Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


5 แผนปฏิบัติการ’ม.อ.’สู่ศูนย์กลางการศึกษา’อาเซียน’
      

5 แผนปฏิบัติการ'ม.อ.'สู่ศูนย์กลางการศึกษา'อาเซียน'

 

          อนงค์ วงศ์ช่วย
          การตั้งเป้าเพื่อสร้างสถาบันการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา (Education Hub) ของอาเซียนไม่ใช่ว่าจะอยู่ไกลเกินฝัน แต่นั่นจะต้องฝันอยู่บนพื้นฐานของการ ทำงานหนัก เหมือนที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กำลังเดินหน้าอยู่ในขณะนี้
          ม.อ.เตรียม 5 กลยุทธ์ ที่ประกอบด้วย การเรียนการสอน วิจัย พัฒนาบุคลากร พัฒนานักศึกษา วิเทศสัมพันธ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนี้ !
          ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน ม.อ. เปิดเผยว่า กำหนดให้การก้าวสู่ความเป็นสากลและนานาชาติ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของแผนพัฒนา ม.อ. ปี 2555-2558 โดยจัดทำแผนปฏิบัติการสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น เพื่อเป็นทิศทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมของระบบสนับสนุนการศึกษาให้เป็นสากล
          กลยุทธ์ 5 ด้านที่ ม.อ.เตรียมไว้ซึ่งได้แก่ การเตรียมพร้อมด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร ได้แก่ การเพิ่มหลักสูตรนานาชาติ  การเพิ่มหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในเอเชีย การเปิดสอนหลักสูตรอาเซียนศึกษา การจัดทำหลักสูตร Summer School โดยจับมือเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับสากล การจัดให้มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร
          ด้านการวิจัย จัดทำระบบการนำผลงานและนวัตกรรมสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานความรู้และความสามารถในการแข่งขัน มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหลักของภาคใต้ การจัดกลุ่มวิจัยเพื่อศึกษาและสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย
          การเตรียมพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานในประเทศอาเซียน ให้ความรู้กับคณาจารย์และบุคลากรรวมทั้งประชาชนทั่วไปและบุคลากรด้านการศึกษา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ทดสอบทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร การสร้างความเข้มเข็งทางด้านภาษา ด้วยการจัดอบรม ศึกษาดูงานต่างประเทศและส่งเสริมให้บุคลากรนำเสนอผลงานทั้งในและประเทศ
          กลยุทธ์ที่สี่ คือการเตรียมพร้อมด้านการพัฒนานักศึกษา ด้วยการจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล และภาษาของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน ทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงานในประเทศอาเซียน ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชนของแต่ละประเทศ นักศึกษาระดับบัณฑิตมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเป็นชาวต่างชาติ เพื่อเป็นช่องทางให้นักศึกษามีโอกาสและประสบการณ์ทำวิจัยในต่างประเทศ ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับชนชาติและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน ผ่านการจัดกิจกรรมหรืองานวิชาการ
          สุดท้ายคือการเตรียมพร้อมด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาจากประเทศสมาชิกประชาคม อาเซียนเข้ามาศึกษาที่ ม.อ.มากขึ้น โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชาและพม่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำหรับดูแลนักศึกษาต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานที่เป็นประโยชน์ออกสู่สายตานานาชาติ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับประเทศสมาชิก อาเซียน
          ม.อ.กำลังพัฒนามหาวิทยาลัยด้วย 5 กลยุทธ์นี้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อจะเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางการศึกษาของประชาคมอาเซียน เป็นที่พึ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนย้ำทิ้งท้าย

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชนโพสเมื่อ : 15 ต.ค. 55   อ่าน 904 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
กระทรวงศึกษาธิการเปิด ร.ร.ดีประจำตำบล
05 ต.ค. 53 | อ่าน 11628 ครั้ง
วันสุดท้าย O-Net ไม่มีรายงานทุจริต "สัมพันธ์" ไม่เชื่อกระทู้แฉ! บอกข้อสอบป.6
02 ก.พ. 58 | อ่าน 404 ครั้ง
ทำความเข้าใจ ระบบเลื่อนเงินเดือนใหม่ ขรก.ครู
07 ก.ย. 60 | อ่าน 1777 ครั้ง
สพฐ.จี้ตอบโจทย์ร.ร.เล็ก
08 มี.ค. 55 | อ่าน 11339 ครั้ง
มจพ. รุกหนักด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษาของประเทศ
19 พ.ย. 53 | อ่าน 12194 ครั้ง
หนุนระบบ วชช.เวียดนาม
09 ส.ค. 55 | อ่าน 1403 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.