Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ก้าวสู่ปีที่ 69 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
      

ก้าวสู่ปีที่ 69 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2556 คุรุสภาจัดงานครบรอบ 68 ปี วันสถาปนาสานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วย นางสาวรจนา  วงศ์ข้าหลวง รักษาการเลขาธิการคุรุสภา ผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงรัชกาลที่ 6 และพิธีทางศาสนา พิธีมอบของที่ระลึกผู้สนับสนุนกิจการสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณอายุ ราชการ มอบเกียรติบัตรและรางวัลพนักงานเจ้าหน้าดีเด่น รวมถึง การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มาตรฐานวิชาการสู่ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมคุรุสภา สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
          ตลอดระยะเวลา 68 ปี สานักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจสาคัญภายใต้วิสัยทัศน์ที่ร่วมกัน กาหนดว่า เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจของคุรุสภาให้เป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ด้วยการบริหารจัดการคุณภาพเชิงระบบ และยึดหลัก ธรรมาภิบาล และยังมีการขยายการให้บริการไปยังส่วนภูมิภาค โดยมีเจ้าหน้าที่คุรุสภา ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขตทั่วประเทศ  เป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในส่วนภูมิภาคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ในการย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 69 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของคุรุสภาจะมุ่งมั่นดาเนินงานตามหน้าที่ของสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาชีพ เหมาะสมกับเป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ นโยบายของคณะกรรมการคุรุสภา นาโดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา ซึ่งมีแนวคิดว่า การดาเนินงานของคุรุสภา คงจะต้องพัฒนาและก้าวหน้าต่อไป โดยเฉพาะคุรุสภาน่าจะเป็นองค์กร กลางน้า ชั้นเลิศของวิชาชีพครู ที่จะทาหน้าที่กาหนด หลักเกณฑ์และมาตรฐานของวิชาชีพ  เพื่อให้หน่วยงาน ต้นน้า คือ สถาบันการผลิต  ได้ดาเนินการให้ได้ครูซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด และส่งผลให้หน่วยงาน ปลายน้า คือ หน่วยงานผู้ใช้ครู ได้ครูที่มีคุณภาพ ผลสุดท้ายที่ประเทศชาติ จะได้รับ คือ คุณภาพของเยาวชนไทย เป็นหลักสาคัญ
          นอกจากนั้น การดาเนินงานตามภารกิจของคุรุสภาเพื่อพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาควรจะต้องเน้นคุณภาพของการสร้างครู ประสิทธิภาพของการบริหาร และความเป็นผู้นาร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานสูงจนเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้รับการศึกษา และสังคมทั่วไป
          คุรุสภา :สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาCall Center : 0-2304-9899
          www.ksp.or.th

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 14 มี.ค. 56   อ่าน 608 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
มมส.เข้มบัณฑิตสู่ตลาดเสรี
28 พ.ค. 55 | อ่าน 1844 ครั้ง
รับรองอีก7รางวัลยื่นขอวิทยฐานะครู
19 ส.ค. 54 | อ่าน 102057 ครั้ง
เผย 91 ครูสพฐ.ชิง’วิทยฐานะ’
09 มี.ค. 55 | อ่าน 11888 ครั้ง
การฝึกอาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกบทบาทของชาวอาชีวศึกษา
26 พ.ค. 54 | อ่าน 73475 ครั้ง
มจพ.พร้อมประเมินรอบ3
12 ก.ค. 54 | อ่าน 58445 ครั้ง
ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
29 มิ.ย. 59 | อ่าน 509 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.