Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: รายงาน: กศน.กาฬสินธุ์..แปลงโฉม ชูธงสู่..เอซี
      

คอลัมน์: รายงาน: กศน.กาฬสินธุ์..แปลงโฉม ชูธงสู่..เอซี

 

          ชมพิศ ปิ่นเมือง
          เป็นอีกก้าวที่ท้าทาย หากแต่เป็นการย่างก้าวที่มั่นใจ หวังเป็นบันไดนำไปสู่ความมั่นคงของ  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ นายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในยุคที่มีการบุกเบิกก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community  เอซี) ซึ่งได้ตระเตรียมความพร้อมอย่างพร้อมมูล ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบุคลากร ผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพขององค์กร และคุณภาพนักเรียนนักศึกษา
          กศน.ยุคใหม่ มิใช่แต่จะเป็นเพียงสถาบันการศึกษาที่รองรับ หรือให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาส ผู้พลาดโอกาส หรือผู้ด้อยโอกาสอย่างที่เป็นมา แต่ กศน.ยังให้โอกาส เปิดโอกาส สร้างโอกาส และขยายโอกาส ให้แก่ผู้ที่ใฝ่รู้ รักการเรียน ได้เข้ามาศึกษาหาความรอบรู้อย่างที่เรียกว่า เรียนตามอัธยาศัย ไม่มีลิมิต ไม่มีปิดกั้น เพราะเรียนที่ กศน.แล้วไม่อึดอัด เรียนแล้วสนุก จบจาก กศน.แล้วมีอาชีพ มีอนาคต... นายประสิทธิ์กล่าวเดิมทีภารกิจ กศน.ได้เปิดประตูเพื่อบริการการศึกษาแก่กลุ่มผู้ขาดโอกาส หรือที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากสถานศึกษา กลุ่มที่พลาดโอกาส หรือสอบเข้าที่อื่นไม่ได้ หรือออกจากสถานศึกษาอื่นด้วยสาเหตุใดก็ตาม และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งทางสภาพร่างกาย หรือฐานะยากจน โดยจัดการศึกษาระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อุดมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี มีการปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดรับกับยุคสมัย และความต้องการของผู้เรียน กศน.ยุคใหม่จึงเดินหน้าทำงานในเชิงรุก มุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพที่หลากหลาย ให้เลือกเรียนเลือกฝึกปฏิบัติตามความถนัด ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าประสงค์ว่า นักเรียนนักศึกษาที่จบ หรือจะออกจากรั้ว กศน.นอกจากจะมีใบประกาศรับรองวุฒิการศึกษาแล้ว จะต้องมีวิชาชีพติดตัวทุกคน
          ทั้งนี้ การบริหารจัดการศึกษาของ กศน.ยึด ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เรียนจะเลือกเรียนแบบใดก็ตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเลือกเรียนที่บ้าน ก็มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือ ศรช.ประจำหมู่บ้าน มีเป้าหมาย มีจุดประสงค์ ตรงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดการศึกษา 3 ส่วน ส่วนแรกคือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนที่สองคือ การศึกษาต่อเนื่องเช่น เปิดหลักสูตรการสอนทักษะชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม สอนให้มีอาชีพ ให้รู้กฎระเบียบสังคม ข้อกฎหมายบ้านเมือง เพื่อการดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และส่วนที่สามคือการเรียนตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีห้องสมุดประชาชน ให้บริการยืมหนังสือ วีดิทัศน์ สื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น
          นอกจากนี้ ยังมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ในการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เช่น จัดรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ จัดบูธแสดงนิทรรศการ ให้ชุมชนทุกหนแห่งได้สัมผัส ได้ศึกษาเรียนรู้กับ กศน.ตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าที่ไหนมีคน กศน.ไปถึงที่นั่น
          ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา สามารถการันตีคุณภาพของสถาบัน และศักยภาพของผู้เรียนได้ว่า คุณภาพไม่อ่อนด้อยไปกว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพราะนักเรียน นักศึกษา สังกัด กศน.จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ หรือในระดับขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอุดมศึกษา ประมาณ 1 แสนคน นั้นมีงานทำมีรายได้ ทั้งในกลุ่มของลูกจ้าง บริษัทห้างร้าน ข้าราชการท้องถิ่นหรือทั่วไป ทุกคนจึงมีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ มีรายได้ สามารถส่งเสียตัวเองเรียน กศน.ยุคใหม่จึงเพียบพร้อมทุกด้าน
          การที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 กศน.จึงมิใช่อยู่ในห้วงตั้งไข่ หรือขั้นตอนตระเตรียมการ แต่ กศน.กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ทุกคน ทั้งในส่วนผู้บริหาร กศน.อำเภอ บุคลากรสำนักงาน ครู กศน.ตำบล นักเรียน นักศึกษา มีการตื่นตัว กระตือรือร้น เริ่มจากบุคลากร และครู มีการอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เท่าทัน ให้มีทักษะ ความรู้ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
          ครู เป็นหัวจักรสำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน หลายๆ อย่างจึงเริ่มต้นที่ครู ส่วนความรู้เกิดจากการศึกษาค้นคว้า ครูเป็นผู้ชี้แนะนำแนวทาง ทั้งนี้ ได้นำครู กศน.ไปศึกษาดูงานประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม สปป.ลาว เพื่อเปิดโลกทรรศน์ ให้เกิดความตระหนัก รู้เขารู้เรา ดูความแตกต่าง เอกลักษณ์ของแต่ละชาติ เช่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาษา การแต่งกาย ฯลฯ นำประสบการณ์มาบอกสอนผู้เรียน
          ประเด็นสำคัญอีกข้อหนึ่งคือ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ภาษา เป็นเรื่องสำคัญ จึงได้จัดการเปิดค่าย และจัดห้องเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน มีการแลกเปลี่ยนครูต่างชาติ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกอาชีพ เพราะเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน จะเกิดการแข่งขันด้านฝีมือแรงงาน คนมีฝีมือจึงได้เปรียบ จึงต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพ
          ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ กศน. จ.กาฬสินธุ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า บริบทใหม่ของ กศน.ใน พ.ศ.นี้จึงให้ความมั่นใจกับผู้เรียน ให้อนาคตกับผู้ที่เข้ามาศึกษาอย่างเต็มพร้อม เพราะทั้งบุคลากร ครู มีคุณภาพทุกคนทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ระดมกำลังความคิด เป็นฟันเฟือง เป็นกลไกร่วมกันขับเคลื่อน ทำงานในเชิงรุก เต็มที่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ภูมิใจกับผลสัมฤทธิ์ที่ประจักษ์ นักเรียน นักศึกษา มีความรับผิดชอบสูง สามารถเรียนรู้ได้ดี จึงเป็นผู้มีวุฒิภาวะ เป็นบุคคลคุณภาพ พร้อมที่จะนำพาสังคม  ชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรือง ได้ด้วยวิชาความรู้ที่ได้รับการปลูกฝังจากรั้ว กศน.
          กศน.ยุคใหม่ที่ให้โอกาส เปิดโอกาส สร้างโอกาส และขยายโอกาส จึงให้หลักประกันชีวิตผู้เรียนมีความมั่นคง จึงพร้อมแล้วที่จะชูธงนำไทยสู่อาเซียนอย่างสง่างาม

