Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


สสวท.ให้ทุนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมจนจบปริญญาเอก
      

สสวท.ให้ทุนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมจนจบปริญญาเอก

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวนรวมทั้งหมด 100 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 กันยายน 2555
          ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2555 มีผลการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 คะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่ง ได้แก่ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
          ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้ง 42 เขตพื้นที่ โรงเรียนศูนย์รับสมัครและดำเนินการสอบทุน พสวท.ของแต่ละจังหวัด ประกอบด้วย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม. (รับ 6 คน) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม. (รับ 6 คน) โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จ.นนทบุรี (รับ 6 คน) โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม (รับ 6 คน) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (รับ 12 คน) โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก (รับ 12 คน) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น (รับ 14 คน) โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา (รับ 14 คน) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา (รับ 12 คน) โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช (รับ 12 คน) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www.ipst.ac.th และ www.dpstcenter.org

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมืองโพสเมื่อ : 31 ส.ค. 55   อ่าน 1363 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
ตัวเลขใหม่คนไทยอ่านน้อยเฉลี่ย 2-5 เล่ม/ปีสุดล้าหลัง เมื่อเทียบเวียดนาม 60 เล่มต่อปี/กศน.ผุด’บ้
03 ต.ค. 55 | อ่าน 990 ครั้ง
ฉบับเต็ม ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ยุบเขตพื้นที่ โอนโรงเรียนให้ท้องถิ่นดูแล
04 พ.ค. 58 | อ่าน 780 ครั้ง
สุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์ครูสอนสนุกนำไปใช้ในชีวิตจริง
11 พ.ย. 56 | อ่าน 649 ครั้ง
ศธ.เตรียมจัดงานประชุมระดับสูง การศึกษาเพื่อปวงชนเน้นการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
19 ม.ค. 54 | อ่าน 9645 ครั้ง
สซ. เปิดตัว “โครงการอบรมครูสอนฟิสิกส์ไทย ครั้งที่ 1” รับสมัครครูสอนฟิสิกส์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั
03 ก.ย. 53 | อ่าน 24145 ครั้ง
ร่วม’ยูเนสโก’จัดการศึกษา
11 ต.ค. 55 | อ่าน 686 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.