Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คัดครูผช.สระบุรีไม่มีคนสอบผ่าน!



          'เลขาฯก.ค.ศ.'เผยมีครู ผช.ที่ถูกปลดจากปัญหาส่อทุจริตการสอบครั้งที่ผ่านมายื่นอุทธรณ์แล้ว 77 ราย
          ความคืบหน้ากรณีผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ใน 79 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ มีอัตราว่างบรรจุรวม 1,070 อัตรา ซึ่งจากรายงานข้อมูลผลการสอบของ 24 เขตพื้นที่ฯ มีจำนวนผู้เข้าสอบรวม 21,773 คน ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกคะแนน 60% จำนวนเพียง 1,536 ราย หรือคิดเป็น 7.06% ถือเป็นจำนวนที่น้อยมากเป็นประวัติการณ์ โดยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ว่าอาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาที่ออกข้อสอบค่อนข้างยากนั้น
          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายสุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) มหาสารคาม ในฐานะประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวว่า ในภาพรวมจะต้องวิเคราะห์รายละเอียดให้ชัดเจนว่าผู้เข้าสอบทำคะแนนต่ำในหมวดใด ซึ่งหากเป็นวิชาเอก ก็อาจเป็นไปได้ว่ามหาวิทยาลัยออกข้อสอบยากเกินหลักสูตรที่บัณฑิตสาขาครูเรียนมา เพราะในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์จะสอนเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาจำเป็นต้องนำไปใช้ในการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น ขณะเดียวกันก็อาจเป็นเพราะมหาวิทยาลัยเร่งรีบทำข้อสอบเกินไป จนทำให้ข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน ขาดการจำแนกความยากง่าย และอาจไม่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อสอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อสอบ ซึ่งตามปกติจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน หรืออาจจะเป็นข้อบกพร่องที่เกิดจากตัวผู้เข้าสอบเองที่ไม่ติดตามสถานการณ์รายวัน รวมถึงความเคลื่อนไหวทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายการศึกษา และข้อกฎหมายต่างๆ
          ขณะนี้คงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าการที่ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้น้อยเกิดจากสาเหตุใด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องวิเคราะห์ให้มีความชัดเจน เพื่อหาสาเหตุและปรับปรุงแก้ไขต่อไป นายสุรวาทกล่าว
          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ยังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการสอบครูผู้ช่วยจากเขตพื้นที่การศึกษาที่เหลือ
          นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นครราชสีมา เขต 3 กล่าวว่า จากผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งนี้พบว่าผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ โดยเฉพาะสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ไม่มีผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกแม้แต่รายเดียว ขณะเดียวกันภาพรวมส่วนใหญ่ทำข้อสอบในบางวิชาได้น้อย เช่น คะแนนเต็ม 75 คะแนน เฉลี่ยทำได้เพียง 30-35 คะแนน อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ตนยังไม่เห็นข้อสอบ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าข้อสอบเป็นอย่างไร แต่จากการสอบถามผู้เข้าสอบจะบอก เหมือนๆ กันว่าให้เวลาทำข้อสอบค่อนข้างน้อย และข้อสอบยากมาก ซึ่งการสอบครั้งนี้ได้ว่าจ้าง มรภ.นครราชสีมา ดำเนินการทั้งหมด และหลังจากนี้ทางคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จะนำข้อสอบมาประมวลวิเคราะห์หาเหตุผลเพื่อนำมาเป็นบทเรียนในการสอบครั้งต่อๆ ไป
          นายอดิศร เนาวนนท์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ในฐานะนักวิชาการ มรภ.นครราชสีมา กล่าวว่า จากการสอบถามเพื่อนคณาจารย์ใน มรภ.นครราชสีมาที่รับดำเนินการออกข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยครั้งนี้ ยืนยันว่าได้ออกข้อสอบตามกรอบในตำราเรียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปริญญาตรีต่อเนื่อง โดยไม่ได้นำสิ่งที่พิสดารมาออกข้อสอบแต่อย่างใด ข้อสอบครั้งนี้เป็นแนววิเคราะห์ แต่ผู้เข้าสอบอาจเก็งแนวข้อสอบ ผิดพลาดไปเน้นการท่องจำ จึงทำข้อสอบไม่ค่อยได้ ส่งผลให้ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คัดเลือก เพราะฉะนั้น อย่าโยนบาปไปให้มหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบ แต่ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมตัวให้มากกว่าเดิม ไม่ใช่กำหนดอยู่แต่ในตำราเรียนเท่านั้น ต้องรู้จักวิเคราะห์และเชื่อมโยงให้ได้ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งประโยชน์จะตกอยู่กับเด็กนักเรียน
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สพป.สระบุรี เขต 2 ได้ประกาศผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่าน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ สร้างความผิดหวังให้กับไม่มีผู้สอบผ่าน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ สร้างความผิดหวังให้กับผู้เข้าสอบเป็นอย่างมาก
