Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยปี 56 จำนวน 731 อัตรา
      

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยปี 56 จำนวน 731 อัตรา

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 ว่า ในปีนี้มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 84 เขต แบ่งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) 55 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 28 เขต จำนวน 731 อัตรา ในวิชาเอก 36 กลุ่มวิชา โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 เม.ย.56 รับสมัคร 29 เม.ย. ถึง5 พ.ค.56 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 พ.ค.56 สอบภาค ก 22 มิ.ย.56 ภาค ข 23 มิ.ย.56 ภาค ค 24 มิ.ย.56 และประกาศผลสอบ 8 ก.ค.56
          สำหรับเขตพื้นที่ฯ ที่เปิดสอบและสาขาวิชาเอกที่สอบมีดังนี้ สพป.กรุงเทพมหานคร ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
          สพป.นนทบุรี เขต 1 อยู่ระหว่างสำรวจอัตราว่างและกลุ่มวิชาเอก
          สพป.นนทบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา
          สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาษาไทย 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฎศิลป์ 2 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 2 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา
          สพป.นราธิวาส เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตราวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.นราธิวาส เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ปัตตานี เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ยะลา เขต 3 ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 3 อัตรา
          สพป.ชุมพร เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.กระบี่ ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.พังงา ภาษาไทย 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา นาฎศิลป์ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ระนอง ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
          สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาษาไทย 9 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 10 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 3 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 อังกฤษ 3 อัตรา
          สพป.ราชบุรี เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
          สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อังกฤษ 2 อัตรา
          สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ลพบุรี เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สระบุรี เขต 2 คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ภาษาไทย 6 อัตรา อังกฤษ 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
          สพป.ตาก เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เชียงราย เขต 2 อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา
          สพป.เชียงราย เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เชียงใหม่ เขต 3 คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เชียงใหม่ เขต 5 อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา
          สพป.ลำปาง เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.เลย เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สกลนคร เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.หนองคาย เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา
          สพป.บึงกาฬ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.อุดรธานี เขต 4 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา
          สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพป.นครราชสีมา เขต 3 คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.สุรินทร์ เขต 3 คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา
          สพป.จันทบุรี เขต 1 คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.จันทบุรี เขต 2 คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา สพป.ชลบุรี เขต 2 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ชลบุรี เขต 3 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ตราด ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา
          สพป.ระยอง เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
          สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 3 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา
          ** **  **  **  **
          สพม.กทม.เขต 1 ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา สุขศึกษา 1 อัตรา วิจิตรศิลป์ 1 อัตรา คหกรรมทั่วไป 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
          สพม.กทม.เขต 2 ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 10 อัตรา ฟิสิกส์ 10 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา
          สพม.เขต 3 นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาเกาหลี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
          สพม.เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา
          สพม.เขต 5 สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง คณิตศาสตร์ 2 อัตรา
          สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ ภาษาไทย 5 อัตรา อังกฤษ 5 อัตรา ภาษาจีน 2 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 14 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 4 อัตรา พลศึกษา 3 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา การเงิน/การบัญชี 2 อัตรา
          สพม.เขต 7 ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา
          สพม.เขต 8 ราชบุรี-กาญจนบุรี อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
          สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม ภาษาจีน 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 13 อัตรา ฟิสิกส์ 5 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 2 อัตรา การเงิน/การบัญชี 1 อัตรา
          สพม.เขต 10 เพชรบุรี-ประจบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร อังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 4 อัตรา ฟิสิกส์ 3 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 2 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา
          สพม.เขต 11 สุราษฎร์ธานี-ชุมพร ภาษาไทย 3 อัตรา อังกฤษ 4 อัตรา คณิตศาสตร์ 5 อัตรา ฟิสิกส์ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 2 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
          สพม.เขต 13 ตรัง-กระบี่ ภาษาจีน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 14 พังงา-ภูเก็ต-ระนอง ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา ประวัติศาสตร์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คหกรรมทั่วไป 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 15 นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 17 จันทบุรี-ตราด ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 18 ชลบุรี-ระยอง ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ฟิสิกส์ 2 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
          สพม.เขต 20 อุดรธานี ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 25 ขอนแก่น คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา
          สพม.เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ ภาษาจีน 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 30 ชัยภูมิ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา
          สพม.เขต 31 นครราชสีมา ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา
          สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ ภาษาจีน 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา
          สพม.เขต 33 สุรินทร์ ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1อัตรา ดนตรี 1 อัตรา
          สพม.เขต 36 เชียงราย-พะเยา ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา ภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 39 พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา
          สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์) 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา เกษตรกรรม 1 อัตรา คหกรรมทั่วไป 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา การเงิน/การบัญชี 1 อัตรา
          สพม.เขต 41 กำแพงเพชร-พิจิตร ภาษาไทย 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรรา
          สพม.เขต 42 นครสวรรค์-อุทัยธานี ภาษาไทย 2 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 3 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา
          และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาษาไทย 1 อัตรา อังกฤษ 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ชีววิทยา 1 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา เคมี 1 อัตรา สังคมศึกษา 1 อัตรา พลศึกษา 1 อัตรา นาฏศิลป์ 1 อัตรา ดนตรี 1 อัตรา ดนตรีไทย 1 อัตรา ดนตรีสากล 1 อัตรา ศิลปะ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 1 อัตรา บรรณารักษ์ 1 อัตรา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา 1 อัตรา กายภาพบำบัด 1 อัตรา กิจกรรมบำบัด 1 อัตรา

          ที่มา: http://www.siamrath.co.thโพสเมื่อ : 25 เม.ย. 56   อ่าน 1731 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เสวนาขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.
22 พ.ย. 56 | อ่าน 532 ครั้ง
ออกกฎหมายคุมอาชีวะทวิภาคี
05 พ.ย. 55 | อ่าน 736 ครั้ง
สอบครูผู้ช่วยผ่านแค่จิ๊บๆ20%
22 ต.ค. 58 | อ่าน 492 ครั้ง
สพฐ.ชี้คุณภาพเด็กอยู่ที่ความเอาใจใส่ของครู
23 ธ.ค. 53 | อ่าน 7984 ครั้ง
ฝุ่นตลบ! จับตาโยกย้ายซี 10-11 ศธ. หลัง "สุรเชษฐ์" ปักธงฟัน 3 คดีทุจริตมหากาฬ
07 ก.ย. 58 | อ่าน 482 ครั้ง
40 รร.ตบเท้าร่วมพับบลิคสกูลเซ็น MOU ต้น พ.ค.
24 เม.ย. 61 | อ่าน 658 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.