Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


'ก.พ.อ.'ปรับระบบ'บริหารงานบุคคล'ไม่กระทบการได้รับสิทธิประโยชน์เดิม          นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อเร็วๆ นี้ได้พิจารณาเรื่องการคงสิทธิประโยชน์ให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตก ต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน2553 โดยได้เห็นชอบให้ปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
          อุดมศึกษา และเห็นชอบการคงสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายให้แก่ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งแตก ต่างจากโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามโครงสร้างตำแหน่งที่ ก.พ.อ.กำหนด เช่น เดิมตำแหน่งอาจารย์ 3 ระดับ 9 ตาม พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 ไม่ได้กำหนดให้มีเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งอาจเป็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งตามสิทธิ ประโยชน์เดิม ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบเพื่อให้เป็นกฎหมายรองรับคงสิทธิประโยชน์สำหรับข้า ราชการในกลุ่มนี้ คือ ข้าราชการตำแหน่งอาจารย์ 3 รวม 34 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รับเงินเดือน คศ.รวม 131 คน ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ รวม 15 คน
          รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ที่ประชุมก.พ.อ.ยังได้มีการปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษาจากเดิมที่ใช้ระบบจำแนกตำแหน่งที่มีมาตรฐานกลาง 11 ระดับ เป็นการจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน ทำให้บางประเภทตำแหน่งยังไม่สอดคล้องกับประเภทตำแหน่งของข้าราชการพลเรือน สามัญ ที่ประชุมจึงได้พิจารณาเห็นชอบโดย
          กำหนดหลักเกณฑ์ให้เทียบเคียงตำแหน่ง โดยมีหลักการ 2 ข้อ คือ 1.ให้ยึดถือตาม ก.พ.เป็นหลัก และ 2.ไม่กระทบสิทธิและประโยชน์เดิมของข้าราชการ ก.พ.อ. เช่น การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นต้นนอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่เงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนใน สถาบันอุดมศึกษา และหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม เนื่องจากการจัดข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ โดยใช้เงินเดือนเดิมของข้าราชการ พบว่ามีข้าราชการที่ยังคงรับเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราว ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนที่ไม่มีกรณีดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกับ ข้าราชการพลเรือน และหลักการระบบบริหารงานบุคคล ซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการได้รับสิทธิประโยชน์เดิมด้วย

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 54   อ่าน 10090 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ขออนุโลมสอนป.บัณฑิตครูฉบับเก่า 'ธัญบุรี'วอนคุรุสภาไฟเขียว/ครูเก่า-นศ.จบใหม่ขาดตั๋วครูอื้อ!
16 พ.ค. 56 | อ่าน 435 ครั้ง
กพฐ.แนะคิดรอบคอบสอบวัดผลกลาง
02 ม.ค. 57 | อ่าน 326 ครั้ง
แบบเสนอชื่ออนุกรรมการผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
16 ก.ย. 57 | อ่าน 418 ครั้ง
แนะปฏิรูปสภามหาวิทยาลัย หวังยกเลิกบทบาทหุ่นเชิดฝ่ายบริหาร
29 พ.ค. 55 | อ่าน 915 ครั้ง
อาชีวะหนักใจเป้ารับนศ. เพิ่มสัดส่วน60:40ทำยาก
21 ธ.ค. 54 | อ่าน 77593 ครั้ง
สทศ.-สมศ.แชร์ฐานข้อมูลออนไลน์ ศธ.ชูมาตรฐานมุ่งพัฒนาคุณภาพครู-นักเรียน
27 พ.ย. 55 | อ่าน 691 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.