Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ครูปลื้มลูกศิษย์ปู - อดทน ศธ.ยาหอม จัดให้-เพิ่มสวัสดิการคุ้มกันแม่พิมพ์แดนใต้ โพลชี้น.ร.ชอบครูใจดี
      

ครูปลื้มลูกศิษย์ปู - อดทน ศธ.ยาหอม จัดให้-เพิ่มสวัสดิการคุ้มกันแม่พิมพ์แดนใต้ โพลชี้น.ร.ชอบครูใจดี

          'พงศ์เทพ'ดันตั้งรางวัลครูยอดเยี่ยมพัฒนาตัวเอง-ลูกศิษย์ ยันดูแลสวัสดิการ-คุ้มกันแม่พิมพ์ใต้

          มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดี
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่หอประชุมคุรุสภา นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานและมอบรางวัลในงาน หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เนื่องในวันครู พ.ศ.2556 ว่า รู้สึกชื่นชมและดีใจกับครูทุกคนที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เพราะได้ทำหน้าที่ด้วยความอดทน เพื่อสร้างศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม ซึ่งในแต่ละปีมีครูได้รับรางวัลจำนวนมาก แต่คุรุสภาจำกัดสิทธิว่าครูที่เคยได้รับรางวัลนี้แล้วจะไม่ให้รับซ้ำอีก ดังนั้น จึงอยากให้คุรุสภาพิจารณารางวัลขึ้นใหม่ อาจเป็นรางวัลครูยอดเยี่ยมให้กับครูที่พัฒนาตนเอง และพัฒนาลูกศิษย์ให้มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศด้วย ทั้งนี้ วันครูปีนี้สิ่งสำคัญ คือการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครู และเชิดชูครูที่ได้สั่งสอนศิษย์ให้เป็นคนดีมาอย่างต่อเนื่อง
          สิ่งที่อยากจะฝากไปยังครูทุกคนคือ การจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้อยู่กับโลกยุคปัจจุบันได้ต้องสอนให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์และใฝ่หาความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ผมว่าครูจะมีส่วนช่วยได้มาก นายพงศ์เทพกล่าว
          เร่งสร้างความมั่นใจครูใต้
          ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีผลวิจัยเรื่องเหตุแห่งทุกข์ที่นำไปสู่ความสิ้นหวังในการปฏิบัติหน้าที่ของครูไทยพบว่าครูไทยยังมีความทุกข์เรื่องหนี้สิน ความไม่ปลอดภัยของครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และภาระงานสอนที่มากเกินไป จะเข้าไปช่วยลดความทุกข์เหล่านี้อย่างไร นายพงศ์เทพกล่าวว่า เรื่องความไม่ปลอดภัยของครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พยายามสร้างความมั่นใจ และจัดระบบคุ้มครองครูอย่างเต็มที่ เป็นการทำงานร่วมกันของครู, ศธ., ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครอง
          นายพงศ์เทพกล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เป็นภาระงานครูจนทำให้ไม่มีเวลาเตรียมการสอนนักเรียน เช่น การที่ครูต้องทำผลงานเพื่อขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ เรื่องนี้ต้องกลับมาทบทวนว่าผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการอย่างแท้จริงคือคุณภาพของนักเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่วัดได้ดีที่สุดก็คือการที่นักเรียนจบออกมาแล้วเป็นอย่างไร ไม่น่าจะเน้นหนักการทำผลงานและเอกสารต่างๆ ฉะนั้น หากลดส่วนนี้แล้วจะทำให้ครูมีเวลาทุ่มเทการพัฒนาและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เพิ่มมากขึ้น ส่วนเรื่องการปรับเพิ่มสวัสดิการครูนั้น ที่ผ่านมา ศธ.ได้ดูแลสวัสดิการของครูมาโดยตลอด อย่างเรื่องของเงินวิทยฐานะที่เดิมมีปัญหาไม่สามารถตั้งงบประมาณก่อนได้ จึงต้องจ่ายเงินย้อนหลังให้กับครู แต่ส่วนไหนที่สามารถตั้งงบให้ได้ก็ดำเนินการให้
          โพลชี้ครูให้เวลาเด็กน้อย
