Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดชื่อ ’สพป.-สพม.’คะแนนสอบครู ผช.สูงผิดปกติ                                 

เปิดชื่อ 'สพป.-สพม.'คะแนนสอบครู ผช.สูงผิดปกติ

 

          หมายเหตุ- ต่อไปนี้เป็นรายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ใน 58 จังหวัดทั่วประเทศ ที่พบความผิดปกติ และมีแนวโน้มว่าเป็นเขตพื้นที่ที่ส่อว่ามีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูในตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ ว 12 ครู ผู้ช่วย โดยพบข้อมูลผู้ที่มีคะแนนสูงสุดผิดปกติตั้งแต่ ร้อยละ 90 ขึ้นไป จำนวน 486 คน และคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาการสอบครูผู้ช่วยชุดที่ นายพิษณุ ตุลสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน ได้มอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปตรวจสอบ มติชน ขอนำเสนอรายละเอียด ดังกล่าว จำแนกจำนวนตามเขตพื้นที่ดังนี้


          1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) 58 จังหวัด
          ภาคตะวันตก ได้แก่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.เพชรบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ตาก เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 จำนวน 2 คน
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 1 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 6 คน, สพป.บึงกาฬ จำนวน 12 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.ยโสธร เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ยโสธร เขต 2 จำนวน 4 คน
          สพป.สกลนคร เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.สกลนคร เขต 2 จำนวน 11 คน, สพป.สกลนคร เขต 3 จำนวน 3 คน, สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.อุดรธานี เขต 1 จำนวน 5 คน, สพป.อุดรธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.อุดรธานี เขต 3 จำนวน 5 คน, สพป.อุดรธานี เขต 4 จำนวน 2 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป. อุบลราชธานี เขต 2 จำนวน 6 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 3 จำนวน 4 คน, สพป.อุบลราชธานี เขต 5 จำนวน 13 คน, สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.นครพนม เขต 2 จำนวน 3 คน
          สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.มหาสารคาม เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.หนองคาย เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.อำนาจเจริญ จำนวน 4 คน, สพป.เลย เขต 1 จำนวน 12 คน, สพป.เลย เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 จำนวน 4 คน, สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จำนวน 1 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.สุรินทร์ เขต 3 จำนวน 7 คน,
          สพป.นครราชสีมา เขต 1 จำนวน 8 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 2 จำนวน 6 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 3 จำนวน 8 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 4 จำนวน 3 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 5 จำนวน 1 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 3 คน, สพป.นครราชสีมา เขต 7 จำนวน 5 คน, สพป.มุกดาหาร จำนวน 6 คน, สพป.นครพนม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.นครพนม เขต 2 จำนวน 3 คน
          ภาคเหนือ ได้แก่ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 8 คน, สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.แพร่ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.น่าน เขต 1 จำนวน 9 คน, สพป.น่าน เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.นครสวรรค์ เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.นครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 8 คน
