Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


จี้เพิ่มคุณภาพคณะครุฯ - ศึกษาศาสตร์ สมศ.แนะจัดกลุ่มครูพิเศษ - อิสระคิดหลักสูตร
      

จี้เพิ่มคุณภาพคณะครุฯ - ศึกษาศาสตร์ สมศ.แนะจัดกลุ่มครูพิเศษ - อิสระคิดหลักสูตร

 

          น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมเสวนาการจัดกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูสำหรับประเทศไทย โดยมอบให้ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. และคณะศึกษาวิจัยการพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันผลิตครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ กรอบการจัดกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูสำหรับประเทศไทย โดยการประชุมนำเสนอยุทธศาสตร์และกลไก เพื่อส่งเสริมสถาบันผลิตครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามสาขาวิชาเอก
          ด้าน ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวว่า การศึกษาวิจัยถึงสถานภาพของสถาบันผลิตครูและการผลิตครูจำแนกตามสาขาวิชาเอก โดยใช้วิธีการศึกษาและประมวลผลข้อมูลจากการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพของสถาบันผลิตครูทั้งรัฐและเอกชนพบว่า สถานภาพของสถาบันผลิตครูและการผลิตครูในปีการศึกษา 51 จำนวน 92 แห่ง มีฐานะเป็นคณะวิชาหรือต่ำกว่าในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 18 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 27 แห่ง มรภ. 40 แห่ง มทร. 4 แห่ง สถาบันการพลศึกษา 1 แห่ง และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง อีกทั้งคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการของคณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ยังต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. พบว่า คณาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของไทยอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และยังพบการขาดแคลนคณาจารย์ประจำตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างรุนแรง เนื่องจากในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีครูเกษียณอายุราชการเกือบ 200,000 คน
          ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง กล่าวต่อว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สกศ.ควรสนับสนุนให้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมสถาบันผลิตครูสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการนำร่องในสถาบันอุดมศึกษาแบ่งเป็นภูมิภาคละ 1-2 แห่ง รวม 5-10 แห่งทั่วประเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ควรจะพิจารณานำกรอบการจัดกลุ่มคุณภาพสถาบันผลิตครูไปใช้คัดเลือกสถาบันผลิตครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ที่สำคัญคือการให้อิสระแก่สถาบันผลิตครูในการออกแบบหลักสูตรผลิตครูสาขาวิชาต่างๆ บ่มเพาะให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณอย่างแท้จริง

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสดโพสเมื่อ : 29 ส.ค. 55   อ่าน 767 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
’กนป.’ ฉลุยระเบียบกก.ปฏิรูปคุรุศึกษา
20 ธ.ค. 53 | อ่าน 8809 ครั้ง
ฮือฮาวัดเชียงราย-เปิดร.ร.ผู้เฒ่า
03 ต.ค. 56 | อ่าน 499 ครั้ง
เป้าหมายการคัดเลือก และบรรจุครูตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)
11 เม.ย. 59 | อ่าน 807 ครั้ง
ม.อ.ปัตตานีเปิดหลักสูตรนานาชาติรับอาเซียน
15 ก.ค. 57 | อ่าน 333 ครั้ง
แต่งตั้ง
21 ต.ค. 53 | อ่าน 11355 ครั้ง
เกณฑ์วิทยฐานะครูใหม่ชัดเป๊ะ ขอได้ถ้าสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 ปี
11 พ.ย. 58 | อ่าน 529 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.