Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


บัณฑิตย์ อวดนโยบายปี ’56 "ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน"
      

บัณฑิตย์ อวดนโยบายปี '56 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน

           ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ว่า ปีนี้ทาง สช. ได้ประกาศนโยบาย ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน โดยกำหนดเป้าหมาย 8 ด้าน ดังนี้
          (1) คุณภาพการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  นักเรียนชั้น ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
          (2) คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ป. 3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง
          (3) คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์  นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
          (4) คุณภาพ กระบวนการคิด  โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์  โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้
          (5) คุณภาพทักษะชีวิต  โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์
          (6) คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษานักเรียนที่จบการศึกษาต้องมีงานทำ
          (7) คุณภาพโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล
          (8) คุณภาพโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนต้องมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน
          ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเรื่องภาษาถือเป็นเรื่องสำคัญและการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษานั้นการพัฒนาเรื่องการศึกษาถือเป็นสิ่งที่ทาง สช. ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และโรงเรียนเอกชนที่ดีและมีคุณภาพหลายโรง ก็สามารถใช้เป็นโรงเรียนต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆได้ เช่น โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย หรือโรงเรียนสัตยาไสย ที่เนวิชาการและการสอนเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันควบคู่ไปด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 56   อ่าน 568 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แพร่กำชับบิ๊กร.ร.ห้ามไล่’เด็กติดยา’
22 ส.ค. 54 | อ่าน 83876 ครั้ง
สช.เข้มเทียบโอนความรู้ต้องทำตามระเบียบ
24 ม.ค. 57 | อ่าน 742 ครั้ง
“จาตุรนต์” เล็งทบทวนฟื้นระบบตกซ้ำชั้น
20 ก.ย. 56 | อ่าน 593 ครั้ง
ล่ารายชื่อค้านโอนครูให้อปท.
06 พ.ค. 58 | อ่าน 559 ครั้ง
’รินน้ำใจสู่น้องชาวใต้’ความสำเร็จที่ไม่ควรมองข้าม
07 ก.พ. 56 | อ่าน 613 ครั้ง
ประกวดหนังวิทย์สั้นเพื่อการเรียนรู้
26 ก.พ. 57 | อ่าน 446 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.