Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แม่โจ้เผยแนวทางพัฒนาปีการศึกษาใหม่ เน้นน.ศ.จิตอาสา-ขับเคลื่อนวิชาการบริการสังคม
      

แม่โจ้เผยแนวทางพัฒนาปีการศึกษาใหม่ เน้นน.ศ.จิตอาสา-ขับเคลื่อนวิชาการบริการสังคม

 

          อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ปี 2556 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อสังคมชุมชนยั่งยืน ซึ่งจะเน้นหนักในการพัฒนา 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร และด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
          รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวว่า ด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีปรัชญาที่แน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวแล้ว ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยทำกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการฝึกฝนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เป็นการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
          รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวอีกว่า ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข้มแข็ง ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 คณะ กับอีก 2 วิทยาลัย มีหลักสูตรรวมทั้งหมด 29 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายการบริหารหลักสูตรให้กับประธานแต่ละหลักสูตร ไปพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ ซึ่งผลของการพัฒนาหลักสูตรทำให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์ที่สังคมเรียกร้องได้อย่างตรงประเด็น เช่น ปัจจุบันสังคมเรียกร้องความปลอดภัยจากพืชที่จะนำมาประกอบอาหารมากขึ้น คณะผลิตกรรมการเกษตรก็ได้จัดพื้นที่และแปลงทดลองสาธิตสำหรับการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
          สำหรับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การผลิตผลผลิตที่ปลอดภัย การลดใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศึกษาค้นคว้างานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่สังคมต่อไป ขณะที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงการก่อตั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบัน รองอธิการบดี ม.แม่โจ้กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 03 ม.ค. 56   อ่าน 2222 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
หน่วยผลิตครูพร้อมปั้นครูตามใบสั่ง
16 ธ.ค. 57 | อ่าน 392 ครั้ง
สพฐ.ห้ามระดมทรัพยากรช่วงรับเด็ก
12 ธ.ค. 61 | อ่าน 154 ครั้ง
สพป.พล.เขต 1 ตั้งกรรมการสอบ กรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยผิด
25 ธ.ค. 58 | อ่าน 392 ครั้ง
รับสมัคร อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่มัธยมฯ 42 เขต 27 เมษายน
24 มี.ค. 58 | อ่าน 563 ครั้ง
'สุชาติ'ฟุ้ง'แท็บเล็ต'เครื่องมือปฏิรูปเรียนสอน
09 เม.ย. 55 | อ่าน 9798 ครั้ง
โพลชี้ครูจะมีคุณภาพต้องมาจากคนเก่ง-ดี
30 ก.ย. 53 | อ่าน 16687 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.