Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บ้านหลังที่สองของเด็กชายขอบ’ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา’          ทีมข่าวการศึกษา

          โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตั้งอยู่ที่อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เป็นโรงเรียนชายแดนติดกับประเทศสหภาพพม่า  ตั้งอยู่แนวเทือกเขาถนนธงชัยโดยมีแม่น้ำเมยไหลคั่นเขตแดนไทยกับพม่า อาจารย์สุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียน (ผอ.ร.ร.) บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา เล่าว่า นอกจากจะดูแลโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาแล้ว ยังต้องรับผิดชอบห้องเรียนสาขาอีก 7 แห่งในเขตบริการ โดยมีนักเรียนรวมกันประมาณ 1,100 คนส่วนใหญ่เกือบ 100% เป็นกะเหรี่ยง เด็กๆ บางส่วนยังไม่รู้ภาษาไทย จึงได้จ้างคนในท้องถิ่นเป็นครูพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือครู โดยเฉพาะครูบรรจุใหม่ที่มาจากต่างพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสอนและสื่อสารกับเด็กๆ
          โรงเรียนให้ความสำคัญกับการสอนเรื่องวินัยและสุขอนามัยเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การใช้ในครอบครัวที่ผ่านมาพบว่าเมื่อเด็กๆ กลับถึงบ้านแล้วมักไม่ได้ทบทวนบทเรียนเพราะบ้านไม่มีไฟฟ้า ฐานะยากจน  โรงเรียนพยายามช่วยเหลือโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มีหนังสือ อาหาร รองเท้าให้ พ่อแม่ในพื้นที่ชายแดนจึงนำลูกมาเข้าเรียนที่นี่เพราะได้ทั้งความรู้และประหยัด โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ เยาวชนชายขอบในพื้นที่แห่งนี้ มีทั้งที่พักให้นักเรียนที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้พักอยู่ประจำ ตั้งแต่ยังเป็นเด็กตัวเล็กๆ ชั้นอนุบาล มีโครงการอาหารกลางวัน ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ครบครัน
          ผอ.ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ยังได้เล่าถึงการทำงานของโรงเรียนว่า ได้รับความร่วมมือจากชุมชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ผู้นำชุมชนและฝ่ายต่างๆ ร่วมกันผลักดันการพัฒนา ก่อเกิดผลดีต่อสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น นอกจากนั้นสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ก็ได้ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่โรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วย
          เมื่อครูได้นำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางของ สสวท. ไปใช้ในชั้นเรียน พบว่า นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึ้น เด็กๆ มีพัฒนาการ และวินัยดีขึ้น  สื่ออุปกรณ์ที่ได้รับจาก สสวท. ได้สนับสนุนให้ครูนำไปใช้ในการสอนจริง เกิดประโยชน์ต่อการเรียนของเด็กๆ  สำหรับห้องเรียนสาขาทั้ง 7 แห่งในเขตบริการของโรงเรียนนั้น แม้จะมีปัญหาเรื่องจำนวนห้องไม่เพียงพอ แต่ก็พบว่านักเรียนสนุกมากกับการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ที่ได้ลงมือปฏิบัติ ผอ.สุเชษฐ์กล่าว
          กิจกรรมสนุกกับใบไม้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมบูรณาการในระดับชั้นอนุบาล ที่ให้เด็กๆ เรียนรู้จากใบไม้ ฝึกการสังเกตและวาดภาพ เรียนรู้เรขาคณิตจากรูปทรงของใบไม้ และคิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์ลายใบไม้บนผ้าด้วยตัวของเขาเอง
          ครูโสรดา พลเสน คุณครูชั้นอนุบาล 2 ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา เล่าว่า แต่เดิมนักเรียนไม่ได้ลงมือปฏิบัติ จึงไม่ค่อยสนใจเรียน แต่พอนำเอาแนวการสอนของ สสวท. มาใช้ พบว่านักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้น กระตือรือร้น กล้าคิด กล้าแสดงออกมากกว่าเดิม ในการเรียนรู้เกี่ยวกับโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  ชั้นเรียนเรื่องระบบสุริยะ ของนักเรียนชั้น ป.4
          คุณครูมลิวัลย์ ช่างพูด คุณครูชั้น ป.4 ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ได้จัดกิจกรรมการสร้างแบบจำลองระบบสุริยะ โดยให้นักเรียนสร้างแบบจำลองของระบบสุริยะเพื่ออธิบายลักษณะของระบบสุริยะจากวัสดุที่หาได้ง่าย เช่น ดินน้ำมัน เส้นเชือก ไม้จิ้มฟัน เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบขนาดและระบุตำแหน่งของดาวในระบบสุริยะ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆ ได้เข้าใจ
          ถึงแม้ว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารดูเหมือนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย แต่เมื่อครูส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กอย่างเหมาะสม ก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่บูรณาการกับคณิตศาสตร์และกระบวนการออกแบบเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพทัดเทียมกับเด็กในเมือง ร.ร.บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก (สปพ. ตาก)  เขต 2  โรงเรียนแห่งนี้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในลักษณะ Buffer  School มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยมีโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียงอีก 9 โรงเรียนด้วย สนใจเข้าเยี่ยมชม โทร.0-5556-0109

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 56   อ่าน 888 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มอ.วางเป้า10ปีพัฒนา3จว.ใต้ผลิตงานวิจัยสร้างสังคมภูมิคุ้มกัน
23 พ.ค. 54 | อ่าน 52269 ครั้ง
ตัวเลขขาดครู
06 ต.ค. 57 | อ่าน 2053 ครั้ง
หนุน "นายกฯ" ขันน็อต ข้าราชการ
31 พ.ค. 58 | อ่าน 348 ครั้ง
ชง ก.ค.ศ.รับรองผู้แทนคุรุสภาเขตไร้ทุจริต-คาดรู้ผลสอบ ม.ค.
22 ธ.ค. 57 | อ่าน 314 ครั้ง
กพฐ.เสนอสมศ.ปรับประเมินเน้นพร้อม-สมัครใจ
21 ม.ค. 58 | อ่าน 446 ครั้ง
อาชีวะมีสิทธิกู้ กยศ. มากกว่าสามัญ
08 ต.ค. 53 | อ่าน 9379 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.