          ทั้งนี้ น.ส.พลอยประภัส จิระกุลเรืองนนท์ ผู้เข้าสอบกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับการสอบครั้งนี้มาก เพราะตั้งใจไว้มาก และได้เตรียมตัวมาอย่างดี แต่ข้อสอบยากมาก และให้เวลาทำข้อสอบน้อย อีกทั้งกรรมการคุมสอบยังไม่ให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบด้วย จึงคาดคะเนไม่ได้ว่าใกล้จะหมดเวลาหรือยัง ทั้งนี้ ในกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์มีผู้เข้าสอบ 182 คน แต่สอบไม่ผ่านทั้งหมด เป็นไปได้อย่างไร ไม่ทราบวัดกันที่อะไร ทุกคนทุ่มเทกับการสอบ หลายคนต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ควรจะวิเคราะห์ผู้ออกข้อสอบด้วย
          นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 25 ขอนแก่น เปิดเผยผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วยในสังกัด 3 สาขาวิชาเอกว่า วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีผู้เข้าสอบ 65 คน สอบผ่าน 9 คน วิชาเอกฟิสิกส์ เข้าสอบ 29 คน สอบผ่าน 1 คน ส่วนวิชาเอกดนตรี เข้าสอบ 24 คน แต่สอบไม่ได้เลยสักคน ซึ่งการออกข้อสอบได้ให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ออกข้อสอบทั้ง 5 เขตพื้นที่ฯในโซนเขตตรวจราชการที่ 7 ประกอบด้วย สพม.เขต 25 ขอนแก่น, สพม.เขต 20 อุดรธานี, สพป.เลย อุดรธานี และบึงกาฬ
          ทางด้านนางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีครูผู้ช่วยที่ถูกปลดออกจากราชการ จากปัญหามีพฤติกรรมส่อเข้าข่ายทุจริตการสอบบรรจุครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว12 เมื่อครั้งที่ผ่านมา จำนวนรวม 77 ราย จาก 36 เขตพื้นที่การศึกษา ได้ยื่นอุทธรณ์ร้องทุกข์มายังสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว แต่ยังไม่ได้นำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เพราะต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องแจ้งกลับไปยังผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะผู้มีอำนาจตามมาตรา 53 ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบด้วย
          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวด้วยว่า สำหรับผลการสอบบรรจุครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปในครั้งนี้ ที่หลายเขตพื้นที่ฯมีผู้สอบผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ครบตามอัตราว่างบรรจุที่เปิดรับนั้น ขึ้นอยู่กับทางเขตพื้นที่ฯจะเสนอมายัง ก.ค.ศ.ว่าต้องการจะเปิดสอบบรรจุใหม่หรือไม่ หากเสนอสอบใหม่จะต้องมีการสำรวจอัตราบรรจุ เพื่อจะได้กำหนดการสอบพร้อมๆ กัน แต่หากไม่ต้องการสอบใหม่ก็สามารถการสำรวจอัตราบรรจุ เพื่อจะได้กำหนดการสอบพร้อมๆ กัน แต่หากไม่ต้องการสอบใหม่ก็สามารถขอใช้บัญชีของเขตพื้นที่ฯอื่นได้
          นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรงนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. ฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ราชการเสียหาย กรณีมีการทุจริตการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ว12 ครั้งที่ผ่านมา เปิดเผยความคืบหน้าว่า คณะกรรมการสอบสวนฯได้สอบปากคำพยานครบทุกปากแล้ว ซึ่งมีไม่มาก และในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ จะนัดประชุมเพื่อสรุปข้อกล่าวหาทั้งหมด และจัดทำบันทึกการแจ้งรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาแบบ สว.3 ตามกฎคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ส่งให้ผู้ถูกกล่าวหาคือนายชินภัทรได้รับทราบเพื่อแก้ข้อกล่าวหา หรือส่งพยานหลักฐาน ทั้งเอกสารและพยานบุคคลเข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องเชิญมา สอบสวนภายใน 45 วัน จากนั้นคณะกรรมการสอบสวนฯจะพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาว่ารับฟังขึ้นหรือไม่ ก่อนเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือรัฐมนตรีว่าการ ศธ.พิจารณาวินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้าย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 56   อ่าน 695 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’จาตุรนต์’ฟันธงปี58 ระบบเดียวคัดเด็กเข้ามหา’ลัย
18 พ.ย. 56 | อ่าน 831 ครั้ง
สมศ.เล็งใช้โอเน็ตประเมินคุณภาพครู
03 มี.ค. 57 | อ่าน 807 ครั้ง
สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ตไม่ให้ใช้ส่วนตัว
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 671 ครั้ง
ก.ค.ศ.อนุมัติ 29 วิทยฐานะ
17 ก.ย. 56 | อ่าน 1057 ครั้ง
สรุปมหาลัยรับ 5 รอบ!! "ทปอ.-ราชภัฏ-ราชมงคล" ได้ข้อยุติคัดเข้ามหาลัยระบบใหม่ ปี 61 มี 5 รอบ
16 ธ.ค. 59 | อ่าน 710 ครั้ง
การประชุมเสวนาระหว่าง กกอ. และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน
07 ส.ค. 57 | อ่าน 625 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.