          ภาคกลาง ได้แก่ สพป.ปทุมธานี เขต 1 จำนวน 7 คน, สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.สระบุรี เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.สระบุรี เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวน 5 คน, สพป.สิงห์บุรี จำนวน 2 คน, สพป.ชัยนาท จำนวน 5 คน, สพป.นนทบุรี เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.กำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.นครปฐม เขต 1 จำนวน 3 คน, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.พิจิตร เขต 2 จำนวน 3 คน, สพป.พิษณุโลก เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.พิษณุโลก เขต 3 จำนวน 1 คน, สพป.อุทัยธานี เขต 2 จำนวน 5 คน, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 4 คน
          ภาคตะวันออก ได้แก่ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 จำนวน 2 คน, สพป.ระยอง เขต 1 จำนวน 4 คน, สพป.ระยอง เขต 2 จำนวน 4 คน, สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 3 คน, สพป.ชลบุรี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ชลบุรี เขต 3 จำนวน 7 คน, สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 จำนวน 1 คน
          ภาคใต้ ได้แก่ สพป.ยะลา เขต 2 จำนวน 1 คน, สพป.ปัตตานี เขต 1 จำนวน 1 คน, สพป.สงขลา เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 1 คน, สพป.นราธิวาส เขต 2 จำนวน 2 คน, สพป.นราธิวาส เขต 3 จำนวน 1 คน, สพป.สตูล จำนวน 4 คน, สพป.พัทลุง เขต 2 จำนวน 3 คน
          2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 27 เขต
          ภาคเหนือ ได้แก่ สพม.เขต 37 แพร่-น่าน จำนวน 1 คน
          ภาคกลาง ได้แก่ สพม.เขต 2 กรุงเทพ มหานคร จำนวน 2 คน, สพม.3 นนทบุรีพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 คน, สพม.เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี จำนวน 5 คน, สพม.เขต 10 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 คน, สพม.เขต 7 นครนายก-สระแก้ว จำนวน 1 คน, สพม.เขต 9 สุพรรณบุรี-นครปฐม จำนวน 2 คน, สพม.เขต 41 กำแพงเพชร-พิจิตร จำนวน 1 คน, สพม.เขต 40 เพชรบูรณ์ จำนวน 3 คน
          ภาคตะวันออก ได้แก่ สพม.เขต 6 ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 คน, สพม.เขต 18 ชลบุรี ระยอง จำนวน 5 คน
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพม.เขต 19 เลย หนองบัวลำพู จำนวน 11 คน, สพม.เขต 20 อุดรธานี จำนวน 4 คน, สพม.เขต 21 หนองคาย จำนวน 8 คน, สพม.เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร จำนวน 2 คน, สพม.เขต 23 สกลนคร จำนวน 2 คน, สพม.เขต 24 กาฬสินธุ์ จำนวน 6 คน, สพม.เขต 25 ขอนแก่น จำนวน 6 คน, สพม.เขต 26 มหาสารคาม จำนวน 1 คน, สพม.เขต 27 หนองคาย จำนวน 2 คน, สพม.เขต 28 ศรีสะเกษ-ยโสธร จำนวน 1 คน, สพม.เขต 29 อุบลราชธานี จำนวน 3 คน, สพม.เขต 30 ชัยภูมิ จำนวน 4 คน, สพม.เขต 31 นครราชสีมา จำนวน 13 คน, สพม.เขต 32 บุรีรัมย์ จำนวน 3 คน, สพม.เขต 33 สุรินทร์ จำนวน 5 คน
          ภาคใต้ ได้แก่ สพม.เขต 12 นครศรีธรรมราชพัทลุง จำนวน 1 คน และสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน
          ทั้งนี้ ดีเอสไอจะสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น เสนอให้กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ยกเลิกผลการสอบในพื้นที่ที่พบหลักฐานการทุจริตชัดเจน ภายในวันที่ 18 มีนาคม โดย ดีเอสไอจะจำแนกกลุ่มคนต้องสงสัยว่ามีกลุ่มใด รายชื่อใครบ้างและพื้นที่ใดบ้าง เพื่อไม่ต้องการยกเลิกทั้งหมดเกรงจะเกิดผลกระทบ เนื่องจากมีการบรรจุผู้สอบผ่านเป็นครูผู้ช่วยไปหมดแล้ว
          อีกทั้งตามข้อกฎหมายของ สพฐ.หากพบหลักฐานการทุจริตก็ยังสามารถปลดออกได้ในภายหลัง โดยใช้ดุลพินิจของนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นผู้พิจารณาต่อไป

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 13 มี.ค. 56   อ่าน 997 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’พงศ์เทพ’ตั้งแล้วกรรมการบริหารจัดการร.ร.เล็ก
31 พ.ค. 56 | อ่าน 1015 ครั้ง
หวั่นตั้งผอ.ร.ร.2พันแห่งไม่ทันเปิดเทอม กศจ.53 จว.ยังไม่ตั้ง’อกศจ.’ เหตุผู้ว่าฯติดภารกิจ
26 ต.ค. 59 | อ่าน 604 ครั้ง
ศธ.ปรับแผนทำงานผู้ตรวจเน้นสอดรับนโยบายเสมา 1
25 มิ.ย. 55 | อ่าน 1288 ครั้ง
ควัก 500 ล้าน นำเข้าครูฟุดฟิดภาษารับอาเซียน
14 มี.ค. 55 | อ่าน 10612 ครั้ง
สพฐ.ยกเลิกจับสลากเข้า ม.1
09 เม.ย. 57 | อ่าน 882 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.และผอ.สถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเ
18 ธ.ค. 58 | อ่าน 801 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.