Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สคบ. เดินหน้าจัดระเบียบ โรงเรียนกวดวิชา หลังพบผู้ได้รับความเสียหาย จากธุรกิจประเภทโรงเรียนกวดวิชาเพิ
      

สคบ. เดินหน้าจัดระเบียบ โรงเรียนกวดวิชา หลังพบผู้ได้รับความเสียหาย จากธุรกิจประเภทโรงเรียนกวดวิชาเพิ่มมากขึ้น

 

          เลขาธิการสคบ.เผย!! หลังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบโรงเรียนกวดวิชากว่า 10,000 แห่ง ทั่วประเทศพบบางส่วนไม่มีใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และไม่มีมาตรฐาน เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค เตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดระเบียบสถาบันกวดวิชาเอกชนและพิจารณาหาแนวทางเข้ามาควบคุม
          นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหมวดธุรกิจบริการประเภทโรงเรียนกวดวิชาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่าเนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนและนักศึกษานิยมกวดวิชาเพิ่มขึ้นส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการประเภทโรงเรียนกวดวิชามีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมียอดเพิ่มมากขึ้นทุกปีปีละไม่น้อยกว่า 10% หลังส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลพบว่าขณะนี้โรงเรียนกวดวิชากว่า 10,000 แห่งทั่วประเทศ มีขึ้นทะเบียนกับสช.ไม่ถึง 4,000 แห่ง เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีแค่ประมาณ 1,600 แห่ง และมีหลายแห่งที่ไม่มีมาตรฐาน เข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภค
          ธุรกิจบริการประเภทโรงเรียนกวดวิชา จึงเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการดำเนินงานตามโครงการจัดทำตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภคเนื่องจากปัจจุบันปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการประเภทโรงเรียนกวดวิชา มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันปัญหาความเดือดร้อนหรือเสียหายจากกรณีดังกล่าวทาง สคบ.ได้มีการจัดประชมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ นายกสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนกวดวิชา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัมนาการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อจัดระเบียบสถาบันกวดวิชาเอกชน และพิจารณาหาแนวทางเข้ามาควบคุมและได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำและมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาด้วย
          เลขาธิการสคบ.กล่าวต่อว่าการจัดประชุมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจให้บริการประเภทโรงเรียนกวดวิชาในการดำเนินงานแก้ไขปัญาให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรมถือเป็นการพัมนาศักยภาพงานด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในระยะอันใกล้นี้ และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยในทุกภาคส่วนให้เท่าเทียมกับนานาอารยะประเทศด้วย
          ทั้งนี้ผู้ประกอบธุรกิจบริการประเภทโรงเรียนกวดวิชาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการและขอรับเครื่องหมายรับรองตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของ สคบ.อย่างเคร่งครัด และต้องมีการวางหลักประกัน (Bank Guarantee) หรือมีกรมธรรม์ประกันความเสียหายให้แก่ผู้บริโภคทั้งในส่วนอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเงื่อนไขการให้บริการ โดยต้องมีการชดเชยภายใน 7 วัน รวมทั้งต้องมีเอกสารกำหนดหลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิของผู้บริโภค และมีกระบวนการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภค เช่น มีผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง มีหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบที่ประกาศไว้ให้เห็นได้ชัดเจน
          การลงทุนทางการศึกษาที่ดีให้กับบุตรหลานย่อมนำมาซึ่งอนาคตหรือโอกาสที่ดีกว่า แต่ต้องคำนึงถึงความพร้อมของบุตรหลานของท่านด้วย เพราะเวลาเรียนเพิ่มมากขึ้นจนอาจไม่มีเวลาสำหรับกิจกรรมอื่นๆ ที่จำเป็น หรืออาจมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ทางที่ดีผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านให้เอาใจใส่กับการเรียนที่โรงเรียนในเวลาปกติด้วยจะเป็นการดี เพราะนอกจากจะทำให้การเรียนดีขึ้นแล้ว ผู้ปกครองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วย
          หากผู้บริโภคท่านใดได้รับความไม่เป็นธรรมหรือได้รับความเสียหายจากการบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีตราสัญลักษณ์การคุ้มครองผู้บริโภค สามารถขอกรับการเยียวยาชดใช้ความเสียหายจากบริษัทผู้รับประกันภัยได้ทันที ไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการพิจารณาซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลานานอีกต่อไป หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สคบ.หมายเลข 1166 เลขาธิการ สคบ.กล่าวปิดท้าย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 55   อ่าน 806 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.-รองผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2/25
16 มิ.ย. 58 | อ่าน 416 ครั้ง
การศึกษาไทยแค่ปฏิรูปไม่พอ...ต้องผ่าตัดทั้งระบบ
23 ก.ย. 57 | อ่าน 591 ครั้ง
สอศ.สอนอาชีวะภูฏาน
21 ก.ย. 55 | อ่าน 741 ครั้ง
จับชีพจรตลาดอุดมศึกษา’53 ปรับตัวรับอาเซียนมุ่งสู่มหา’ลัยโลก
29 ธ.ค. 53 | อ่าน 15018 ครั้ง
สทศ.พร้อมจัดสอบ GAT/PAT24-27 ธ.ค.
22 ธ.ค. 54 | อ่าน 19495 ครั้ง
เรียนม.4 เน้นคุณภาพจี้ครูแนะแนวเด็กตามศักยภาพ-สายอาชีพไปได้สวย
05 มี.ค. 56 | อ่าน 690 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.