Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูคณิตศาสตร์ พัฒนาบทบาทสู่อาเซียน
      

ครูคณิตศาสตร์ พัฒนาบทบาทสู่อาเซียน

 

          จากกระแสการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2558 ส่งผลให้หลายประเทศในอาเซียน ทั้งไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ต่างเร่งเตรียมความพร้อมโดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง
          ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาที่ต่างตื่นตัวและเร่งผลักดันนโยบายต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร.21) ภายใต้แนวคิด มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ทั้งการบรรยายทางวิชาการ การเสวนาวิชาการ การสาธิตทดลอง กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ (Workshop) คลินิกวิชาการ การนำเสนอผลงานของคณะครู อาจารย์จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยในวันนี้เราจะตามไปดูกันที่คลินิกวิชาการว่า ครูคณิตศาสตร์ที่จังหวัดราชบุรี จะสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองสู่อาเซียนได้อย่างไร
          ครูเพ็ญศรี พุทธไพบูลย์ ครูคณิตศาสตร์ ม.3 จากโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี หนึ่งในคณะครูผู้คิดค้นผลงาน บทบาทครูคณิตศาสตร์สู่อาเซียน เล่าให้ฟังว่า จากการที่ได้เข้าร่วมเป็นครูพี่เลี้ยงวิชาการที่ยั่งยืนของ สสวท. ทำให้เล็งเห็นความสำคัญของบทบาทครูคณิตศาสตร์ในอนาคต จึงได้ร่วมกันผลักดันให้ครูผู้สอนเครือข่ายคณิตศาสตร์ จ.ราชบุรี ได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียน โดยเริ่มจากการฝึกให้ครูคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษในโจทย์คณิตศาสตร์ สร้างสื่อเกมตรีโดมิโน และเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อให้ครูนำประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมสู่อาเซียนอย่างเหมาะสม
          จากการที่นำสื่อเกมตรีโดมิโน ไปใช้ในการเรียนสำหรับเด็กๆ ชั้น ม.1-3 ที่ผ่านมา พบว่า เด็กๆ มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น อีกทั้งเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์สูตรทางคณิตศาสตร์ออกมาเป็นผลงานได้อย่างถูกต้อง ครูเพ็ญศรี กล่าว
          ด้าน ครูดวงพร ปัญติภาณุวัฒน์ ครูคณิตศาสตร์ระดับอนุบาล โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เล่าต่อว่า สำหรับเด็กอนุบาลนั้นจะต้องเน้นที่เกมเป็นหลัก เพราะถ้าเด็กรู้สึกสนุก เด็กก็จะเกิดความสนใจ แล้วยิ่งถ้าให้เด็กได้คิดเอง ทำเอง เด็กก็จะเกิดความชอบมากขึ้น โดยเราอาจจะเริ่มจากการให้เด็กเรียนได้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก (plus) การลบ (minus) การคูณ (multiplied by) การหาร (divided by) เป็นต้น
          ส่วนครูราตรี พันธ์พืช ครูคณิตศาสตร์ ม.1-3 โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน บอกกับเราว่า โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ดังนั้นเด็กๆ จึงมีความหลากหลายมาก อีกทั้งโอกาสในการเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปยังมีน้อยมาก ซึ่งครูก็พยายามที่จะผลักดันให้เด็กๆ ที่มีศักยภาพ สามารถเดินต่อไปในระดับที่สูงกว่านี้ ซึ่งหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่นำไปใช้ ก็คือ การให้เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นจึงต่อยอดเป็นภาษาอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งเด็กๆ  จะได้เรียนรู้ภาษาอย่างน้อย 2 ภาษาขึ้นไป
          แม้ว่าการนำเสนอผลงาน บทบาทครูคณิตศาสตร์สู่อาเซียน ของคณะครูผู้สอน เครือข่ายคณิตศาสตร์ จังหวัดราชบุรี ในงาน วทร.21 จะเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว แต่หากว่าการต่อยอดและพัฒนายังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การพัฒนาบทบาทครูคณิตศาสตร์ให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนนั้นคงไม่เพียงพอ แต่ยังต้องพัฒนาครูในทุกๆ รายวิชาให้มีศักยภาพพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสอาเซียนได้อย่างมั่นใจ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องผสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 24 ม.ค. 56   อ่าน 1847 ครั้ง      คำค้นหา : ครูคณิตศาสตร์
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คืนสุข สู่ลูกสพฐ.
24 พ.ย. 57 | อ่าน 434 ครั้ง
อาชีวะรับปวช.2.6แสนรับอบสอง20-30เม.ย.
30 มี.ค. 54 | อ่าน 10771 ครั้ง
นักวิชาการแนะ ต้องทำ 7 ข้อนี้ เพื่อวางรากฐานการศึกษาชาติ
07 ม.ค. 59 | อ่าน 403 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ICT สร้างเครือข่ายเน้นกำลังใจและคุณภาพการศึกษา
30 เม.ย. 57 | อ่าน 506 ครั้ง
การให้ ขรก.ครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเ
18 เม.ย. 59 | อ่าน 477 ครั้ง
ฟ้อง ก.ก.คุรุสภาคืนเบี้ยประชุม / ค้านนำเงินกองทุน ช.พ.ค.ค้ำประกันองค์การค้าฯ หวั่นหายนะ
27 ธ.ค. 55 | อ่าน 811 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.