Thaischool หน้าหลัก ลงทะเบียนใช้งาน ระบบเว็บไซต์โรงเรียน คู่มือการใช้งาน ติดต่อเรา


กกอ.เห็นชอบการศึกษาทางไกล 9 สถาบันอุดมศึกษาเสนอ 24 หลักสูตร
      

กกอ.เห็นชอบการศึกษาทางไกล 9 สถาบันอุดมศึกษาเสนอ 24 หลักสูตร

 

          ศึกษาธิการ : กกอ. เห็นชอบการจัดการศึกษาผ่านทางไกลพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การจัดการระบบ โดยมี 9 สถาบันอุดมศึกษาส่งหลักสูตรมาให้พิจารณาแล้ว 24 หลักสูตร โดยจะส่งคณะกรรมการไปประเมินผลงานการจัดระบบการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐาน
          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า กกอ. ได้เห็นชอบเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกล โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 1.การจัดการศึกษาทางไกลต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา 2.ระบบการศึกษาทางไกลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดต้องไม่ด้อยกว่าระบบการสอนในชั้นเรียน 3.สถาบันอุดมศึกษาต้องมีระบบการสนับสนุน อาทิ การให้คำปรึกษา ทุนการศึกษา การกู้ยืม การเข้าถึงสื่อการสอนหรือเอกสารการสอน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การเรียน รด. ของนักศึกษาชาย
          4.สื่อและการผลิตสื่อ การผลิตสื่อการเรียนการสอนและความสอดคล้องของเนื้อหาสื่อกับหลักสูตร การจัดหาอี-บุ๊ค และการเข้าถึงสื่อต่างๆของนักศึกษา 5.เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนต้องมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอน 6.นักศึกษา การคัดเลือก การรับเข้าศึกษา การประเมินผลการเรียนการสอน ซึ่งไม่ด้อยกว่าในระบบชั้นเรียน
          7.อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์การสอนในระบบการศึกษาทางไกล และมีเวลาในการสอนเต็มที่ 8.ต้องมีหน่วยงาน/คณะกรรมการที่ดูแลหลักสูตรในระบบทางไกล 9.มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน ซึ่งต้องเป็นแบบการสื่อสาร 2 ทาง 10.การอนุมัติให้เปิดหลักสูตรควรเป็นสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของชุมชนและสังคม โดยต้องเป็นสาขาวิชา ที่สถาบันนั้นๆมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับคณะในระดับดีมากในรอบปีการศึกษาสุดท้าย และ 11.การอนุมัติให้เปิดหลักสูตรควรมีกำหนดเวลาในการสิ้นสุดหลักสูตร ต้องจำกัดจำนวนนักศึกษา และกำหนดสัดส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาให้เหมาะสม
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะทำหนังสือเวียนแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศได้รับทราบเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง 24 หลักสูตร เสนอเรื่องให้ สกอ. รับทราบหลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล ซึ่ง สกอ. กำลังพิจารณาเอกสารต่างๆที่สถาบันส่งให้ และรายงาน กกอ. รับทราบ แต่ กกอ. เห็นว่านอกจากดูเรื่องเอกสารแล้วต้องลงไปตรวจเยี่ยมสถาบันดังกล่าวด้วย เพื่อให้การจัดการศึกษาระบบทางไกลมีคุณภาพและเป็นตามไปมาตรฐานการศึกษา ดังนั้น จึงมอบให้คณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา ซึ่งมี ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ เป็นประธานลงไปตรวจเยี่ยม

 

          ที่มา: หนังสือพิมพ์โลกวันนี้โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 55   อ่าน 842 ครั้ง      คำค้นหา :
 


ข่าวอื่นน่าสนใจ
คอลัมน์: มองอาเซียน 360 : ฤๅการศึกษาไทย...จะมองผ่านอาเซียน
05 เม.ย. 56 | อ่าน 640 ครั้ง
’สพป.แปดริ้วเขต1’สร้างความเข้มแข็งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน
18 ส.ค. 54 | อ่าน 14521 ครั้ง
เด็กไทย เลือกชมทีวีอย่างไร ในสถานการณ์คอนเทนต์คับจอ
01 ก.ค. 58 | อ่าน 396 ครั้ง
ยุวเกษตรไทยเก็บเกี่ยวหลักคิดถิ่นยิว
09 ก.พ. 55 | อ่าน 55033 ครั้ง
"ชินภัทร" แจงจัดซื้อแท็บเล็ตรอบ 2
30 ก.ค. 56 | อ่าน 562 ครั้ง
อาชีวะคัดรองผอ.สถานศึกษา 251 อัตรา - รับสมัคร 17-23 เม.ย. เน้นสอบปรนัย -ผ่านเกณฑ์ 60%
17 เม.ย. 55 | อ่าน 4472 ครั้ง
นำโค้ดข่าวการศึกษา
ไปติดที่เว็บท่านได้ดังนี้
 

 


Copyright @ รับทำเว็บ 2010.