Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.ร่วมควอท.เปิดห้องเรียนอาจารย์ พัฒนาวิชาชีพสอน-ผลิตบัณฑิตคุณภาพครบ 5 ด้าน          รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า โดยที่สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ กลไกสำคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตเหล่านี้คือการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
          โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีส่วนทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
          รายงานข่าวระบุว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา สกอ. ในฐานะหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ร่วมกับเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) จึงเห็นสมควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง สอนเก่งเร่งการเรียนรู้ขึ้น ในวันที่ 18-19 ก.ค.นี้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาไทย รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้ได้รับความรู้ และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เกิดการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมต่อไป

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 01 ก.ค. 56   อ่าน 654 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
รับตรง 56 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดแล้ว
03 ก.ค. 55 | อ่าน 6407 ครั้ง
บอร์ด กยศ.อนุมัติเพิ่มเงินค่าครองชีพปี 61
31 ก.ค. 61 | อ่าน 1350 ครั้ง
วอนครม.ขึ้นเงินเดือน 6 หมื่นคน "พนักงานมหา’ลัย"ที่บรรจุก่อน 1 ม.ค. 55 เทียบเท่า"
28 ม.ค. 56 | อ่าน 681 ครั้ง
มรภ.มหาสารคามนำเดินสาย3เพื่อนบ้าน กรุยทางผนึกกำลังผลิตบัณฑิตป้อนตลาดอาเซียน
13 ธ.ค. 54 | อ่าน 48687 ครั้ง
สกสค.ปลุกครูมีวินัยในการใช้จ่าย
10 ต.ค. 54 | อ่าน 65230 ครั้ง
สรุปปรับข้อสอบโอเน็ตปี’54เน้น’ปรนัย4-5ตัวเลือก/หลายชั้น-เติมคำ’สพฐ.เตรียมคัด&rsquo
04 พ.ค. 54 | อ่าน 63832 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.