Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


เปิดเสรีอาเซียนไทยมีจุดอ่อนขาดทักษะพูด-ฟังประกอบอาชีพยาก ไอทีดีแนะสร้างเครือข่ายมหา’ลัย
      

เปิดเสรีอาเซียนไทยมีจุดอ่อนขาดทักษะพูด-ฟังประกอบอาชีพยาก ไอทีดีแนะสร้างเครือข่ายมหา'ลัย

 

          ITD แนะมหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรอิน เตอร์กระตุ้นคนใช้ภาษามากขึ้น ชี้จุดอ่อนของไทยอยู่ที่ขาดทักษะด้านการพูด-ฟัง ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ และควรเปิดโอกาสการโอนย้ายหน่วยกิตระหว่างภูมิภาคอาเซียนด้วย ระบุอนาคตมหา'ลัยต้องเร่งสร้าง University Network วางแผนร่วมผลิตกำลังคนตรงความต้องการของตลาดอาเซียน
          นายวัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น หมายถึงเป็นโอกาสและความท้าทายที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมในทุกด้าน ITD ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านการค้าและการพัฒนาระหว่างประเทศ รวมทั้งให้การอบรมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในประเทศ ภายใต้กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิจัยเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งในด้านต่างๆ ของไทย เพื่อเตรียมพร้อมในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ให้พร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
          นายวัชรัศมิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีศักยภาพมหาวิทยาลัยต้องมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้าน คือ 1.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เปิดกว้างในสาขาที่ประเทศประชาคมอาเซียนให้การรับรองผู้สำเร็จการศึกษา ให้สามารถออกไปทำงานในประเทศสมาชิกได้อย่างเสรี เช่น สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการแพทย์ สาขาวิศวกรรม 2.เปิดหลักสูตรที่สามารถแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกัน และ 3.พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยในสาขาวิชาที่ประเทศอาเซียนมีความต้องการแรงงาน รวมทั้งต้องยอมรับในการโอนหน่วยกิตระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ เพื่อรองรับนักศึกษาอาเซียนที่จะไหลเข้ามาด้วย
          จุดอ่อนสำคัญของการเรียนการสอนของไทยไม่ใช่เรื่องของหลักสูตรการเรียน การสอน แต่เป็นเรื่องของภาษา โดยเฉพาะปัญหาในการพูดและการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญมากเมื่อต้องออกไปประกอบอาชีพ เพราะฉะนั้น อยากให้มหาวิทยาลัยเน้นและส่งเสริมเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้ และอยากให้เปิดหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่เป็นความต้องการหรือเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น สาขาการท่องเที่ยว สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยทั้งไทยและอาเซียนควรวางแผนร่วมกันในการสร้างกำลังคนให้มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการในอาเซียน แต่ปัจจุบันบทบาทที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยดำเนินการอยู่ก็มีการจับคู่ร่วมกันพัฒนากับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ แต่ไม่เคยวางแผนร่วมกันผลิตพัฒนาคนให้ตรงความต้องการในอาเซียน ดังนั้น ในอนาคตจะต้องช่วยกันกระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ตื่นตัวและร่วมสร้าง University Network เป็นเครือข่ายที่ร่วมพัฒนาการศึกษาในระดับอาเซียน
          นายวัชรัศมิ์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ สถาบัน ITD จะมีการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งเป็นการกำหนดแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับทิศทางของประชาคมอาเซียน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 20 ก.พ. 56   อ่าน 1563 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เผยปฏิทินสอบขรก.12สพป.
21 ต.ค. 54 | อ่าน 117474 ครั้ง
เตรียมใช้โอเน็ตประเมินขึ้นชั้นเรียน
11 พ.ค. 55 | อ่าน 1608 ครั้ง
กยศ.เร่งสถานศึกษายื่นความจำนงเข้าร่วมกองทุน กรอ.
10 ก.ค. 55 | อ่าน 941 ครั้ง
ครูใต้ถามหาเงินบริจาคโครงการวิ่ง-ปั่น
14 มี.ค. 56 | อ่าน 688 ครั้ง
ศธ.เดินหน้านโยบายสร้างพลังครูติวเข้ม180ชม.ผู้บริหารโรงเรียน
28 พ.ค. 55 | อ่าน 1097 ครั้ง
กศน.ปราจีนฯนำร่องใช้สมาร์ทการ์ด
30 พ.ค. 54 | อ่าน 26394 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.