Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


"ครู" สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อ ...
      

ครู สะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อการเมืองไทย หนักใจโกงกินทุจริต ฝากให้เห็นแก่ประโยชน์ชาติ

          สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้จัดทำการสำรวจความเห็นเรื่องเรื่อง ครู กับ การเมืองไทย ใจความว่า ครู หรือ แม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้ที่ปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติ นับเป็นบุคคลกลุ่มใหญ่ที่สำคัญยิ่ง การสะท้อนความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าวจะทำให้เกิดฐานข้อมูลของความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองไทยอย่างมาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของครูทั่วประเทศ จำนวน 1,004 คน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้
          1. ครู คิดอย่างไร? กับ การเมืองไทย ณ วันนี้
          อันดับ 1 มีแต่เรื่องน่าเบื่อ หาเรื่องทะเลาะกันทุกวัน ไม่ได้คิดทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชน 44.26% อันดับ 2 แก่งแย่งชิงดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เล่นพรรคเล่นพวก /ทุจริต คอรัปชั่น โกงกิน 35.68% อันดับ 3 นักการเมืองทุกวันนี้ขาดจิตสำนึก ขาดคุณธรรมและจริยธรรม /ดึงการเมืองให้ตกต่ำ 20.06%
          2. ความพึงพอใจ ของ ครู ต่อ การเมืองไทย ณ วันนี้
          อันดับ 1 ให้โอกาสและสนับสนุนทางการศึกษามากขึ้น มีนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา40.39% อันดับ 2 รัฐบาลช่วยเหลือและให้ความสำคัญเรื่องชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนระดับรากหญ้ามากขึ้น 31.05% อันดับ 3 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง /รับฟังมากขึ้น 28.56%
          3. สิ่งที่ครู หนักใจ กับ การเมืองไทย ณ วันนี้
          อันดับ 1 การโกงกิน ทุจริต คอรัปชั่น 47.06% อันดับ 2 ทั้งการเมืองและนักการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยแตกแยก ขาดความสามัคคี 32.51% อันดับ 3 นักการเมืองมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งท่าทางและการพูด /เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็ก 20.43%
          4. ในฐานะ ครู จะช่วยให้การเมืองพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างไรบ้าง?
          อันดับ 1 อบรมสั่งสอน ปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรม สอนเด็กให้เป็นคนรักความซื่อสัตย์ 60.37% อันดับ 2 ให้ความรู้ ส่งเสริมเรื่องระบอบประชาธิปไตย 22.67% อันดับ 3 ไม่ยอมให้การเมืองเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซง 16.96%
          5. สิ่งที่ ครู อยากจะฝาก นักการเมืองไทย เนื่องในวันครู ปีนี้ คือ
          อันดับ 1 อยากให้นักการเมืองรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน เห็นแก่ประโยชน์สุขของบ้านเมืองเป็นสำคัญ 42.17% อันดับ 2เป็นนักการเมืองที่ดี ทำให้ประชาชนเลื่อมใสศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 29.50% อันดับ 3 ให้ความสำคัญทางการศึกษา /สร้างขวัญกำลังใจให้กับครู ดูแลเรื่องเงินเดือน สวัสดิการของครู 28.33%

Source - มติชนออนไลน์ (Th)โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 56   อ่าน 955 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แข่งตอบภาษาอังกฤษ
08 ก.ค. 57 | อ่าน 407 ครั้ง
นิสิต มก. คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสร้างสะพานเหล็กจำลองระดับเอเชีย ที่ไต้หวัน
18 ก.ย. 55 | อ่าน 1143 ครั้ง
’พงศ์เทพ’ไฟเขียวร.ร.เลื่อนเปิดเทอมรองรับน.ศ.ครุศาสตร์ฝึกสอน 2 ภาคเรียน สพฐ.คาดขยับไม่เกิ
08 พ.ย. 55 | อ่าน 757 ครั้ง
สพฐ.จัดทำแผนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ
21 ก.ย. 54 | อ่าน 43169 ครั้ง
ก.ค.ศ.ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 10 ราย ประกาศ ณ วันที่
18 ก.ย. 58 | อ่าน 627 ครั้ง
วิจัยปัญหา นร.อาชีวะลดลงค่านิยมปริญญาตรีขยายวง
20 พ.ค. 57 | อ่าน 480 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.