Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


น้อมใจถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
      

น้อมใจถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

 

          กระทรวงศึกษาธิการ
          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี
          ขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงศึกษาทั้งในพระบรมมหาราชวังและโรงเรียนสวนกุหลาบ เมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ นับเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์แรกที่ทรงได้รับการศึกษาจากต่างประเทศ พระองค์ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗ และเสด็จขึ้นครองราชย์  เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ทรงเสด็จสวรรคต  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ดำรงสิริราชสมบัติ ๑๕ ปี
          ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลายด้าน ทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข กิจการเสือป่าและกองลูกเสือ การต่างประเทศ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณกรรมและหนังสือพิมพ์ ฯลฯ อันเป็นสิ่งที่ยังให้เกิดความวัฒนาต่อสยามประเทศ
          ด้านการศึกษา
          ทรงโปรดให้สร้างโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อใช้เป็นสถานศึกษาโดยตรง แทนการสร้างวัดประจำรัชกาล ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗  ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเป็นโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
          พ.ศ.๒๔๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และทรงตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาเป็นครั้งแรก โดยกำหนดการศึกษาภาคบังคับให้เด็กทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีต้องเรียนหนังสือในโรงเรียนจนกระทั่งอายุครบ ๑๔ ปี
          ด้านกิจการเสือป่าและลูกเสือ
          ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ พระองค์พระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และความดีมีไชย ที่แสดงให้เห็นว่า ทรงให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ
          การตั้งเสือป่าขึ้นก็เพื่อจะมุ่งหมายให้คนไทยทั่วกันรู้สึกว่า ความจงรักภักดีต่อผู้ดำรง รัฐสีมาอาณาจักร โดยต้องตามมติธรรมประเพณี ประการ ๑ ความรักชาติบ้านเมืองและนับถือ พระศาสนา ประการ ๑ ความสามัคคีในคณะ และไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ประการ ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมูลรากแห่งความมั่นคง จะทำให้ชาติของเราดำรงอยู่เป็นไทยได้สมนาม พระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพิธีบรมราชาภิเษก
          กิจการลูกเสือนับเป็น กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีความสำคัญยิ่ง ทำให้มีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย อดทน เสียสละ รับผิดชอบ สามัคคี มีศีลธรรม ให้รู้จักใช้สิทธิในการทำความดี เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ร่มเย็น มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นกำลังที่จะเสริมสร้างประเทศชาติให้มั่นคง และพัฒนาถาวรสืบไป
          เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ลูกเสือทุกหมู่ ทุกเหล่าขอน้อมใจถวายราชสดุดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย จนมี ความเจริญก้าวหน้าตราบจนถึงทุกวันนี้

 

          --มติชน ฉบับวันที่ 23 พ.ย. 2555 (กรอบบ่าย)--โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 55   อ่าน 1422 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เฮ ! ปรับ พนักงานจ้างเหมา ’กศน.’ ป.ตรีหมื่นห้า -ปวส.1.3 หมื่น -ปวช. 11,680 ม.ปลาย/ต่ำกว
25 เม.ย. 57 | อ่าน 1135 ครั้ง
ที่ ศธ 04009/ว 2375 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงา
01 พ.ย. 60 | อ่าน 666 ครั้ง
คนกทม. ชี้ครูต้องปรับปรุงภาษาอังกฤษมากที่สุด
07 พ.ย. 59 | อ่าน 768 ครั้ง
ตั้งกก.สอบวินัยอดีตบิ๊กมอส.’อัษฎางค์’ปัดกินหัวคิว60%
07 มิ.ย. 54 | อ่าน 29781 ครั้ง
รมช.ศธ. ลง ปัตตานี-ยะลา มอบนโยบายพัฒนาการศึกษาเอกชน จชต.
22 ส.ค. 59 | อ่าน 620 ครั้ง
"วิษณุ"ขู่ ขรก.เจอประเมินแน่ ทำดีมีเงินแจก ได้เลื่อนขั้น-ทำไม่ดีเจอเด้ง ตัดงบกระจุย
14 ม.ค. 59 | อ่าน 522 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.