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 05 เม.ย. 56   อ่าน 810 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ก.ค.ศ.ตัดโอนตำแหน่ง-เงินเดือนครูช่วยราชการ อนุมัติผอ.-ครู-ศน."ชช."-รองเขตฯชำนาญพิเศษ
20 พ.ย. 53 | อ่าน 11244 ครั้ง
สพฐ.ใช้ฟาสต์แทร็กเลื่อนวิทยฐานะ 1 ปี ทำแต้ม’ชก. 70% - ชกพ. 75% - ชช.80%’ คาด ก.ค.ศ.เปิดใ
20 ส.ค. 55 | อ่าน 904 ครั้ง
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4281 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
22 ก.ย. 58 | อ่าน 523 ครั้ง
สสวท. เปิดอบรม GSP 5.06 แบบออนไลน์ ฟรี
05 ต.ค. 59 | อ่าน 967 ครั้ง
ศธ.ออกประกาศแก้’อาชีวะเอกชน’ตีกัน4มาตรการคุมเข้ม-สั่งปิดถาวร’ร.ร.เมินเฉย’จูง
05 ก.ย. 54 | อ่าน 62379 ครั้ง
สานต่อโครงการครูสอนภาษาก๊อก 2 เร่งต่อยอดทักษะฟุดฟิดฟอไฟ
13 มี.ค. 56 | อ่าน 739 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.