Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กกศ.ผ่านร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่
      

กกศ.ผ่านร่างแผนการศึกษาชาติฉบับใหม่

 

          นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมสภาการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ พ.ศ. 2555-2558 สู่การปฏิบัติ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ให้มีการประสานความร่วมมือและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรจุกรอบและทิศทางการวิจัยทางการศึกษาของประเทศ พ.ศ. 2555-2558 เข้าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555-2559 และยึดเป็นกรอบในการพิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณดำเนินการวิจัยของหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 2. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยประสานงานเพื่อสร้างความเชื่อมโยง ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการวิจัยทางการศึกษา และ 3.ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นหน่วยงานในการสร้างกลไกและช่องทางเผยแพร่ทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบ ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2  พ.ศ.2556-2559 ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคมแล้ว โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ให้คนไทยเป็นคนดี เก่ง มีภูมิคุ้มกัน มีความสุข มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำนึกรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม  และพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้แผนดังกล่าวกำหนดให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักเกินกว่าร้อยละ 50  สถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจาก 9.1 ปี ในปี 2555 เป็น 12 ปี ในปี 2559  รวมถึงภาคเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็น 50 : 50 ในปี 2559.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 56   อ่าน 617 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สช.มั่นใจเด็กโรงเรียนเอกชนเพิ่ม
24 เม.ย. 56 | อ่าน 739 ครั้ง
สทศ.คลอดปฏิทินสอบ GAT/PAT ปี59
10 ส.ค. 59 | อ่าน 1140 ครั้ง
ยันระเบียบ ศธ.ไม่ห้ามคลุมฮิญาบ เลิกเถียงรูปแบบเคารพหลักศาสนา
09 มี.ค. 54 | อ่าน 13405 ครั้ง
ทุนเรียนฟรี ม.หอการค้า
04 มิ.ย. 57 | อ่าน 407 ครั้ง
’ชินภัทร’วอนอย่าเพิ่งด่วนสรุปเด็กเรียนแย่เพราะสพฐ.ล้มเหลวตั้งเป้าปี55ใช้ผลโอเน็ตเลื่อนชั
11 พ.ค. 54 | อ่าน 106776 ครั้ง
ชงก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์ครูคืนถิ่น ไม่ดูอัตรา’ทดแทน-ว่าง-ขาดแคลน’เน้นความจำเป็น-สกัดการเรียก
08 พ.ย. 54 | อ่าน 38680 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.