Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


วิทยาลัยการอาชีพฯขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างฯ มอบเครื่องมือช่างให้ 4 อบต.เมืองนครนายก
      

วิทยาลัยการอาชีพฯขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างฯ มอบเครื่องมือช่างให้ 4 อบต.เมืองนครนายก

 

          วิเชียร พุ่มบุญฑริก
          ตามที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2551 มีการกำหนดให้มีการดำเนินงานในโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center)ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 และยังเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นพร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยทางรัฐบาลมอบหมายให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อจะให้สถานศึกษาในสังกัดเร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลให้ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ประกอบด้วยด้านการซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการประกอบอาชีพ, ด้านการพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชน, ด้านการพัฒนาสุขอนามัยพื้นฐานของประชาชน และด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
          นายสุเทพ สุวรรณกลาง ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก กล่าวว่าวิทยาลัยการอาชีพนคร นายกเป็นองค์กรหลักในการจัดการอาชีวศึกษากับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ และมีมาตรฐานด้วยการบูรณาการนโยบายทุกระดับให้สอดคล้องเพื่อรองรับในการพัฒนาประเทศชาติด้วยการผลิต และพัฒนากำลังคนในสายอาชีพได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาคในสายอาชีวศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของการประกันคุณภาพทางการศึกษา ปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนครนายกได้เปิดสอนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพ (ม.ต้น),หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น,หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.แบบเทียบโอนประสบการณ์) กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.แบบเทียบโอนประสบการณ์) ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นไปตาม
          นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับฝีมือของช่างชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
          จุดประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการสร้างเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพื่อให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2551ให้ดำเนินโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center)ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนในแผนงานบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยได้ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการตามนโยบายให้ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน
          ดังนั้นวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจึงได้จัดทำโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพร้อมมอบเครื่องมือช่างให้กับ อบต. 4 แห่ง ขึ้นมา ที่บริเวณลานข้าง อบต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก ได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก  มาเป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นได้มีการมอบเครื่องมือช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้กับ อบต. 4 แห่งประกอบด้วย อบต.อาษา, อบต.บางอ้อ, อบต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก และ อบต.บ้านใหญ่ อ.เมืองจ.นครนายก เพื่อนำไปไว้ประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
          สำหรับในการจัดทำโครงการ ขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนพร้อมมอบเครื่องมือช่างให้กับ อบต.4 แห่ง ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คำแนะนำที่ดีในการถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนจะได้รู้จักวิธีการใช้รวมทั้งการดูแลรักษาและการพัฒนาทักษะของช่างในชุมชนให้สามารถซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องจักรกลรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือน ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชนได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้ครอบคลุมในการยกระดับฝีมือของช่างประจำศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 56   อ่าน 643 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
สพฐ.เผย 4ปี 11วิชาเอกไม่มีผู้สอบขึ้นบัญชีได้
28 มี.ค. 60 | อ่าน 283 ครั้ง
ทปอ.บี้"วรวัจน์"แปรญัตติของบหนุนม.วิจัย2พันล้าน
27 ธ.ค. 54 | อ่าน 106520 ครั้ง
สอศ.-สพฐ.ตบเท้ายืดขออัตราเกษียณ100%
08 ส.ค. 56 | อ่าน 382 ครั้ง
ศศินทร์เปิดบ้านชมหลักสูตร
04 มี.ค. 57 | อ่าน 277 ครั้ง
อาชีวะแต่งตั้งโยกย้าย 43 รองผอ.
16 มี.ค. 55 | อ่าน 10308 ครั้ง
เล็งรื้อเกณฑ์คัด’ผู้บริหาร ร.ร.-ศึกษานิเทศก์’
08 ก.ค. 57 | อ่าน 536 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.