Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.-สมศ. - ก.พ.ร. ร่วมประเมินผลอุดมศึกษาสกอ.-สมศ. - ก.พ.ร. ร่วมประเมินผลอุดมศึกษา

หน่วยงานประเมินคุณภาพภายใน-ภายนอกอุดมศึกษา ลงนามร่วมกันบูรณาการจัดประเมินผลให้เป็นเอกภาพ ลดปัญหาซ้ำซ้อน สร้างภาระงานแก่สถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน หวังขับเคลื่อนคุณภาพอุดมศึกษา ชี้เริ่มปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 22 ก.ย.2553 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าว เรื่อง การบูรณาการจัดระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นเอกภาพ
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า สกอ. ในฐานะต้นสังกัด ได้รับทราบปัญหาความซ้ำซ้อนของการประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นภาระแก่สถาบันอุดมศึกษาอย่างมาก ในแต่ละปีสถาบันอุดมศึกษาต้องรับการประเมินคุณภาพจากหลายหน่วยงาน ความร่วมมือ 3 หน่วยงาน เป็นการสร้างระบบการประเมินคุณภาพที่เป็นเอกภาพ ไม่สร้างภาระแก่สถาบันอุดมศึกษา โดยในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยปีการศึกษา 2553 สกอ. ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 23 ตัว ที่เน้นสร้างปัจจัยนำเข้า และกระบวนการที่ดี ซึ่งสกอ.ได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดเก็บข้อมูล การประเมินคุณภาพออนไลน์ และการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพทางระบบอิเลคทรอนิกส์ (e - SAR) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อฐานข้อมูล CHE QA Online และได้เปิดเผยผลการประกันคุณภาพของอุดมศึกษาผ่านเว็บไซต์ ของ สกอ. มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 และ CHE QA Online เป็นระบบที่มีมาตรฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ จึงนำมาสู่การสร้างความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน
รศ.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานราชการได้ทำงานบูรณาการประเมินผลคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่หน่วยงานราชการจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน แต่ในการร่วมมือครั้งทั้ง 3 หน่วยงานจะใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน โดยในการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาปี 2554 ก.พ.ร.จัดการประเมินประยุกต์ผลแบบสมดุลย์ คำนึงประสิทธิ์ผล ประสิทธิ์ภาพการทำงาน คุณภาพ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งมี 21 ตัวชี้วัด โดยจะขอใช้ข้อมูลผลการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าวจาก สกอ. หรือ สมศ. ผ่านระบบฐานข้อมูล เครือข่าย CHE QA Online ซึ่งทำให้ก.พ.ร.สามารถดึงตัวชี้วัด 12 ตัว มาใช้ได้ โดยไม่ต้องไปประเมินซ้ำซ้อน ส่วนตัวชี้วัดที่เหลือต้องยึดตามรูปแบบของก.พ.ร. เช่น หลักธรรมาภิบาล การจ่ายเงิน ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้สถาบันอุดมศึกษาลดภาระการทำงาน กรอกเอกสารได้เพื่อได้นำเวลาที่เหลือไปพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารมหาวิทยาลัย
ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามในส่วนของระดับอุดมศึกษา จะประกอบด้วย 18 ตัวบ่งชี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.ตัวบ่งชี้พื้นฐาน เป็นการประเมินภารกิจสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพัฒนามาจากรอบหนึ่งและรอบสอง 2.ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เป็นการประเมินเอกลักษณ์ ปรัชญา นวัตกรรม จุดเด่น ลักษณะพิเศษ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ระบุซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการเลือกกลุ่มสถาบันในอดีต และ3.ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ชี้นำสังคมหรือแก้ปัญหาสังคมในเรื่องต่างๆ
ในรอบสามนี้เป็นการประเมินในระดับคณะวิชา รวมถึงการจัดการศึกษานอกที่ตั้งด้วย การบูรณาการให้ 3 หน่วยงานคือ สกอ. สมศ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ทำงานร่วมกัน ให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เป็นข้อมูลเชิงบูรณาการ เกิดการเชื่อมโยงประสานทั้ง 3 ส่วน คือQE-QI-QA โดย สกอ. จะทำหน้าที่ส่งเสริม (Quality Enhancement) สมศ. ทำหน้าที่ประเมิน (Quality Assessment) และสำนักงาน ก.พ.ร. ทำหน้าที่พัฒนา (Quality Improvement) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะขับเคลื่อนการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาไป ผอ.สมศ. กล่าว

ที่มา:http://www.komchadluek.netโพสเมื่อ : 24 ก.ย. 53   อ่าน 15569 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
อาชีวะต่อยอดปริญญา 2 ใบไทย-อินโดฯ
21 ก.ค. 57 | อ่าน 378 ครั้ง
หากทำไม่ได้ ต้อง.
29 เม.ย. 59 | อ่าน 477 ครั้ง
สกสค.ปรับโครงสร้างใหญ่ ฟื้นศูนย์พัฒนาชีวิตครูแก้หนี้ครู
12 ม.ค. 60 | อ่าน 327 ครั้ง
ชงกรอบวิสัยทัศน์การศึกษาไทย
29 เม.ย. 58 | อ่าน 361 ครั้ง
มสด.ผุดเครือข่ายศึกษาปฐมวัย
23 ม.ค. 55 | อ่าน 88444 ครั้ง
คอลัมน์: รายงาน: อาชีวะ จับมือ กฟผ. สานต่อโครงการชีววิถีฯตามแนวพระราชดำริ สู่ชุมชน
06 มิ.ย. 56 | อ่าน 662 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.