Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


แม่โจ้เผยแนวทางพัฒนาปีการศึกษาใหม่ เน้นน.ศ.จิตอาสา-ขับเคลื่อนวิชาการบริการสังคม
      

แม่โจ้เผยแนวทางพัฒนาปีการศึกษาใหม่ เน้นน.ศ.จิตอาสา-ขับเคลื่อนวิชาการบริการสังคม

 

          อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ปี 2556 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อสังคมชุมชนยั่งยืน ซึ่งจะเน้นหนักในการพัฒนา 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านนักศึกษา ด้านหลักสูตร และด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย
          รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวว่า ด้านนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีปรัชญาที่แน่วแน่ในการมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกล่าวแล้ว ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะ โดยทำกิจกรรมที่อยู่นอกห้องเรียนร่วมกับชุมชน เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ชุมชนควบคู่ไปกับการฝึกฝนให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เป็นการเตรียมการรองรับการเปิดเสรีด้านการศึกษาตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน
          รองอธิการบดี ม.แม่โจ้ กล่าวอีกว่า ส่วนแนวทางการพัฒนาด้านหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีรากฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เข้มแข็ง ปัจจุบันมีทั้งหมด 12 คณะ กับอีก 2 วิทยาลัย มีหลักสูตรรวมทั้งหมด 29 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายการบริหารหลักสูตรให้กับประธานแต่ละหลักสูตร ไปพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ ซึ่งผลของการพัฒนาหลักสูตรทำให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบโจทย์ที่สังคมเรียกร้องได้อย่างตรงประเด็น เช่น ปัจจุบันสังคมเรียกร้องความปลอดภัยจากพืชที่จะนำมาประกอบอาหารมากขึ้น คณะผลิตกรรมการเกษตรก็ได้จัดพื้นที่และแปลงทดลองสาธิตสำหรับการเรียนการสอน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน
          สำหรับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย มุ่งไปสู่เกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การผลิตผลผลิตที่ปลอดภัย การลดใช้สารเคมี โดยส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร ศึกษาค้นคว้างานวิจัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้แก่สังคมต่อไป ขณะที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว รวมถึงการก่อตั้งวิทยาลัยพลังงานทดแทน ที่ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบัน รองอธิการบดี ม.แม่โจ้กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 03 ม.ค. 56   อ่าน 2188 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
แจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน
13 พ.ค. 60 | อ่าน 303 ครั้ง
แก้50ระเบียบ-ข้อบังคับสกสค.สกัดทุจริต
09 ก.พ. 60 | อ่าน 321 ครั้ง
กสพท.รับน.ศ.แพทย์1-31ส.ค.ปรับ’รูปแบบ-ขั้นตอนสมัคร’กันฟ้อง
14 ก.ค. 54 | อ่าน 39072 ครั้ง
ครม.อนุมัติเงิน กยศ. 2,118 ล้าน ศธ.ชี้ต่ำกว่าเป้าเล็งของบเพิ่ม
01 พ.ค. 57 | อ่าน 361 ครั้ง
กศน.รุกพัฒนาโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
25 ธ.ค. 56 | อ่าน 402 ครั้ง
สพฐ.ถกเขตพื้นที่ฯ รับลูก ‘บิ๊กตู่’ ตั้งธงปฏิรูปศึกษา
26 มิ.ย. 61 | อ่าน 163 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.