Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สอศ. ระดมสมองแก้ 3 โจทย์ใหญ่อาชีวะ
      

สอศ. ระดมสมองแก้ 3 โจทย์ใหญ่อาชีวะ

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา(เลขาธิการ กอศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศพต.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 18 แห่ง รวม 172 คน โดยสาระสำคัญคือการระดมความคิดเพื่อหาแนวทางเพิ่มปริมาณผู้เรียน ลดปัญหาออกกลางคัน และเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน
          สำหรับการเพิ่มปริมาณผู้เรียน สรุปได้ว่า จะต้องสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สวัสดิการผู้เรียน เช่น อาหารกลางวันฟรี จัดรถรับ-ส่งผู้เรียน เนื่องจากปัจจุบันรถประจำทางหลายสายไม่ให้บริการแล้ว นอกจากนี้จะต้องลดภาระงานอื่นๆ ของครู เพื่อให้ครูสอนได้เต็มที่ เพิ่มทุนการศึกษา ทำเอ็มโอยูร่วมกับโรงเรียนสอนศาสนา จัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการแรงงานในพื้นที่ และทำโครงการให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
          สำหรับการลดปัญหาออกกลางคันนั้น ครูที่ปรึกษาต้องรู้จักข้อมูลพื้นฐาน เช่น ครอบครัว ที่อยู่ ของนักเรียนทุกคน เมื่อนักเรียนเริ่มมีปัญหาขาดเรียนบ่อยๆ จะติดตามได้ทันที พร้อมกันนี้ต้องปรับโครงสร้างรายวิชาให้นักเรียนได้เรียนวิชาชีพก่อนวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ หรืออังกฤษ เพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีความถนัดได้มีเกรดที่สูงขึ้น ตลอดจนจัดสวัสดิการให้รวดเร็วขึ้น เช่น เรียนฟรี 15 ปี ทุนการศึกษา และสวัสดิการต่างๆ ส่วนการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนจะต้องพัฒนาคุณภาพครู สื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์อาชีวศึกษา ให้ทันสมัย เพียงพอต่อนักเรียนเป็นรายบุคคล และตรงกับสาขาวิชาที่นักเรียนต้องออกไปทำงาน โดยครูต้องสอนให้ตรงกับคุณวุฒิที่จบมา ต้องมีใจรักในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึก พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นควรมีนโยบายรับครูที่จ้างสอนครบอายุงาน 3-5 ปี ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีทุนการศึกษาต่อสำหรับครู
          นอกจากนี้ สอศ.จะจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพ โดยใช้ศูนย์อบรมอาชีพในสถานศึกษาของ สอศ.จำนวน 121 ศูนย์ทั่วประเทศ ที่มีความศักยภาพโดดเด่นเฉพาะด้าน เปิดอบรมอาชีพแก่ประชาชน เช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เด่นเรื่องอาหารนานาชาติ ก็เปิดอบรมไม่น้อยกว่า 75 ชั่วโมง ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และประสานกับสถานประกอบการ เพื่อดึงเด็ก ม.3 มาทำงานควบคู่กับการเรียนอาชีวะและเปิดสอนหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ระดับ ปวส.สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ซึ่งอาชีพบริการผู้สูงอายุนั้น ในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมาก ปีการศึกษา 2555 มีสถานศึกษาเปิดสอนทั้งสิ้น 4 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพ (วก.) เชียงราย มีผู้เรียน 17 คน วก.พล 8 คน วิทยาลัยเทคนิค (วท.) เดชอุดม 3 คน และวท.สุวรรณภูมิ 1 คน

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 56   อ่าน 781 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เปิดฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทยรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก แก่ผู้สนใจ ฟรี รับจำนวนจำกัด
24 ม.ค. 57 | อ่าน 414 ครั้ง
สละสิทธิ์รับตรงเกือบหมื่นคน
21 มี.ค. 55 | อ่าน 8088 ครั้ง
สั่งรร.คุมพฤติกรรมเสี่ยงจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน
20 พ.ค. 54 | อ่าน 82269 ครั้ง
[ว27/2560] การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษาธิการจั
13 ก.ย. 60 | อ่าน 346 ครั้ง
จี้มหา’ลัยสอน’อังกฤษ’มากขึ้น
30 พ.ย. 55 | อ่าน 688 ครั้ง
ว11/2558 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิติการ
29 มิ.ย. 58 | อ่าน 347 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.