดเจนก่อน ทั้งนี้ ตนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก Sardar Patel University ประเทศอินเดีย ซึ่ง สกอ.ให้การรับรอง
          วันเดียวกัน ที่ดีเอสไอ พ.ต.ท.ศักกพล สุขปาน หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ ม.สันติภาพโลก และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก สกอ. เปิดเผยว่า นพ.กำจร รองเลขาธิการ กกอ. ได้เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษในฐานะผู้เสียหายอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นมีความชัดเจนว่าการดำเนินการของ ม.สันติภาพโลกไม่ได้รับอนุญาตจาก สกอ. ไม่มีสถานที่ตั้ง ไม่มีหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอน แต่กล่าวอ้างว่าตั้งมหาวิทยาลัยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ จากการสอบปากคำพยานหลายปากไม่มีผู้ใดได้เห็นใบอนุญาตของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และปากีสถาน หรือเอกสารการทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามที่มีการกล่าวอ้าง และจากการตรวจสอบกับรัฐปัญจาบ ประเทศปากีสถาน พบว่าเอกสารที่ ม.สันติภาพโลกนำมากล่าว อ้างเป็นมหาวิทยาลัยสาขา ที่จริงเป็นเพียงสถาบันอาชีวศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ จากการตรวจสอบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยังพบว่า นายสวัสดิ์และคนอื่นๆ ที่อ้างว่ามีการไปทำข้อตกลงกับต่างประเทศนั้น แต่จากข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศครั้งสุดท้าย คือปี 2007 ดังนั้น ไม่น่ามีการติดต่อทำข้อตกลงกับต่างประเทศจริง
          นายธนันท์พงศ์ ปิยะวรรณะกูล ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ดีเอสไอ เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบว่า ม.สันติภาพโลกมีการจัดพิธีแจกปริญญาไปแล้ว 18 ครั้ง มีบุคคลมีชื่อเสียงหลายคนเป็นที่ปรึกษา เช่น นายสมบัติ เมทะนี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นพ.ธนัท ฤกษ์อาษา เป็นรองประธานที่ปรึกษา นายสมบัติ ฤกษ์สมุทร เป็นประธานอาวุโส นางผ่องศรี วรนุช นายเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นายศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์ นายศุภรณัฐ และนายจิระ ฐานิสสะ เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
          นพ.กำจรกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้กับ ม.สันติภาพโลกมีการใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้มาไม่ถูกต้อง หากไม่ยุติการใช้ จะถูกดำเนินคดีด้วย ที่ผ่านมามีการแจ้งเตือนไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไม่หยุดพฤติการณ์ ทั้งนี้ ยืนยันว่า สกอ.จะตรวจสอบเข้มงวดทั้งสถานที่ตั้ง เงินทุน เครือข่าย รวมทั้งศูนย์การเรียนการสอนหรือให้คำปรึกษาทางการศึกษา หรือไซเบอร์ยู ซึ่งจะดำเนินคดีทั้งหมด
          หลังดำเนินคดีกับ ม.สันติภาพโลกแล้ว จะขยายผลไปอีก 2 สถาบันที่มีพฤติกรรมเช่นเดียวกัน คือ ม.โรชวิลล์ จากสหรัฐ และ ม.อดัมสัน จากฟิลิปปินส์ โดยในส่วนของ ม.โรชวิลล์ตรวจสอบพบผู้ดำเนินการเป็นกลุ่มคนเดียวกับที่ดำเนินการ ม.สันติภาพโลก ทั้งนี้ ขอเตือนไปยังสถานศึกษาที่อนุญาตให้ ม.สันติภาพโลกใช้สถานที่แจกปริญญาจะถูก สกอ.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วย นพ.กำจรกล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 56   อ่าน 559 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"พินิจศักดิ์"แจงลาออกควบ2เก้าอี้กระทบงาน
02 ก.ย. 59 | อ่าน 439 ครั้ง
สกศ.ระดมสมองการศึกษาเน้นคุณภาพ
24 มิ.ย. 56 | อ่าน 441 ครั้ง
ธุรกิจกวดวิชาพากันรวย! ศธ.แจ้งสรรพากรเก็บภาษีโรงเรียนเถื่อน - “รีด” ค่าเรียนแพงเวอร์ (ตอนที่ 2)
17 ก.ย. 56 | อ่าน 680 ครั้ง
มทร.ธัญบุรีฟิตพร้อมออกนอกระบบ มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร
23 ก.ย. 56 | อ่าน 496 ครั้ง
สอศ.โวแก้เด็กนอกระบบ
17 ม.ค. 55 | อ่าน 36690 ครั้ง
115 ปี บ้านสมเด็จเจ้าพระยาจากท้องถิ่นสู่สากล
30 พ.ย. 53 | อ่าน 11601 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.