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้สำรวจความเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศ 2,259 คน ที่มีต่อครู ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม มีผลสรุปผลดังนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ 47.30% มองครู ณ วันนี้ มีจุดเด่นเป็นผู้ให้ความรู้อบรมสั่งสอนเด็ก ช่วยดูแลเด็กแทนผู้ปกครอง ส่วนจุดด้อยของครูนั้น ผู้ปกครอง 54.24% เห็นว่ามีเวลาให้กับเด็กน้อย มีงานมาก ทำให้สอนเด็กหรือดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ นอกจากนี้ 24.53% มองว่า เมื่อครูโมโหมักจะทำโทษเด็กโดยไม่ฟังเหตุผล และให้ความรักความทุ่มเทในวิชาชีพครูน้อยลง ไม่เหมือนครูสมัยก่อน สำหรับคำถามผู้ปกครองอยากได้ครูแบบใด ผู้ปกครองส่วนมาก 40.17% อยากได้ครูเก่ง มีความรู้ ความสามารถ มีเทคนิคในการสอนที่ดี สอนเข้าใจง่าย มีเวลาให้กับเด็ก ให้ความรักดูแลเอาใจใส่และเข้าใจเด็ก เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีแก่ศิษย์ และสิ่งที่ผู้ปกครองอยากบอกกับครูคือ ครูคือบุคคลสำคัญ เป็นแม่พิมพ์ของชาติ เป็นผู้ที่เสียสละและอดทน
          เด็กชอบครูใจดีพูดเพราะ
          ส่วนนักเรียนมอง ครู ณ วันนี้ ในคำถามว่าประทับใจอะไรครูมากที่สุด ส่วนใหญ่ 69.36% ประทับใจเรื่องครูใจดี พูดเพราะ ให้ความรักความห่วงใย ครูจะคอยสอนคอยเตือน ดูแลอบรมให้เป็นคนดี ให้คำปรึกษา แนะนำและช่วยเหลือ ส่วนสิ่งที่นักเรียน อยากลืม สิ่งที่ครูเคยทำมากที่สุด คือ ถูกทำโทษโดยการดุด่าว่ากล่าว ตี ให้การบ้าน หรือให้งานมาทำมากๆ ไม่ยอมฟังเหตุผล ใช้แต่อารมณ์ ใช้คำพูดรุนแรง ฟังความข้างเดียว และไม่ยุติธรรมในการให้คะแนน ให้เกรดวิชาเรียน สำหรับคำถามนักเรียน ชอบครู ที่มีลักษณะอย่างไร นักเรียนส่วนมาก 65.41% ชอบครูใจดี รักและเข้าใจเด็ก พูดคุยสนุกสนาน เป็นกันเอง เก่ง มีวิธีการสอนหรือเทคนิคในการสอนที่สนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อ นอกจากนี้ นักเรียน 61.73% ไม่ชอบครูที่มีลักษณะดุ โมโหง่าย ใช้ไม้เรียวทำโทษ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพกับเด็ก รองลงมาไม่มีเวลาให้กับเด็ก ขาดสอนบ่อย ไม่สนใจเด็ก ปล่อยปละละเลยเด็ก และไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็ก ไม่ยุติธรรม ส่วนสิ่งที่นักเรียนอยากฝากบอกครู ณ วันนี้ คือ อยากให้ครูเป็นครูที่ดี ใจดี มีเวลา มีความทุ่มเทตั้งใจสอนเด็กอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ จะเป็นเด็กดี ไม่ทำให้ครูผิดหวัง รักครู ขอบคุณครูที่ให้การอบรมสั่งสอน และอยากให้ครูเข้าใจเด็ก เข้าใจยุคสมัยสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ยึดติดกับความคิดแบบเดิมๆ
          ครูนายกฯเผยภูมิใจในตัวปู
          ด้านซิสเตอร์อรศรี มนตรี ผู้บริหารโรงเรียนปิยมาตร์ อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่งเคยเป็นครูประจำชั้นของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อครั้งเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ มติชน ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เนื่องในวันครู 16 มกราคมนี้ ว่า สมัยเรียนอนุบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นเด็กน่ารัก ว่านอนสอนง่าย อยู่ในระเบียบ เป็นที่รักของเพื่อน ร่วมทำกิจกรรมกับโรงเรียนตลอด ในวันครูปีนี้รู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจที่มีโอกาสพบ น.ส.ยิ่งลักษณ์ผู้นำประเทศหญิงคนแรก ซึ่งเป็นลูกศิษย์อีกครั้ง
