Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


GAT/PATยากมาก ตกวิเคราะห์แสนคน สทศ.เร่งวิจัยผลลัพธ์
      

GAT/PATยากมาก ตกวิเคราะห์แสนคน สทศ.เร่งวิจัยผลลัพธ์

 

          เปิดยื่นคำร้องขอดูคำตอบ 8-11 พ.ย.55
          ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.55 นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดเผยผลการสอบแบบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และแบบวัดความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดสอบเมื่อวันที่ 6-9 ต.ค.55 ว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ประกาศผลสอบผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th และหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ ที่ สทศ. ระหว่างวันที่ 8 -11 พ.ย.55 และสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันที่ 17-18 พ.ย.55
          สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบนั้น พบว่าข้อสอบค่อนข้างยาก เพราะเป็นข้อสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อจึงต้องยากกว่าปกติ แต่ภาพรวมคะแนน GAT และ PAT ในปีนี้ ถือว่าใกล้เคียงกับคะแนนสอบเดือน ธ.ค.54 โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู คะแนนเฉลี่ย 127.31, GAT คะแนนเฉลี่ย 114.30 และ PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 109.88 และช่วงคะแนนสอบของแต่ละวิชาพบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในช่วง 60.01-90.00 ได้แก่ PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ PAT7.1-7.6 ความถนัดทางด้านภาษาต่างประเทศ
          ขณะที่ GAT1 คะแนนส่วนใหญ่อยู่ช่วง 0.00-30.00 มากถึง 100,512 คน และสาเหตุที่เด็กทำคะแนนได้น้อย อาจเพราะเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาทั้งนี้ สทศ.จะส่งข้อมูลเหล่านี้ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อเร่งพัฒนาและปรับปรุงวิธีการสอนต่อไป
          สทศ.กำลังวิจัยเกี่ยวกับข้อสอบGAT/PAT ว่าสามารถทำนายการเรียนของผู้เรียนในมหาวิทยาลัยได้มากน้อยเพียงใด การวัดผลมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้การสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย สำหรับวัดระดับภาษาอังกฤษคนไทยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน และประโยชน์ในการศึกษาต่อหรือทำงานด้วย ผอ.สทศ.กล่าว
          สำหรับคะแนน GAT และ PAT มีดังนี้
          GAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,912 คน คะแนนเฉลี่ย 114.30 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 297.50 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 70,548 คน
          แบ่งเป็น GAT1 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,030 คน คะแนนเฉลี่ย 65.23 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 0.00-30.00 จำนวน 100,512 คน
          และ GAT2 คะแนนเต็ม 150 คะแนน มีผู้เข้าสอบ จำนวน 323,829 คน คะแนนเฉลี่ย 49.07 ต่ำสุด 2.50 สูงสุด 150.00 ช่วงที่มีผู้ทำคะแนนมากที่สุด 30.01-60.00 จำนวน 221,245 คน
          ส่วนคะแนนการสอบ PAT คะแนนเต็มวิชาละ 300 คะแนน
          แบ่งเป็น PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ สอบ 243,851 คน คะแนนเฉลี่ย 40.61 ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 300.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 135,864 คน
          PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สอบ 200,313 คน คะแนนเฉลี่ย 86.20 ต่ำสุด 9.00 สูงสุด 234.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 123,299 คน
          PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ สอบ 51,238 คน คะแนนเฉลี่ย 91.11 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด 276.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 21,101 คน
          PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอบ 20,290 คน คะแนนเฉลี่ย 58.07 ต่ำสุด 3.00 สูงสุด 232.00 มากสุด 30.01-60.00 จำนวน 7,147 คน
          PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู สอบ 211,477 คน คะแนนเฉลี่ย 127.31 ต่ำสุด 2.00 สูงสุด 242.00 มากสุด 120.01-150.00 จำนวน 86,808 คน
          PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ สอบ 32,799 คน คะแนนเฉลี่ย 109.88 ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 212.50 มากสุด 90.01-120.00จำนวน 14,451 คน
          PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส สอบ 7,781 คน คะแนนเฉลี่ย 84.83 ต่ำสุด 33.00 สูงสุด 267.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 5,087 คน
          PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน สอบ 2,798 คน คะแนนเฉลี่ย 87.52 ต่ำสุด 39.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,873 คน
          PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น สอบ 6,522 คน คะแนนเฉลี่ย 90.84 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 294.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 3,941 คน
          PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน สอบ 15,341 คน คะแนนเฉลี่ย 81.24 ต่ำสุด 12.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 10,340 คน
          PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ สอบ 2,666 คน คะแนนเฉลี่ย 88.24 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 264.00 มากสุด 60.01-90.00 จำนวน 1,552 คน
          และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี สอบ 4,071 คน คะแนนเฉลี่ย 97.63 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 มากสุด 90.01-120.00 จำนวน 2,010 คน

          ที่มา: http://www.siamrath.co.thโพสเมื่อ : 09 พ.ย. 55   อ่าน 936 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษ
07 พ.ย. 59 | อ่าน 900 ครั้ง
สพฐ.จ้องไม่กะพริบ 369รร.ดังรับเด็กม.1
16 มี.ค. 54 | อ่าน 21098 ครั้ง
เอกชนจับมืออาชีวะจัดงานเอ๊กซโป
18 ม.ค. 55 | อ่าน 39402 ครั้ง
สอศ.พร้อมส่ง400นักศึกษาอาชีวะนำร่องทำงานช่างก่อสร้างที่ออสซี่
12 ก.ย. 54 | อ่าน 52587 ครั้ง
"บิ๊กหนุ่ย"เดินหน้าลดชั่วโมงเรียน
27 ส.ค. 58 | อ่าน 670 ครั้ง
มรภ.สงขลาผุดค่ายพัฒนางาน
22 ก.ค. 57 | อ่าน 554 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.