Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สช. สสวท. และ พว. MOU พัฒนาครูวิทย์ คณิต และภาษาไทย
      

สช. สสวท. และ พว. MOU พัฒนาครูวิทย์ คณิต และภาษาไทย

 

          นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU : Memorandum of Understanding) การพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชนผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นโดย สช. ร่วมกับ สสวท. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ด้วยชุกอบรมครูระบบทางไกล ETV ปีที่ ๑-๓ (ฉบับปรับปรุง) และ พว. พัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย และสร้างเครือข่าวความร่วมมือทางวิชาการอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบระยะเวลาในการทำ MOU. ๓ ปี
          นายชาญวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากการลงนามฯเสร็จสิ้น ได้จัดให้มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการคัดเลือกพัฒนาเป็นศูนย์ฝึก จำนวน ๖๘ ศูนย์ และรวมถึงผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาทั่วประเทศ ๔๒ เขต กว่า ๒๐๐ คน รับทราบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถการพัฒนาสมรรถนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ของครูให้มีความพร้อม สามารถนำความรู้ ที่ได้ไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งเป็นการช่วยเพิ่มทักษะและเทคนิคการสอนเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้สอนมีความชำนาญ ในการใช้สื่อและเทคโนโลยี รวมถึงการใช้ทักษะด้านภาษาในการสื่อสารเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระ ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการก้าวสู่ประชมคมอาเซียนในปี ๒๔๔๘ ซึ่งถือเป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ของกระทรวงศึกษา ภายใต้การบริหารงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ผู้เรียน รวมถึงเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้มากยิ่งขึ้น

          --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 14 ก.พ. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 56   อ่าน 3644 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ปรับหลักสูตรสื่อใหม่
07 พ.ค. 61 | อ่าน 980 ครั้ง
แนวทางการจัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน(OBEC AWARDS)
09 ม.ค. 58 | อ่าน 690 ครั้ง
ครูต่างชาติต้องรู้วัฒนธรรมไทย
29 เม.ย. 57 | อ่าน 452 ครั้ง
ปลัด ศธ.เล็งหักเงินรีไฟแนนซ์หนี้ครู คืนกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ ช.พ.ค.ด้วย
15 มี.ค. 59 | อ่าน 535 ครั้ง
มทร.พระนคร รับนศ.กีฬาดีเด่น
11 ก.พ. 57 | อ่าน 455 ครั้ง
ยกระดับร.ร.มัธยมขนาดเล็ก
05 มี.ค. 58 | อ่าน 597 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.