Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


นศ.เชียงใหม่ผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเสริมททนักศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดเจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศ Ancient Lanna Platform Softwareเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

              เด็กไทยก็มีความสามารถในการทำแอนนิเมชั่นได้อย่างน่าทึ่งไม่แพ้มืออาชีพ นักศึกษาหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีมข้าวงาย สตูดิโอ สุดเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ หรือ SIPA เชียงใหม่  ผลงานชนะเลิศดังกล่าวจะได้รับการนำไปพัฒนาบน Tablet ที่เป็น Android Platform เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดในรูปแบบที่ทันสมัยยิ่งขึ้น


    
                  เหล่าสมาชิกนักสร้างสรรค์ไอเดียเยี่ยมของทีมนี้ ประกอบด้วย  คมกริช ต๊ะคำ, อริยวัฒน์  มีจุ้ย, ธนพล เทียมจันทร์, รชานนท์ ขัติยนต์, ไกรพงค์  ตาปัญโญ, ธนภัทร กาญจโนภาส และ ธิดารัตน์  จันทรปรีดา ทั้งหมดได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท ข้าวงาย สตูดิโอ ขึ้นและผลิตผลงานส่งเข้าประกวดโครงการ Ancient Lanna Platform Software เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
    
                  อริยวัฒน์  มีจุ้ย หนึ่งในสมาชิกทีม ข้าวงาย สตูดิโอ  กล่าวว่า การประกวดในโครงการ Ancient Lanna Platform Software ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ SIPA เชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ Digital Content ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยนำเอา Digital Content เป็นตัวช่วยในการให้ข้อมูล การเล่าเรื่อง ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองเชียงใหม่ 3 วัดได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดสวนดอกพระอารามหลวง และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ให้มีความยั่งยืนและแสดงถึงการเป็น Creative City 
    
                  “เมื่อทีม ข้าวงาย สตูดิโอ ได้รับโจทย์ดังกล่าวแล้ว เราตัดสินใจที่จะส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ “วัดสวนดอกพระอารามหลวง” เข้าประกวดเนื่องจากผมเองเป็นคนในพื้นที่ ทราบอยู่แล้วว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่มีประวัติที่น่าสนใจ จึงเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของวัดสวนดอกพระอารามหลวง อย่างจริงจัง และค้นพบว่าประวัติของวัดนั้นมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายรวมไปถึงปาฏิหาริย์ต่างๆ เหมาะที่จะนำมาสร้างเป็นแอนนิเมชั่น อีกทั้งวัดสวนดอกฯ นั้นยังอยู่ใกล้กับวิทยาลัยฯ สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมได้สะดวก จึงทำการรวบรวมข้อมูล และออกแบบแอนนิเมชั่นดังกล่าวขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม MAYA ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเรื่องของการใช้ลายเส้น และซอฟแวร์ รวมไปถึงเอื้ออำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการทำงานอีกด้วย”  
    
                  ในการประกวดดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 Storyboard โดยผู้เข้าประกวดต้องส่ง Storyboard เรื่องราวประวัติศาสตร์ของวัด ให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 17 ผลงาน และได้รับรางวัลผลงานละ 1 แสนบาท
    
                  ส่วนรอบที่ 2 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกต้องนำ Storyboard ไปผลิตเป็น Demo ความยาว 1 นาทีครึ่ง โดยใช้เทคนิค เช่น ภาพนิ่ง 2D 3D AR 2D barcode และ Effect ต่างๆ เพื่อนำเสนอให้กับคณะกรรมการตัดสินเพื่อชิงเงินรางวัล วัดละ 1.2 ล้านบาท ผู้ชนะเลิศของแต่ละวัดจะต้องนำผลงานไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ได้ Digital Content ของแต่ละวัด ความยาวประมาณ 30 นาที ซึ่งปรากฏว่า ทีมข้าวงาย สตูดิโอ สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันในส่วนของวัดสวนดอกฯ มาครองได้อย่างน่าภาคภูมิ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 1,200,000 บาท
    
                  อริยวัฒน์  กล่าวเพิ่มเติมว่า ไม่คิดว่าทีมของตนเอง จะได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ เนื่องจากมีบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการออกแบบแอนนิเมชั่น ระดับแนวหน้าของประเทศไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดอย่างมากมาย และ ทีมข้าวงาย นั้นถือได้ว่าเป็นทีมน้องใหม่ของวงการเลยก็ว่าได้ ต้องขอขอบคุณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างมากที่ให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในทุกๆ เรื่อง และหวังว่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆ และผู้ที่สนใจ มีแรงผลักดันในการทำงานและตั้งใจเรียนต่อไป
    
                  ทางด้าน ธนพล  เทียมจันทร์ สมาชิกในทีม ข้าวงาย สตูดิโอ กล่าวถึงจุดเด่นของแอพพิเคชั่น ของทีมว่าเป็นการนำเสนอในรูปแบบของการ์ตูน 3D Book ที่มีภาพประกอบสวยงามและนำเสนอข้อมูลพร้อมวีดีโอแนะนำประวัติศาสตร์ ตำนาน และข้อมูลของสถาปัตยกรรมของสถานที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่น Guide View ที่แสดงตำแหน่งและนำทางให้ผู้ใช้ได้ทราบตำแหน่งต่างๆ ของสถานที่ รวมถึงฟังก์ชั่นการแนะนำกิจกรรม และข่าวสารของสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมสถานที่ ได้อย่างทั่วถึงพร้อมทั้งได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง จากแอพพลิเคชั่นนี้  
    
                  สำหรับผลงานที่ชนะเลิศนั้น ทาง SIPA เชียงใหม่ จะนำไปพัฒนาบน Tablet ที่เป็น Android Platform สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของแต่ละวัดในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจากการฟังมัคคุเทศก์นำเที่ยว การอ่านหนังสือนำเที่ยว หรือจากข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งทาง SIPA เชียงใหม่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวสนใจใช้บริการนี้กันอย่างกว้างขวาง  โดยจะมีการแปลภาษาอีก 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และคาดว่าผลงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2555 นี้

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 55   อ่าน 849 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
"ชินวรณ์" ขยายมาตรการห้ามฝากเด็ก ถึงสอบบรรจุ "ครูผู้ช่วย"
01 เม.ย. 54 | อ่าน 50147 ครั้ง
ผลิตครูท้องถิ่นฮอต สมัครเฉียด4หมื่น สาขาสังคมฯสุดฮิต
25 ก.ค. 59 | อ่าน 395 ครั้ง
ชงศธ.โยก’สทศ.’ขึ้นสำนักนายกฯ
02 เม.ย. 55 | อ่าน 9403 ครั้ง
อ้างรายได้น้อยเหตุผู้กู้เบี้ยวหนี้ กยศ.
03 ก.ค. 57 | อ่าน 363 ครั้ง
ก.ค.ศ.รับลูกปรับเกณฑ์บริหารงานบุคคล
27 ม.ค. 59 | อ่าน 1646 ครั้ง
’เสริมศักดิ์’ส่อท่าทีโยก’ชินภัทร’พ้นสพฐ.
29 พ.ค. 56 | อ่าน 455 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.