Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


โทรทัศน์มหาวิทยาลัย          เรืองชัย  ทรัพย์นิรันดร์
          วันก่อนที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐมีมติให้ดำเนินการขอจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจากคณะกรรมการกิจการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติในคลื่นสาธารณะ 1 สถานี
          เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งก็รวมตัวกันขอคลื่นสัญญาณดาวเทียมเพื่อจัดตั้ง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นของส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนเช่นกัน
          การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมที่จะมีในอนาคตไม่นาน นับเป็นการเปลี่ยน แปลงระบบทางโทรทัศน์จากเดิมมาเป็นระบบดาวเทียม ซึ่งกสทช.กำหนดระเบียบปฏิบัติไว้เสร็จแล้ว
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดไว้ในมาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามกฎหมายบัญญัติการดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
          การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม การครองสิทธิข้ามสื่อ หรือการครอบงำ ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน
          ก่อนหน้านี้มีผู้จัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นมากนับร้อยแห่ง รวมทั้งหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ได้จัดตั้งวิทยุชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการฝึกงานของนักศึกษาสาขาวิทยุ
          การที่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมตัวกันจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติของนิสิตนักศึกษาที่เรียนทางด้านนี้โดยตรง และที่สนใจงานในสาขานี้
          การจัดตั้งสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมีมานานแล้ว แห่งแรกน่าจะเป็นสถานีวิทยุจุฬาฯ ที่เสนอเพลงไพเราะมายาวนานกระทั่งบัดนี้ รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนั้นยังมีวิทยุศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนสถานีโทรทัศน์ที่ยังไม่เกิดขึ้น อาจเนื่องจากการลงทุนสูงและคลื่นความถี่มีจำกัด
          ครั้นมีการเปิดโอกาสให้คลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ ขณะนี้ กสทช.กำหนดให้มีคลื่นความถี่โทรทัศน์จากสัญญาณดาวเทียมเป็นคลื่นสาธารณะ 12 คลื่น กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน จึงมีโอกาสรวมตัวกันจัดตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นของตัวเอง ซึ่งน่าจะเป็นในระดับชาติมากกว่าระดับท้องถิ่น ทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษา วัฒนธรรม
          เชื่อว่าหลังจากมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน รวมตัวกันจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของกลุ่มตัวเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้งพระจอมเกล้า และราชมงคล น่าจะร่วมกันจัดตั้งโทรทัศน์ขึ้นบ้าง
          เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีทั้งสิ้น 40 แห่ง อาจร่วมกันจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของชาวราชภัฏขึ้นมาอีกแห่งหนึ่ง
          นอกจากนั้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ในส่วนของสถาบันอาชีวศึกษา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาก็น่าจะจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นมาบ้าง
          อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมคงจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนและการดำเนินการทั้งในเบื้องต้นและระหว่างดำเนินการต่อไป จึงหวังว่ามหา วิทยาลัยทั้งนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบ จะได้ไม่สูญเปล่าทางการเงินในอนาคต

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 56   อ่าน 497 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิด 4 ทางปรับแผนเงินเดือนพนง. สำนักงบฯตั้งงบเบิกจ่ายปี’57
18 ต.ค. 56 | อ่าน 648 ครั้ง
กศน.ติวเข้มภาษา
01 เม.ย. 57 | อ่าน 488 ครั้ง
สอศ.เร่งปั้นผู้ประกอบการรายย่อย
23 ก.ค. 55 | อ่าน 1094 ครั้ง
ม.หัวเฉียวเปิด ป.โทเทคนิคการแพทย์
18 มี.ค. 57 | อ่าน 408 ครั้ง
เปิดช่องครูยื่นไกล่เกลี่ยหนี้ ยึดแบบหนี้กยศ./เกษตรกร
20 พ.ย. 58 | อ่าน 468 ครั้ง
ช.พ.ค. ต้มครู 8 พันล้าน
09 มิ.ย. 58 | อ่าน 1000 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.