Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กยศ.แถลงผลการดำเนินงานประจำปี2555 เสนอแก้ไขกฎหมายรวมกรอ.-กยศ.เข้าด้วยกัน
      

กยศ.แถลงผลการดำเนินงานประจำปี2555 เสนอแก้ไขกฎหมายรวมกรอ.-กยศ.เข้าด้วยกัน

 

          นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้กู้ยืมแก่นักศึกษา เพราะการให้กู้ยืมแบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และ กยศ.ได้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันและหลายอย่างก็ดำเนินการให้ลักษณะเดียวกัน   จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแยกทั้ง 2 กองทุนออกจากกัน โดยจะมีการประชุมนัดแรก ในวันที่ 17 กันยายนนี้ เพื่อวางกรอบการแก้ไขกฎหมาย
          ทั้งนี้  เบื้องต้นมีการรวมแนวทางการปล่อยกู้ทั้ง 2  กองทุนเข้าด้วยกันการปรับระบบการติดตามหนี้ เพื่อให้นักศึกษาชำระหนี้ตามกำหนด ไม่ปล่อยให้เป็นหนี้เสีย การปรับเกณฑ์การปล่อยกู้ยอดรายได้ต่อครัวเรือนให้ต่ำลง เพราะการเป็นคนจน แต่ครอบครัวขยันทำงานยังสามารถเรียนได้จนถึงระดับปริญญาตรี เมื่อสรุปแนวทางแก้ไขกฎหมายได้แล้วจะเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณา
          ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กู้ยืมกว่า 43,802 ล้านบาท โดยให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 868,354 ราย ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย และในปีนี้กองทุนฯ มีนโยบายสนับสนุนผู้ที่เรียนในสายอาชีพ โดยการปรับเพิ่มค่าครองชีพให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. ให้เท่ากับระดับ ปวส. และปริญญาตรี
          ด้านการติดตามหนี้ กองทุนฯ ได้นำนโยบายเชิงรุก โดยจัดทำ โครงการบวกพลังฟื้นฟู ผู้กู้ กยศ. ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบต.) ในการติดตามผู้กู้ยืมที่ค้างชำระ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนฯที่ถูกต้อง ซึ่งผู้กู้ยืมที่จบการศึกษาแล้ว 2 ปี มีหน้าที่ต้องชำระเงินคืน ทำให้มีผู้กู้ยืมมาติดต่อชำระเงินคืนแล้วทั้งสิ้น 2,030,118 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.97 ของผู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ โดยในจำนวนผู้ที่มาชำระเงินคืน มีผู้มาชำระเงินคืนตรงตามกำหนด และชำระเงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา โดยได้รับเงินคืนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งกองทุนฯ จะได้นำเงินจำนวนนี้มาหมุนเวียนให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป
          ส่วนการดำเนินงานกองทุน กรอ. ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะลดข้อจำกัดของการเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2555 ให้กู้ยืมแก่นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักและมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคน จำนวน 1,005  สาขาวิชา มีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 772 แห่ง ผลการดำเนินงานกองทุน กรอ. มีสาขาวิชาในระดับอุดมศึกษาที่มีผู้ขอกู้ยืมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ  สาขาพยาบาลศาสตร์ และสาขาธุรกิจการบิน สำหรับสาขาวิชาในระดับปวส. ที่มีผู้กู้ยืมมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเครื่องกล สาขาการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาไฟฟ้ากำลัง ตามลำดับ ทั้งนี้ ปีการศึกษา 2555 เป็นครั้งแรกที่กองทุนฯ ให้ผู้กู้ยืมกองทุน กรอ. ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า200,000 บาทต่อปี สามารถกู้ยืมค่าครองชีพได้
          สิ่งที่กองทุนฯ กำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันปีการศึกษา 2556 คือการยกร่างกฎหมายให้การดำเนินการกู้ยืมเพื่อการศึกษามีการบูรณาการครอบคลุมการดำเนินงานของโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต โดยควบรวมกฎหมาย กยศ. เป็นส่วนหนึ่ง เพื่อให้การกู้ยืมมีเอกภาพและเป็นระบบเดียวกัน และนักเรียน นักศึกษา ที่จะขอกู้ยืมสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกโดยไม่เกิดความสับสนในการดำเนินการ ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด

          ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยโพสเมื่อ : 12 ก.ย. 55   อ่าน 1147 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่เน้นน.ร. 80% แต้มต่อครู’กันดาร-เหมาหลายชั้น’ 20%
15 พ.ย. 56 | อ่าน 977 ครั้ง
โรงเรียนไหนคือ 10 % ที่จะต้องปรับลดเวลาเรียนในชั้นเหลือแค่บ่าย2
29 ส.ค. 58 | อ่าน 1132 ครั้ง
ถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนในระบบต้องเรียนรู้จากโรงเรียนกวดวิชา : คำนูณ สิทธิสมาน
19 พ.ค. 59 | อ่าน 681 ครั้ง
ย้ำเด็ดขาดห้ามฝากเด็ก’ชินวรณ์’ขึงขัง
23 ธ.ค. 53 | อ่าน 7942 ครั้ง
3 โรงเรียนดัง ตั้งภาคีสังคมศึกษารับอาเซียน
31 ก.ค. 57 | อ่าน 764 ครั้ง
ข่าวดี!! เด็กหลักสูตรอินเตอร์ ไม่ต้องสอบ"โอเน็ต"!!
18 ก.พ. 59 | อ่าน 695 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.