Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สกอ.เห็นชอบตั้ง 12 ศ.ใหม่
      

สกอ.เห็นชอบตั้ง 12 ศ.ใหม่

 

          รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือก.พ.อ. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจ้งว่า ที่ประชุมก.พ.อ.เห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 12 ราย ดังนี้ รศ.สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ รศ.อนันต์ พลธานี สาขาวิชาการผลิตพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.จินตนา ศิรินาวิน สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.สุจิตรา ยังมี สาขาวิชาเคมี (เคมีอนินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.วสี ตุลวรรธนะ สาขาวิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ภาวนา ภูสุวรรณ สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.อรุณรัตน์ ฉวีราช สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ. โสพิศ วงศ์คำ สาขาวิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ปัทมา วิตยากร แรมโบ สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.พิษณุ ศุภนิมิตร สาขาวิชาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.วันชัย ริ้วรุจา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


          รายงานข่าวระบุว่า ที่ประชุมก.พ.อ.ยังเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งที่ไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาที่เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาใกล้เคียง ซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ก.พ.อ. กำหนดได้ โดยไม่ต้องเสนอความเห็นชอบจากก.พ.อ.

          --ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 ธ.ค. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 55   อ่าน 801 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เพิ่มอาชีวศึกษา
03 ก.พ. 57 | อ่าน 359 ครั้ง
โรงเรียนเอกชนหนุนคูปองการศึกษา
05 มี.ค. 55 | อ่าน 10424 ครั้ง
เร่งทำมาตรฐานวิชาชีพ"ครูอาเซียน
11 ก.ค. 59 | อ่าน 297 ครั้ง
ดันเปิด-ปิดเรียนพร้อมกันทุกระดับ
19 ม.ค. 59 | อ่าน 751 ครั้ง
มหิดลดันแผนส่งเด็กแลกเปลี่ยนพุ่ง 10 เท่า
05 มิ.ย. 56 | อ่าน 416 ครั้ง
สอศ.เข้มตรวจสอบสาขาวิทยาลัยเถื่อน ส่งทีมจัดการเจอฟันกม.ขั้นเด็ดขาด
13 ต.ค. 53 | อ่าน 11568 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.