Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลังใช้มาแล้ว 7 ปีไม่ได้ผลสมบูรณ์พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลังใช้มาแล้ว 7 ปีไม่ได้ผลสมบูรณ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านปฐมวัย, ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับปฐมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลังใช้หลักสูตรดังกล่าวมากว่า 7ปีในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยทั่วประเทศ เพื่อความชัดเจนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและครูผู้สอนให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเทียบเท่านานาประเทศ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นหลักสูตรแกนกลางมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2546และได้ดำเนินการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ศึกษานิเทศก์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลยังสถานศึกษาทั่วประเทศให้สามารถจัดการศึกษาบรรลุจุดหมายตามหลักสูตรได้รวมทั้งได้สนับสนุนงานวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองในระดับปฐมวัย (Brain Based Learning) โดยจัดให้มีการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบการศึกษาระดับอนุบาล ระดับประเทศทุก 2 ปี ซึ่งจากการติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ที่ใช้มาเป็นเวลา 7ปีแล้ว ในโรงเรียนทุกสังกัดที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 28,475โรงเรียนทั่วประเทศ ผลของการติดตามการใช้หลักสูตรดังกล่าวพบว่า หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีเนื้อหา และแนวคิดที่กว้างเกินไป ไม่ครอบคลุมกลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ไม่ชัดเจนทำให้ยากต่อการนำไปใช้ เทียบเท่ากับต่างประเทศ ส่วนปัญหาและอุปสรรคอื่นๆนั้นอยู่ที่สถานศึกษาบางแห่งไม่ให้ความสำคัญของเด็กปฐมวัย ครูขาดความมั่นใจในการเขียนแผนและการจัดประสบการณ์ จำนวนครูผู้สอนไม่เพียงพอ เด็กต่อห้องเรียนมีจำนวนมากเกินไปและมีวัยแตกต่างกัน และผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่เข้าใจบทบาทตนเองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การดูแลเด็กที่บ้านกับที่โรงเรียนจึงไม่สัมพันธ์กัน และมีความต้องการให้เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ คอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ จึงเกิดคำถามตามมาจากหลายฝ่าย เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยและทิศทางการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการดำเนินการเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการปฐมวัยสพฐ.--จบ--

ที่มา:http://www.naewna.comโพสเมื่อ : 23 ก.ย. 53   อ่าน 21144 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.ได้แท็บเล็ตฟรีนำร่อง4ร.ร.
09 พ.ย. 54 | อ่าน 38174 ครั้ง
เสนอจัดสอบ O-NET ป.1 ถึง ม.6
09 ก.ย. 56 | อ่าน 426 ครั้ง
มสด.ร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา กำหนดทิศทางพัฒนาการจัดการศึกษา
18 พ.ค. 55 | อ่าน 855 ครั้ง
นายกฯมอบ รง. - ศธ. ทำแผนผลิตแรงงานรับรถไฟเร็วสูง
30 ก.ค. 55 | อ่าน 712 ครั้ง
เปิด-ปิดเรียน ตามอาเซียน กระทบบริบทสังคมไทย บางมหาลัย ปรับกลับมาใช้ปกติแล้ว
10 มิ.ย. 58 | อ่าน 356 ครั้ง
"ออมสิน" แย้มแพคเกจสางหนี้นอกระบบ
20 เม.ย. 59 | อ่าน 558 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.