Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอบครูผู้ช่วยฉาวอีกพบพิรุธ 204 ราย วิชาเอกคะแนนลิว/ศธ.ฉีด 500 ล. ปลดหนี้          ครูทั่วประเทศอ่วม มีหนี้เฉลี่ยคนละ 1 ล้าน รวมกว่า 4 แสนล้านบาท ศธ.ไฟเขียวงบฯ 500 ล้าน ให้ครูกู้คนละ 2 แสนบาท ย้ำครูที่ได้สิทธิกู้ต้องเป็นลูกหนี้ชั้นดี ขณะที่ เลขาธิการ ก.ค.ศ.เผยได้รับข้อมูลจาก สพฐ.พบมีผู้ทำคะแนนสูงกว่าปกติใน 5 วิชาเอก อีก204 ราย พร้อมส่งเรื่องให้จุฬาฯวิเคราะห์แล้ว ส่วนผู้ถูกเพิกถอน 60 ราย ขอยื่นอุทธรณ์แล้ว ลุ้นผลตรวจสอบ
          เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.56 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.)เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2556 ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและอนุมัติปล่อยกู้โดยใช้งบประมาณราย จ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในวงเงินกว่า 548 ล้านบาท โดยในส่วนนี้เป็นวงเงินให้ครูกู้จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถกู้ได้ 2,500 คน คนละ200,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนนี้เป็นกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูดังนั้นผู้ที่จะกู้ต้องมีหนี้อยู่ก่อนที่จะขอกู้ไม่ใช่ไม่มีหนี้เลยแต่มาขอกู้
          อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณารายละเอียดจะมีคณะอนุกรรมการกองทุนหมุนเวียนฯประจำเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณา เพราะจะทราบว่าหนี้ไหนจำเป็นและสำคัญที่จะอนุมัติให้กู้นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ามาเพื่อช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของการปล่อยสินเชื่อ
          ด้าน นายสุบรรณ ไชยศิริโชติ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กล่าวว่า สำหรับการปล่อยกู้ให้กับข้าราชการครูฯจะมีวงเงินสูงสุดรายละ 2 แสนบาทอัตราดอกเบี้ย MLR-1 โดยการปล่อยกู้ให้เพื่อบรรเทาช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินให้สามารถจ่ายหนี้สินได้ซึ่งเงินจำนวน 2 แสนบาทจะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ของครูไม่ได้โอนเงินดังกล่าวไปให้ครู แต่ครูต้องมาผ่อนชำระกับธ.ก.ส.แทน ส่วนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม อาทิ เป็นข้าราชการครูไม่น้อยกว่า 5 ปี มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน เป็นผู้ที่เคยได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย เป็นต้น
          สำหรับสถานการณ์หนี้สินครูในปัจจุบันจากข้อมูลการสำรวจหนี้สินครูล่าสุด ปี 2555 พบว่าครูทั่วประเทศประมาณ 4 แสนกว่ารายมีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 1 ล้านบาท รวมมีหนี้สินประมาณ 4 แสนกว่าล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับทรัพย์สินของครูส่วนใหญ่แล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน แต่อาจจะมีส่วนน้อยเท่านั้นที่มีหนี้วิกฤติประมาณ 2,000 กว่ารายซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมาก
          เย็นวันเดียวกัน นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่าที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกรณีการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่เข้าข่ายการทุจริตสอบครูผู้ช่วย จำนวน 344 ราย ใน 119 เขตพื้นที่การศึกษา โดยขณะนี้มีเขตพื้นที่ฯได้รายงานการดำเนินการเข้ามาเพียง 42 เขตพื้นที่ฯ ซึ่งใน 42 เขตนี้ มีผู้เข้าข่ายการทุจริตสอบทั้งหมด 131 รายและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูไปแล้ว 107 ราย ใน 38 เขตพื้นที่ฯและทางสถานศึกษาผู้มีอำนาจตามมาตรา53 ตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่งเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้ว 42 รายใน 22 เขตพื้นที่ฯ เหลือที่ยังไม่สั่งเพิกถอนอีก 65 รายใน 19 เขตพื้นที่ฯ เพราะฉะนั้นก.ค.ศ.จึงเร่งรัดให้เขตพื้นที่ฯ ที่ยังไม่ได้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งรายงานผลการดำเนินการเข้ามา รวมทั้งเร่งรัดให้เขตพื้นที่ที่เหลืออีก 77 เขตพื้นที่ฯรายงานเข้ามาด้วย
          ด้าน นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งผลการตรวจสอบคะแนนใน 5 วิชาเอกจาก 30 วิชาเอก มาเพิ่มเติมพบว่ามีผู้เข้าสอบ จำนวน 204 ราย ทำคะแนนได้สูงเกือบเต็ม ใน 5 รายวิชาเอก แต่กลับทำข้อสอบผิดในข้อซ้ำๆ กัน ซึ่งเข้าข่ายว่ามีพิรุธ จึงรายงานให้ก.ค.ศ.ทราบว่าในเบื้องต้น โดยขณะนี้สพฐ.ได้ขอให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์ผลคะแนนดังกล่าว เพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ในจำนวน 204 รายนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่าซ้ำซ้อนกับรายชื่อใน344 รายหรือไม่
          อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกยกเลิกการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 60 ราย ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์มายัง ก.ค.ศ. ซึ่งก.ค.ศ.จะต้องมาพิจารณาในรายละเอียดก่อนว่าผู้อุทธรณ์ยื่นมาในเรื่องใดบ้าง ขณะเดียวกันจะขอให้เขตพื้นที่การศึกษาฯ ส่งข้อมูลคนเหล่านี้กลับมายังก.ค.ศ.เพื่อประกอบการพิจารณาจากนั้นจะสรุปเรื่องและนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)อุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 56   อ่าน 1326 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็ก คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ
15 พ.ย. 59 | อ่าน 1071 ครั้ง
กศน.สพฐ.พัฒนาเด็ก - เยาวชนถิ่นทุรกันดาร
16 ธ.ค. 56 | อ่าน 637 ครั้ง
อนุกนป.ชี้ผล PISA เด็กไทยต่ำฉุดความเชื่อมั่นลงทุนต่างชาติ
29 มิ.ย. 54 | อ่าน 25813 ครั้ง
มศว เปิดเวทีเพื่อการศึกษาพิเศษ
12 ก.ค. 55 | อ่าน 1609 ครั้ง
ลดที่นั่งม. 1 อ้างตัดไฟ ’คอขวด’ ม. 4 นักวิชาการติง ’เคลียร์ให้ชัด’ แก้ปัญหานักเรียนข้ามเขตไม่ได้
13 มี.ค. 56 | อ่าน 1314 ครั้ง
“บิ๊กหนุ่ย”ไม่หนุนเลื่อนเวลาเกณฑ์ทหาร
29 เม.ย. 59 | อ่าน 623 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.