Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การนัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
      

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การนัดประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 

          สามารถ ข่าวดี
            ผู้อำนวยการภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์

          สถานี ก.ค.ศ. ในวันนี้มีกรณีการวินิจฉัยข้อหารืออำนาจนัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีการปฏิบัติโดยถูกต้อง ดังนี้
          ความเป็นมาของกรณีนี้คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอให้พิจารณาข้อหารือว่า อำนาจเรียกประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นของผู้ใด และในกรณีที่มีเหตุความจำเป็นเร่งด่วนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจนัดประชุมโดยไม่รอคำสั่งอนุมัติจัดประชุมจากประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้หรือไม่และจะมีผลต่อมติของที่ประชุมหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พิจารณาวินิจฉัยข้อหารือแล้วเห็นว่า เมื่อพระราชบัญ