          ช่วงกว่า 1 ปีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์บริหารประเทศ รู้สึกว่ามีความเข้มแข็ง อดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น และน้อมรับคำชี้แนะ แนะนำจากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองและทุกภาคส่วนมาตลอด ถือเป็นจุดเด่นของนักบริหาร และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่มาถึงจุดนี้ อยากให้กำลังใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์มีความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และก้าวสู่เป้าหมายให้สำเร็จ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพัฒนา สำหรับด้านการศึกษา ไม่อยากให้รัฐบาลเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการ ศธ.บ่อย เพราะนโยบายอาจไม่ต่อเนื่องหรือหยุดชะงัก ซึ่งบางโครงการ เช่น ค่ารถฟรี อาจกระทบโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้แย่งนักเรียนกัน หรือเงินเดือนครูปริญญาตรี 15,000 บาท โรงเรียนขนาดเล็กได้รับผลกระทบมาก เพราะ ได้รับเงินอุดหนุนน้อย จึงอยากฝาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก ที่อยู่ห่างไกลให้มีความเท่าเทียมโรงเรียนรัฐใน เมือง พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและยกเว้นค่าใช้จ่ายประชุมสัมมนาทางการศึกษา และปรับโครงสร้างกาศึกษาเอกชน ให้มีการบริหาร การศึกษาคล่องตัวมากขึ้น ไม่ติดระเบียบราชการมากนัก โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก และห่างไกลไม่ได้ร่ำรวย ล้มลุกคลุกคลานตลอด ที่อยู่ได้ เพราะเครือข่ายโรงเรียนเอกชนต่าง ดูแลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซิสเตอร์อรศรีกล่าว
          ชม 'ปู' เป็นผู้นำตั้งแต่เล็ก
          ขณะที่นายมหวรรณ กะวัง ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปี 24-27 รุ่นบัวเกี๋ยง และอดีตประธานนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปี 27 เพื่อนร่วมรุ่น น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า กว่า 1 ปีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์บริหารประเทศ เชื่อมั่นว่าสามารถพารัฐนาวาไปตลอดรอดฝั่ง จนครบวาระ 4 ปี เพราะพิสูจน์ฝีมือ ทุ่มเทและตั้งใจจนหลายโครงการของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ อาทิ บ้านหลังแรก รถคันแรก รับจำนำข้าว ปริญญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท ค่าแรง 300 บาท แต่ความสำเร็จอาจมีอุปสรรค หากไม่จริงจังปราบปรามปัญหาทุจริต หรืออุดช่องโหว่ไม่ได้ อาจทำให้รัฐบาลสะดุดได้
          สมัยเรียนมัธยมปลาย น.ส.ยิ่งลักษณ์มีบุคลิกเป็นผู้นำอยู่แล้ว และไม่มีความคิดทะเยอทะยานทางการเมือง แม้ครอบครัวจะอยู่ในแวดวงการเมืองนานแล้ว และช่วงวันครูในสมัยนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็เป็นตัวแทนห้องนำพานพุ่มกราบไหว้ครูอาจารย์ เพราะเป็นผู้มีมารยาทเรียบร้อย เมื่อเข้าสู่วงการเมืองก็มีบุคลิกสุภาพอ่อนน้อม ประนีประนอม ไม่ตอบโต้ทางการเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สังคมยอมรับ อยากให้ประคับประคองรัฐบาลบริหารประเทศไปอีก 2-3 สมัย เพราะคุณสมบัติของ น.ส.ยิ่งลักษณ์เหมาะกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน นายมหวรรณกล่าว

          --มติชน ฉบับวันที่ 16 ม.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 56   อ่าน 860 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เฟรชชี่มทร.ธัญบุรีปลื้ม รับขวัญน้อง ด้วยประเพณีมอญ
20 มิ.ย. 54 | อ่าน 112312 ครั้ง
สั่งฟ้าผ่า ผอ.องค์การค้าฯหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังสหภาพฯร้องทุจริตเอื้อพวกพ้อง
16 ก.พ. 55 | อ่าน 70373 ครั้ง
วงการศึกษา..ขานรับ ’จาตุรนต์’ลุ้น’เพิ่มสปีดทำงาน-กล้าชน-ตัดสินใจเร็ว’
01 ก.ค. 56 | อ่าน 833 ครั้ง
สพฐ.ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ "ครูผู้ช่วย" กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2/2558
15 ก.ย. 58 | อ่าน 661 ครั้ง
กสพท.รับน.ศ.แพทย์1-31ส.ค.ปรับ’รูปแบบ-ขั้นตอนสมัคร’กันฟ้อง
14 ก.ค. 54 | อ่าน 39330 ครั้ง
สนใจสมัครด่วน! มรม.ประกาศกำหนดการอบรมพัฒนาครูก่อนมีวิทยฐานะ เดือนมีนาคม 2559 แล้ว
01 มี.ค. 59 | อ่าน 721 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.