Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


ทุ่ม 10 ล้าน ผุดครูแกนนำสอนภาษา สอศ.จี้ปรับเทคนิคปั้นเด็กอาชีวะป้อนอาเซียน
      

ทุ่ม 10 ล้าน ผุดครูแกนนำสอนภาษา สอศ.จี้ปรับเทคนิคปั้นเด็กอาชีวะป้อนอาเซียน

 

          นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Creative English Teaching for Classroom Best Practice โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้ครูอาชีวะได้รับการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยในแบบต่างๆ โดยกระบวนการฝึกอบรมมุ่งเน้นไปที่การฝึกเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอน และเรียนรู้การใช้เครื่องมือการสอนแบบใหม่ๆ ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับสากล เป็นประโยชน์ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มชาติสมาชิกอาเซียน ตลอดจนพัฒนาภาษาของครูอาชีวะไปสู่การพัฒนาด้านอาชีพ เพื่อไปฝึกนักเรียนอาชีว ศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ยังต้องนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในสถานศึกษาใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั่วประเทศด้วย

          เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ สอศ.ยังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้เป็นครูแกนนำ และสร้างเครือข่ายรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยใช้งบประมาณกว่า 10 ล้านบาทในการดำเนินการ วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเตรียมครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษให้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรมาทำหน้าที่ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษาสังกัดสอศ. ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนอาชีวศึกษา ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ระหว่างสถานศึกษาทั่วประเทศและต่างประเทศ เพราะในกลุ่มประเทศอาเซียนกำหนดให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนอาชีว ศึกษาจะต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กอาชีวะสามารถแข่งขันและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

         

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosodโพสเมื่อ : 16 ต.ค. 55   อ่าน 824 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ศธ.วาง 6 มาตรการ
07 ม.ค. 57 | อ่าน 318 ครั้ง
สกอ.ยอมพิจารณาดุริยางคศิลป์ใหม่
02 ก.ย. 54 | อ่าน 94329 ครั้ง
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
09 มิ.ย. 60 | อ่าน 187 ครั้ง
’บิ๊กศธ.’สั่งสพฐ.สำรวจแท็บเล็ตพังคาดรู้ตัวเลขแท้จริงทั้งประเทศเร็ว ๆ นี้
10 ต.ค. 56 | อ่าน 411 ครั้ง
นักศึกษาค้าน "สพฐ."จับมือธุรกิจน้ำเมา จัดกิจกรรมในโรงเรียน
30 ส.ค. 59 | อ่าน 208 ครั้ง
มาอีกแล้ว คิดตั้งสถาบันใหม่
25 พ.ค. 58 | อ่าน 328 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.