Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.ร่วมควอท.เปิดห้องเรียนอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพสอน-ผลิตบัณฑิตคุณภาพครบ 5 ด้าน          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า โดยที่สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ กลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตเหล่านี้คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
          โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          รายงานข่าวระบุว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ในฐานะหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สอนเก่งเร่งการเรียนรู้ขึ้น ในวันที่ 18-19 ก.ค.นี้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้รับความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต่อไป

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 01 ก.ค. 56   อ่าน 551 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ชงทบทวนมติ ครม.ควักงบกลาง เพิ่มค่าจ้าง พนง.มหาวิทยาลัย
06 มี.ค. 55 | อ่าน 12003 ครั้ง
เริ่มแล้ว!! สกสค.คลอดระเบียบแก้หนี้ครูครบวงจร รวมหนี้สินใน-นอกระบบ ปล่อยกู้ดอกต่ำ 3.5% เริ่มกลุ่มหนี
02 พ.ค. 60 | อ่าน 377 ครั้ง
"คุรุสภา" รับสมัครทดสอบความรู้ครู
05 พ.ย. 53 | อ่าน 11809 ครั้ง
เงินเดือนแรกบรรจุ 15,050 บาท สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
26 ธ.ค. 56 | อ่าน 690 ครั้ง
สพฐ.เร่งขอกันงบซื้อแท็บเล็ตโซน 3
13 ก.ย. 56 | อ่าน 600 ครั้ง
หั่นเป้าผลิตครูเหลือปีละ1.5หมื่น คุรุสภาเสนอรับเด็กแบบระบบปิด/ชี้ทุกวันนี้เฟ้อหนักล้นตลาด3หมื่น/ปี
20 ต.ค. 57 | อ่าน 403 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.